Ярослав Галущак: Праці Олега Станіславовича Жерноклеєва на сторінках наукових періодичних видань «Вісник Прикарпатського університету. Історія» та «Галичина»

З нагоди 50-річчя Олега Станіславовича Жерноклеєва, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Наукова бібліотека університету підготувала біобібліографічний покажчик. Вітаємо ювіляра! 

http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf

Олег Станіславович Жерноклеєв народився 4 квітня 1967 року у Львові. У 1984 році із золотою медаллю закінчив Івано-Франківську СШ №3. А в 1991 році закінчив навчання на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (диплом з відзнакою). У 1991-1994 рр. О. Жерноклеєв навчався в аспірантурі кафедри історії України Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. В 1995 році захистив кандидатську дисертацію. З 1995 по 1997 рр. Олег Станіславович працював науковим співробітником Відділу регіональних проблем Інституту національних відносин і політології НАН України та Прикарпатського університету.
З 1997 року О. Жерноклеєв – асистент, старший викладач, згодом доцент, а в 2003 – 2006 рр. – докторант кафедри Всесвітньої історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. По завершенні докторантури у 2007 році успішно захистив докторську дисертацію у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.
У червні 2006 року О. С. Жерноклеєва обирають завідувачем кафедри всесвітньої історії Інституту історії і політології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, яку очолює до сьогодні.
О. С. Жерноклеєв також є членом спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських і докторських дисертацій. Входив до складу оргкомітетів багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій.
Основним напрямком наукових інтересів О. Жерноклеєва є дослідження суспільно-політичних процесів в Австро-Угорщині кінця ХІХ – початку ХХ століть, історія формування й розвитку партійної структури національних рухів у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст., соціал-демократичний рух Галичини того ж періоду. Олег Станіславович є автором понад 70 публікацій, включаючи монографічні видання та статті в науковій періодиці.
Коротко ознайомившись з біографією, науковим шляхом та сферою наукових інтересів вченого, починаємо висвітлення його публікацій в науковій періодиці – темі нашого дослідження.Упродовж багатьох років О. Жерноклеєв є членом редколегій фахових наукових періодичних видань «Вісник Прикарпатського університету. Історія» та «Галичина».
Починаючи з 1999 року (з випуску №2) по 2007 рік включно (по випуск №12-13) О. Жерноклеєв працює відповідальним секретарем наукового збірника «Вісник Прикарпатського університету. Історія», а з 2008 по 2014 рр. (по випуск №25) є членом редколегії даного наукового часопису.
Окрім того, Олег Станіславович публікує ряд своїх статей на сторінках «Вісника Прикарпатського університету. Історія». Його перша публікація відбулася у 1999 році в розділі «Західноукраїнські землі у новітню добу» і називалася «Національні меншини на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (1900 – 1914 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Випуск 2. – С. 74-84).
Другу публікацію О. Жерноклеєв здійснює у співавторстві з М. Волощуком під назвою «Релігійна політика Угорщини в Галичині в першій чверті ХІІІ ст.», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2000. – Випуск 3. – С. 13-18).
Третю публікацію О. Жерноклеєв також здійснює у співавторстві, на цей раз з І. Райківським, в розділі «Етнополітичні процеси в Україні» і носить вона назву «Семен Вітик: політична біографія», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2001. – Випуск 4-5. – С. 44-49). Даною публікацією О. Жерноклеєв разом з І. Райківським відкривають серію статей у «Віснику Прикарпатського університету. Історія», в яких висвітлюють імена українських політичних діячів Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: «Володимир Старосольський: політичний портрет», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2002. – Випуск 6. – С. 83-99), «Микола Ганкевич (1869 – 1931 рр.): основні віхи життя і громадсько-політичної діяльності», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2003. – Випуск 4-7. – С. 3-21), «Політичний портрет Левка Ганкевича», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2004. – Випуск 8. – С. 9-29).
Наступну статтю Олег Станіславович поміщає у розділі «Актуальні проблеми всесвітньої історії» під назвою «Соціал-демократична партія Галичини і Сілезії у складі австрійського «малого» Інтернаціоналу (1892 – 1899)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Випуск 9. – С. 48-67).
Слідуюча стаття вченого у «Віснику Прикарпатського університету. Історія» носить назву «Виникнення і становлення єврейської соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1899 – 1907 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2006. – Випуск 10-11. – С. 89-103).
А ось наступна стаття О. Жерноклеєва «Витоки й становлення Третього чину мирян згромадження Воплоченого Слова УГКЦ» висвітлює релігійне життя Івано-Франківщини в період незалежності (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2007. – Випуск 12-13. – С. 58-62).
В наступних двох статтях вчений висвітлює розвиток соціал-демократії в Галичині: «Про дату заснування Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Випуск 15. – С. 10-13), «Національне питання в діяльності польської соціал-демократії Галичини напередодні Першої світової війни (1912 – 1914 рр.)», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Випуск 16. – С. 63-67).
І останню статтю у «Віснику Прикарпатського університету. Історія», на сьогоднішній день, О. Жерноклеєв опублікував у співавторстві з молодим науковцем А. Живачівським під назвою «Криза тімарної системи в османській імперії ХVI – XVII ст.: причини та наслідки», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Випуск 17. – С. 55-60).
Отже, протягом 1999 – 2010 років у 12-ти випусках «Вісника Прикарпатського університету. Історія» О. С. Жерноклеєв самостійно і у співавторстві з іншими науковцями опублікував 12 наукових статей, при цьому будучи відповідальним секретарем й членом редколегії даного наукового збірника.
А далі переходимо до публікацій О. С. Жерноклеєва в науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі «Галичина», в якому він співпрацює членом редколегії від часу заснування з 1997 року (від випуску – числа 1) по 2017 рік (число 27).
Приймаючи активну участь (як член редколегії) у випуску кожного числа часопису, О. Жерноклеєв ще й активно друкується в ньому. Першу публікацію вчений здійснив у 1997 році в розділі «Історія» за назвою «Національна ідея «Молодої України» (1900 – 1903 рр.)», (Галичина. – 1997. – Ч. 1. – С. 29-36).
Другу публікацію О. Жерноклеєв здійснює в розділі «Рецензії» у співавторстві з М. Кугутяком за назвою «Жнива великі, та робітників мало», (Галичина. – 1998. – Ч. 2. – С. 184). Це була рецензія на третю книгу В. Качкана «Хай святиться ім’я твоє».
Третю, вже ювілейну публікацію, до 80-ліття вченого, О.С. Жерноклеєв здійснює у співавторстві з В. Великочієм та Л. Волосянко «Олександр Юхимович Карпенко: івано-франківський період життя і творчості» (Галичина. – 2001. – Ч. 5-6. – С.35-42).
Наступну, ювілейну публікацію, О. Жерноклеєв здійснює разом з І. Райківським – «Професору Миколі Кугутяку – 50» (Галичина. – 2002. – Ч. 8. – С. 6-11). Слідуючу – також у співпраці з І. Райківським – «Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності», (Галичина. – 2003. – Ч. 9. – С. 81-94).
У розділі «Політологія» дослідник розміщує наступну статтю: «Галицька робітнича партія (1890 – 1892 рр.)», (Галичина. – 2004. – Ч. 10. – С. 164-178).
Вчений висвітлює розвиток соціал-демократії в Галичині у наступних випусках часопису: «Від «Молодої України» до «молодого» крила української соціал-демократії: походження, платформа й тактика внутріпартійної опозиції в УСДП (1905 – 1907 рр.)», (Галичина. – 2005. – Ч. 11. – С. 139-147) та «Проблеми організаційного становлення масової політичної партії в Галичині початку ХХ ст. (на прикладі польської соціал-демократії)», (Галичина. – 2006 – 2007. – Ч. 12-13. – С. 230-237).
До 50-річчя Олександра Марущенка О. Жернклеєв разом з М. Кугутяком та І. Райківським публікують ювілейну статтю «Високий професіоналізм історика», (Галичина. – 2010. – Ч. 17. – С. 359-360).
Наступна стаття дослідника міститься у розділі «Джерелознавство» і має назву «Джерела з історії християнських конфесій у фондах Державного архіву Івано-Франківської області», (Галичина. – 2011. – Ч. 18-19. – С. 283-288).
Слідуючою публікується його рецензія на видання першого тому трьохтомника «Великий Скит у Карпатах» за редакцією М. Кугутяка – «Великий Скит у духовному житті Європи епохи бароко», (Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 369-372).
Останню, на даний час, статтю в часописі вчений присвятив 95-річчю ЗУНР і опублікував її у співавторстві з Л. Соловкою за назвою «Джерела з історії ЗУНР у фондах Державного архіву Івано-Франківської області», (Галичина. – 2014. – Ч. 25-26. – С. 296-305).
Отже, протягом 1997 – 2014 років у 11 випусках «Галичини» О. С. Жерноклеєв самостійно і у співавторстві з іншими вченими опублікував 11 статей і рецензій одночасно будучи й членом редколегії даного наукового часопису.
Додаючи трохи статистики, можна підбити такий підсумок наукової й редакційної діяльності О. С. Жерноклеєва у наукових періодичних виданнях «Вісник Прикарпатського університету. Історія» та «Галичина». Отже, протягом 1997 – 2014 років у 33 випусках даних періодичних видань О. С. Жерноклеєв самостійно і у співавторстві з іншими науковцями зробив 33 публікації. При цьому він виконував обов’язки відповідального секретаря «Вісника Прикарпатського університету. Історія» та члена редколегії обох наукових видань, брав безпосередню участь в організації, підготовці і випусках даних видань, що вказує на велику організованість, самодисципліну, цілеспрямованість, тактовність і культуру вченого-ювіляра.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
Метки: , , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)