Ярослав Галущак: Праці Ігора Ярославовича Райківського на сторінках наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Галичина» (до 50-ліття вченого)

Ігор Ярославович Райківський народився 24 червня 1967 року в м. Івано-Франківську. У 1984 році на «відмінно» закінчив Івано-Франківську СШ № 2, а в 1992 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені В. Стефаника. Отримав диплом з відзнакою. У 1992-1995 роках навчався в аспірантурі на кафедрі історії України Прикарпатського університету.
У 1996 році І. Райківський успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті Українознавства ім. І. Крип’якевича у Львові. А в 2014 році у тому ж інституті успішно захистив і докторську дисертацію.
З вересня 1996 року вчений працює на кафедрі історії України асистентом кафедри, старшим викладачем. В 2002 році І. Райківському присвоєне вчене звання – доцент кафедри.
Протягом 2003 – 2008 років І. Райківський працює вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Історія України», «Етнологія».
У березні 2007 року І. Я. Райківського обирають завідувачем кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин ПНУС, яку він очолює по сьогоднішній день, протягом 10 років.
Сфера наукового зацікавлення вченого – політична історія України, український національний рух ХІХ – першої половини ХХ століть, українсько-польські стосунки того ж періоду.
Ігор Ярославович є автором понад 130 публікацій, включаючи монографічні видання та статті в періодичних виданнях.
Ознайомившись коротко з біографією, науковим шляхом та сферою наукових інтересів вченого, переходимо безпосередньо до теми даного дослідження, а саме до публікацій І. Райківського в часописі «Галичина».У 1997 році засновується і починає друкуватися всеукраїнський науковий культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». З того ж таки 1997 року Ігор Ярославович починає працювати в даному часописі на посадах відповідального секретаря, члена редколегії. Тобто вчений брав безпосередньо участь у заснуванні даного наукового періодичного видання.
Тримаючи на собі тягар відповідальності за організацію, підготовку і випуск чергового числа (номера) часопису, І. Райківський ще й активно публікується в науковому часописі.
Перша публікація І. Райківського у «Галичині» відбулася у співавторстві з Миколою Геником у розділі «Бібліографія» і називалася «Вітчизняна бібліографія історії Галичини (1991 – 1996 роки)», (Галичина. – 1997. – №1. – С. 179 – 190).
До 80-річчя Української революції вчений публікує статтю «Галицька соціал-демократія в Українській революції 1917 – 1920 рр.» (Галичина. – 1998. – №2. – С. 41 – 45). У тому ж випуску в розділі «Бібліографія» І. Райківський, знову ж таки у співавторстві з М. Геником, публікує дослідження «Історія Галичини на сторінках вітчизняних журналів (1991 – 1997 рр.)», (Галичина. – 1998. – №2. – С. 185 – 199).
У наступних двох випусках часопису дослідник публікує статтю «Українське національне відродження кінця XVIII – початку ХХ ст. в європейському контексті: витоки, зміст, періодизація», (Галичина. – 1999. – №3. – С. 4 – 23; Галичина. – 2000. – №4. – С. 25 – 48).
На шпальтах часопису вчений публікує також рецензію «Історія розвитку сільського господарства Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття в науковій праці професора В. М. Ботушанського», (Галичина. – 2000. – №4. – С. 204 – 206).
У наступному числі часопису «Галичина» дослідник публікує статтю «Селянсько-робітничий союз у Західній області УНР», (Галичина. – 2001. – №5-6. – С. 220 – 225).
До ювілею вченого, керівника, декана історичного факультету І. Райківський у співавторстві з О. Жерноклеєвим публікує статтю «Професору Миколі Кугутяку – 50», (Галичина. – 2002. – №8. – С. 6 – 11). У тому ж номері друкується його стаття «Взаємини українських соціал-демократів Галичини з польською партією соціалістичною в 1918 – 1939 рр.», (Галичина. – 2002. – №8. – С. 70 – 86).
Надзвичайно плідно попрацював Ігор Ярославович у наступних числах часопису «Галичина», опублікувавши дві статті: «Раннє народовство та поширення етноніму «Україна» у Східній Галичині (1860-ті роки)», (Галичина. – 2003. – №9. – С. 57 – 72), та у співавторстві з Олегом Жерноклеєвим «Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності», (Галичина. – 2003. – №9. – С. 81 – 94). А також, як секретар спеціалізованої вченої ради публікує у даному випуску і в наступних повідомлення «Інформація про захист кандидатських дисертацій…», (Галичина. – 2003. – №9. – С. 204; Галичина. – 2004. – №10. – С. 281; Галичина. – 2005. – №11. – С. 332 – 333; (Галичина. – 2006 – 2007. – №12-13. – С. 471 – 473).
В наступних числах «Галичини» І. Райківський публікує велику статтю «Ідея української соборності в діяльності «Руської трійці» та її послідовників у Галичині в 1830 – 1840-х роках», (Галичина. – 2004. – №10. – С. 43 – 61; Галичина. – 2005. – №11. – С. 332 – 333; Галичина. – 2006 – 2007. – №12-13. – С. 51 – 57). Також у випуску за 2004 рік вчений публікує дві рецензії у співавторстві з В. Бурдуланюком «Трилогія ілюстрованої історії Прикарпаття», (Галичина. – 2004. – №10. – С. 270 – 272), та з Т. Галицькою-Дідух «Наукове дослідження діяльності української націонал-демократії міжвоєнного періоду», (Галичини. – 2004. – №10. – С. 274 – 276).
До ювілею видатного вченого Ігор Райківський у співавторстві з Миколою Кугутяком та Ігорем Соляром публікує статтю «Академік Ярослав Ісаєвич – учений, педагог і громадський діяч (до 70-річчя)», (Галичина. – 2005. – №11. – С. 325 – 326).
Далі, в наступному випуску у розділі «Хроніка наукового життя» разом з М. Кугутяком та О. Марущенком, І. Райківський публікує «Всеукраїнський науково-методологічний проект «Україна соборна», (Галичина. – 2006 – 2007. – №12-13. – С. 462 – 464).
У випуску, присвяченому до 100-річчя С. Бандери, вчений публікує статтю «Українська соціал-демократія та інтегральний націоналізм у Другій Речі Посполитій: проблеми взаємовідносин», (Галичина. – 2009. – №15-16. – С. 68 – 72).
Плідно попрацював дослідник і в наступному числі, опублікувавши статтю «Галичина в ідеології та діяльності наддніпрянських громадівців-українофілів», (Галичина. – 2010. – №17. – С. 108 – 122; Галичина. – 2011. – №18-19. – С. 145 – 154). У співавторстві з М. Кугутяком та О. Жерноклеєвим публікує ювілейну статтю «Високий професіоналізм історика (до 50-річчя О. Марущенка)», (Галичина. – 2010. – №17. – С. 359 – 360).
В наступному випуску «Галичини», присвяченому 350-річчю м. Івано-Франківськ, І. Райківський разом з О. Жерноклеєвим публікує статтю «Станиславів під австрійською владою (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», (Галичина. – 2011. – №18-19. – С. 11 – 26). Разом з М. Кугутяком та А. Корольком до 60-ліття Василя Бурдуланюка випускають ювілейну статтю «З любов’ю до рідного краю», (Галичина. – 2011. – №18-19. – С. 397 – 398). У цьому ж, багатому на статті І. Райківського, випуску вчений публікує дві рецензії. Одну з В. Великочієм – «Вагомий внесок у вивчення соціально-економічної історії України ХІХ – початку ХХ ст.», (Галичина. – 2011. – №18-19. – С. 399 – 401). А друга його рецензія «Спогади Євгена Олесницького – важливе джерело для вивчення історії Галичини австрійського періоду», (Галичина. – 2011. – №18-19. – С. 408 – 411).
У наступних випусках І. Райківський публікує велику статтю «Питання єдності русько-українського простору в громадській думці Галичини під час революції 1848 – 1849 рр.», (Галичина. – 2012. – №20-21. – С. 101 – 120; Галичина. – 2013. – №22-23. – С. 159 – 167).
Далі у випуску за 2013 рік І. Райківський разом з О. Єгрешієм публікують рецензію «Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення», (Галичина. – 2013. – №22-23. – С. 557 – 559).
До 70-ліття науковця І. Райківський та А. Королько публікують ювілейну статтю «Богдан Гаврилів – науковець, історик-краєзнавець, педагог», (Галичина. – 2013. – №24. – С. 380 – 382).
А до 95-річчя ЗУНР Ігор Ярославович публікує статтю «Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів (1918 – 1920 рр.)», (Галичина. – 2014. – №25-26. – С. 114 – 125).
У ювілейному випуску, присвяченому 25-річчю кафедри історії України, І. Я. Райківський публікує цілий ряд статей: «Кафедра історії України: погляд крізь призму чвертьвікової діяльності професорсько-викладацького складу», (Галичина. – 2015. – №27. – С. 14 – 23); «Еволюція ідейної платформи русофільської газети «Слово» в Галичині (1862 – 1866 рр.)», (Галичина. – 2015. – №27. – С. 84 – 100); «Українські пісні-гімни в Галичині ХІХ століття», (Галичина. – 2015. – №27. – С. 297 – 305). А також, разом з М. Кугутяком, І. Райківський публікує пам’ятну статтю про колишнього багатолітнього декана «Пам’яті Івана Михайловича Шумейка», (Галичина. – 2015. – №27. – С. 368 – 369).
На сьогоднішній день відбулося 19 випусків наукового часопису «Галичина» від №1, 1997 року по №27, 2015 року. На жаль в Наукову бібліотеку ПНУС більше не поступали наступні номери часопису. А чи відбудуться наступні випуски – покаже час.
Коротко підсумовуючи багатолітню плідну працю І. Я. Райківського в науковому часописі, слід сказати, що вчений пропрацював близько 20 років на посадах відповідального секретаря та члена редколегії «Галичини», несучи велику відповідальність за підготовку і випуск кожного номера часопису, й при тому публікуючи велику кількість статей у ньому.
Додамо трохи статистики про його інтенсивну публікаційну діяльність в часописі «Галичина». Отож, з 1997 по 2015 роки відбулося 19 випусків часопису. В 16 випусках І. Я. Райківський публікував свої праці. А саме вчений опублікував 4 інформаційних повідомлення як секретар спеціалізованої вченої ради, 6 рецензій на наукові видання, 7 ювілейних статей та здійснив 23 наукові публікації (статті). Всього 40 публікацій на 16 випусків часопису, що показує високу інтенсивність публікаційної діяльності вченого (2-3 публікації на випуск).
В довершення свого короткого бібліографічного дослідження хочеться вказати на високу організаційну діяльність, самодисципліну, велику відповідальність та надзвичайну працьовитість вченого, педагога, керівника, організатора і насамкінець ювіляра Ігора Ярославовича Райківського, Людини з великої літери.

Галущак Ярослав,
бібліограф ІІ категорії

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
Метки: , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)