Ярослав Галущак: Праці Степана Миколайовича Борчука на сторінках наукових періодичних видань ПНУС (до 50-ліття)

Народився С. М. Борчук 29 жовтня 1966 року у селі Любківці Снятинського району Івано-Франківської області. В 1984 році закінчив Вовчківську середню школу і поступив у Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника, який через службу в армії закінчив у 1991 році.

По закінченні інституту вчителював у школі (1991 – 1994 рр.). У 1994 – 1995 роках працював старшим лаборантом кафедри нової і новітньої історії Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі ПУС. В 1999 році С. Борчук успішно захистив кандидатську дисертацію в Чернівецькому університеті ім. Ю. Федьковича. А в 2015 році С. М. Борчук успішно захистив докторську дисертацію. На сьогоднішній день Степан Миколайович є професором кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин.
Напрямками наукових інтересів С. М. Борчука є дослідження творчого доробку та діяльності українських істориків та громадських діячів Галичини ХІХ – ХХ ст., історія студентського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., проблеми військової історії ХХ ст., українська енциклопедична традиція ХІХ – ХХ ст.

Коротко ознайомившись з біографією, науковим шляхом та напрямками досліджень С. М. Борчука, переходимо до теми нашого дослідження, до публікаторської діяльності вченого, до його статей на шпальтах наукових періодичних видань ПНУС, що містяться в читальному залі суспільних наук.

Перша наукова публікація С. М. Борчука з’явилася в 1998 році на сторінках наукового збірника «Вісник Прикарпатського університету. Історія» за назвою «Галицькі землі в археологічних студіях Ісидора Шараневича», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1998. – Випуск 1. – С. 13-20).

Щоб не розсіювати увагу відносно теми нашого бібліографічного дослідження, продовжимо й надалі перелік публікацій в даному виданні («Віснику Прикарпатського університету. Історія»). Такий метод застосуємо й з іншими періодичними виданнями.

Наступна стаття С. М. Борчука у «Віснику Прикарпатського університету. Історія» з’явилася аж у 2010 році за назвою «Українська радянська енциклопедистка: скрипниківська доба (1927 – 1934 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Випуск 18. – С. 55-59).

Слідуюча публікація вийшла у наступному році під назвою «Нарада в Агітпропвідділі ЦК КП(б)У 18 грудня 1929 р. – обговорення стратегії підготовки Великої Української Радянської Енциклопедії», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2011. – Випуск 20. – С. 99-106).

Далі виходить стаття «Юліан Бачинський як основоположник української енциклопедистики», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Випуск 21. – С. 37-45).

В продовження теми виходить й наступна стаття «Друга спроба підготовки «Української Радянської Енциклопедії» (1944 – 1947 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Випуск 23-24. – С. 115-123).

А надалі виходить стаття «Проблеми персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950 – 1970 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Випуск 25. – С. 59-67).

І, накінець, виходить публікація С. М. Борчука «Проект ХХІ століття: Енциклопедія сучасної України», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Випуск 26. – С. 103-110).

Всього сім статей опублікував учений у «Віснику Прикарпатського університету. Історія».

Наступне наукове періодичне видання, в якому найбільше публікувався вчений, був науковий і культурно-освітній краєзнавчий часопис «Галичина». Перша публікація С. М. Борчука з’явилася в «Галичині» в 1999 році за назвою «Проблеми історії Галицько-Волинської держави та княжого Галича в працях Ісидора Шараневича», (Галичина. – Число 3. – С. 71-75). Слідуюча стаття мала назву «Ісидор Шараневич в оцінці Івана Франка» (Галичина. – 2001. – Число 5-6. – С. 152-155).

Наступна стаття в «Галичині» з’явилася з перервою у кілька (6) років й була написана С. Борчуком у співпраці з Б. Купчинським за назвою «Во славу України жили, творили й боролися (Всесвітній з’їзд родини Шухевичів у Тишківцях 10-12 липня 2015 року)», (Галичина. – 2008. – Число 14. – С. 566 — 574).

Слідуюча стаття С. Борчука знову ж таки у співпраці з Б. Купчинським носить назву «Дмитро Паліїв у національно-визвольному русі 1914 – 1923 рр.», (Галичина. – 2009. – Число 15-16. – С. 221-224).

У ювілейному (до 70-річчя історичного факультету) випуску «Галичини» публікується стаття С. М. Борчука «Вітчизняна енциклопедична традиція ХХ століття», (Галичина. – 2010. – Число 17. – С. 209-217).

У ще одному ювілейному (до 60-річчя професора Миколи Кугутяка) випуску С. Борчук публікує статтю «Ісай Фалькевич (1883 – 1937 рр.): історичний портрет голови правління видавництва УРЕ», (Галичина. – 2012. – Число 20-21. – С. 389-394).

У наступному ювілейному (до 85-річчя академіка Володимира Грабовецького) випуску С. Борчук робить публікацію за назвою «Проблематика українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних і бібліографічних видань» (Галичина. – 2013. – Число 22-23. – С. 493-499).

У випуску, присвяченому 70-річчю створення УПА, С. Борчук у співпраці з А. Гуменяком публікує статтю «Уніформа вояків УПА» (Галичина. – 2013. – Число 24. – С. 321-325).

А наступна його стаття носить назву «Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: до постановки питання» (Галичина. – 2014. – Число 25-26. – С. 305-313).

У ювілейному (до 25-річчя становлення кафедри історії України) випуску С. М. Борчук публікує статтю «Енциклопедія «Українська мова» 1990-х років: змістове наповнення та принципи написання» (Галичина. – 2015. – Число 27. – С. 277-281).

Всього в «Галичині» С. М. Борчук сам, і у співавторстві, зробив 10 наукових публікацій.

Розглянемо публікації С. Борчука в наступному періодичному виданні – науково-теоретичному журналі «Українознавчі студії». Перша його публікація в даному виданні була зроблена у 2000 році за назвою «Ісидор Шараневич та його роль у розвитку спеціальних історичних дисциплін» (Українознавчі студії. – 2000. – Випуск 2. – С. 234-240).

Друга стаття публікується під назвою «Володимир Старосольський у студентському русі західних українців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.», (Українознавчі студії. – 2002-2003. – Випуск 4-5. – С. 196-201). І третя стаття носить назву «Українські адвокати в суспільно-політичному житті Західної України (1923 – 1939 рр.)» (Українознавчі студії. – 2007-2008. – Випуск 8-9. – С. 331-337).

Наприкінці розглянемо ще одне періодичне видання, в якому публікувався С. М. Борчук – «Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму».
Перші дві публікації в даному виданні з’явилися в 2014 році. Перша за назвою «Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна «Історія міст і сіл Української РСР», (Карпатський край. – 2014. – Випуск 5. – С. 117-126). Друга стаття – рецензія С. Борчука написана у співпраці з В. Великочієм та І. Цепендою за назвою «Енциклопедія історії України» – видатний енциклопедичний проект сучасності», (Карпатський край. – 2014. – Випуск 5. – С. 271-276).

Третя публікація в наступному випуску називається «Вітчизняна енциклопедистка у матеріалах українських архівів», (Карпатський край. – 2015. – Випуск 6-7. – С. 76-87).

Наразі додамо трохи статистики до нашого дослідження публікаційної діяльності С. М. Борчука і підсумуємо опубліковане вченим-дослідником у наукових періодичних виданнях ПНУС: «Вісник Прикарпатського університету. Історія», «Галичина», «Українознавчі студії», «Карпатський край». Отже, протягом 1998 – 2015 років С. М. Борчук у чотирьох наукових періодичних виданнях здійснив 23 публікації. Основна тематика даних публікацій – українська енциклопедистка ХХ – ХХІ ст. (13 статей), українські історики і громадські діячі ХІХ – ХХ ст.

Наприкінці слід зазначити, що Степан Миколайович Борчук довго і наполегливо прокладав свій шлях в науці – від лаборанта до професора. Вчений-дослідник знайшов і впевнено зайняв свою наукову нішу в дослідженнях та в науковому середовищі університету. З чим і привітаємо вченого-ювіляра.

Галущак Ярослав,
бібліограф ІІ категорії

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
Метки: , , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)