• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.
  Группа АЦ "Эсхатон" ВКонтакте - https://vk.com/club16033091
  Книги АЦ "Эсхатон" - http//geopolitics.mesoeurasia.org
  Что такое "Мезоевразия" - https://uk.wikipedia.org/wiki/Мезоєвразія
  Апология национализма - http://www.mesoeurasia.org/archives/19348
  Институт стратегического анализа нарративных систем - http://narratio.primordial.org.ua
  Консалтинговая формация "Примордиал-Альянс" - http://alliance.primordial.org.ua
  Форум "Сверхновая Сарматия" - http://intertraditionale.forum24.ru


Ярослав Галущак: Творчий доробок професора Миколи Васильовича Кугутяка на шпальтах наукових періодичних видань ПНУС (до 65-ліття вченого, організатора, керівника)

Микола Васильович Кугутяк народився 27 жовтня 1952 року в селі Назавизові Надвірнянського району Станіславської (нині Івано-Франківської) області. Закінчив Переріслянську середню школу. А в 1981 році закінчив навчання на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1981 по 1984 роки навчався в аспірантурі Інституту суспільних наук АН УРСР у м. Львові.
Микола Васильович Кугутяк тричі захищав дисертації. Кандидатську дисертацію науковець захистив у 1985 році у спеціалізованій вченій раді Одеського державного університету. У 1994 році в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина) вчений захистив дисертацію з присвоєнням вченого ступеня доктора філософії. А в 1996 році М. В. Кугутяк, в інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.
З 1984 року, по закінченні аспірантури, М. Кугутяк працює на історичному факультеті Івано-Франківського педінституту: спочатку асистентом кафедри історії СРСР і УРСР, з1986 по 1988 роки – старшим викладачем. В 1990 році М. Кугутяку присвоюють вчене звання доцента, а в 1996 році – присвоєне вчене звання професора.
Протягом 1990 – 1999 років Микола Васильович був завідувачем кафедри нової та новітньої історії Прикарпатського університету, а в 1999 – 2006 роках очолював кафедру всесвітньої історії. Водночас у 1993 році М. Кугутяка було обрано деканом історичного факультету, а від 2006 року і по сьогоднішній день Микола Васильович Кугутяк – директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин (потім декан факультету) ПНУС, та засновник і завідувач кафедри етнології і археології.
З ініціативи Миколи Васильовича в 2008 році було створено науково-дослідний Інститут історії, етнології і археології Карпат, який він очолив. З його ж ініціативи було створено у 2006 році Карпатську наукову етнологічно-археологічну експедицію, яка під керівництвом М. Кугутяка зробила ряд важливих відкриттів.
Під керівництвом М. В. Кугутяка виконуються науково-дослідні роботи за темами: історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті, етнокультурні процеси в Карпатському регіоні.
Під його ж керівництвом захищено 2 докторські і 21 кандидатську дисертації.
М. В. Кугутяк є головою спеціалізованої вченої ради ПНУС із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Історія України», «Етнологія».
Професор М. Кугутяк виступив активним організатором цілого ряду наукових міжнародних і всеукраїнських конференцій.
М. В. Кугутяк є основоположником нового напрямку в українській історичній науці – археопетрології, науки, що досліджує стародавні мегалітичні пам’ятки. Вчений активно досліджує історію українського національно-політичного руху ХІХ – ХХ ст., стародавню історію Карпат, проблеми археології і симвології.
Професор М. В. Кугутяк є автором понад 100 наукових публікацій (монографії, статті). Під його редакцією видано й ряд фундаментальних монографій.
М. В. Кугутяк є засновником і редактором наукового журналу «Галичина», а також «Вісника Прикарпатського університету. Історія», міжнародного наукового журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація», журналу «Студентські історичні зошити». Окрім того він є членом редколегії наукових журналів «Вісник Прикарпатського університету. Політологія», «Українознавчі студії», «Етнос і культура» і альманаху «Краєзнавець Прикарпаття».
В громадському житті М. В. Кугутяк є головою Івано-Франківської обласної організації Конгресу української інтелігенції, очолює історичну секцію Івано-Франківського осередку НТШ, є членом Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Професор М. В. Кугутяк обраний почесним доктором Ужгородського національного університету. У 2007 році М. В. Кугутяку за вагомі досягнення в науці було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У 2017 р. М. В. Кугутяку було вручено високу державну нагороду Орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
Висвітливши коротко біографію, науковий шлях та здобутки, наукову, організаторську і громадську діяльність професора М. В. Кугутяка, переходимо до висвітлення його публікаторської діяльності на шпальтах наукових періодичних видань ПНУС, що містяться в читальному залі суспільних наук НБ ПНУС.
Вище вже було вказано і перелічено наукову періодику ПНУС, організатором, засновником, редактором або членом редколегії якої є професор М. В. Кугутяк. Наразі зосередимо увагу на публікаціях у періодичних виданнях, які безпосередньо заснував і в яких є головним редактором М. В. Кугутяк, оскільки вся основна маса публікацій професора друкується в них. А саме це такі видання: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина», науковий журнал з проблем карпатознавства «Карпати: людина, етнос, цивілізація», «Вісник Прикарпатського університету. Історія». Саме в такій послідовності і будемо висвітлювати їх.
Почнемо дослідження публікацій з часопису «Галичина», засновником і головним редактором від 1997 року є М. В. Кугутяк, і в якому міститься найбільша кількість публікацій професора.
Перша стаття М. В. Кугутяка в «Галичині» була опублікована у першому ж номері часопису під назвою «Галицькі українці в боротьбі за державну незалежність у 1920 – 1923 рр.», (Галичина. – 1997. – Число 1. – С. 45-57); продовження, (Галичина. – 1998. – Число 2. – С. 56-66).
У другому числі «Галичини» публікується рецензія М. Кугутяка у співавторстві з О. Жерноклеєвим на книгу В. Качкана «Хай святиться ім’я твоє» за назвою «Жнива великі, та робітників мало», (Галичина. – 1998. – Число 2. – С. 184). А надалі, практично у кожному випуску «Галичини» публікується по кілька наукових статей, рецензій, ювілейних і меморіальних статей тощо.
Наступна велика стаття М. Кугутяка публікується за назвою «Українське національно-демократичне об’єднання: активізація діяльності, посилення громадсько-політичних впливів (1928 – 1930 рр.)», (Галичина. – 1999. – Число 3. – С. 24-34); продовження, (Галичина. – 2000. – Число 4. – С. 90-96). У четвертому числі «Галичини», окрім того, друкується ювілейна стаття М. Кугутяка і П. Федорчака «Історичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника: 60 років навально-виховної, наукової та громадської діяльності», (Галичина. – 2000. – Число 4. – С. 170-176).
Слідуюча стаття професора М. Кугутяка друкується під назвою «Проблеми державно-правового статусу Галичини у політичних концепціях Української народно-трудової партії (1920 – 1923)», (Галичина. – 2001. – Число 5-6. – С. 240-253).
Наступною публікується стаття М. Кугутяка «Національна правова демократична держава і відкрите громадянське суспільство: проблеми гармонізації», (Галичина. – 2001. – Число 7. – С. 7-13).
У слідуючому числі друкується його стаття «Історіографія українського національно-демократичного руху (1918 – 1939 рр.)», (Галичина. – 2002. – Число 8. – С. 54-69), а також спільна з С. Кобутою рецензія «Важка історія важкого століття», (Галичина. – 2002. – Число 8. – С. 223-224).
Багатим на статті вченого було наступне число видання. У співпраці з О. Марущенком та Ю. Томином, М. Кугутяк публікує ювілейну статтю «Професор Петро Федорчак – учений, педагог і громадський діяч. До 70-річчя від дня народження», (Галичина. – 2003. – Число 9. – С. 6-13), а також у співпраці з І. Монолатієм рецензія «Вагомий внесок в історіографію історії України нової доби», (Галичина. – 2003. – Число 9. – С. 192-202) та стаття «Пам’яті жертв трагічних подій у Перемишлі і Синевідську Вижному восени 1914 року», (Галичина. – 2003. – Число 9. – С. 134-144).
Ще одну рецензію за назвою «Енциклопедія трипільської культури» М. Кугутяк пише разом з І. Кочкіним, (Галичина. – 2004. – Число 10. – С. 268-269).
У розділі «Хроніка наукового життя» наступного числа М. Кугутяк у співпраці з іншими вченими публікує дві ювілейні статті: «Академік Ярослав Ісаєвич – учений, педагог і громадський діяч (до 70-річчя)», (Галичина. – 2005. – Число 11. – С. 327-328). А також одну меморіальну «Життя в ім’я науки. Пам’яті Івана Кураса», (Галичина. – 2005. – Число 11. – С. 329-331).
Надзвичайно багатим на статті М. В. Кугутяка був і наступний номер часопису: у співпраці – його стаття «Дослідження Галицької археологічної експедиції у 2006 р.», (Галичина. – 2006 – 2007. – Число 12-13. – С. 47-50); самостійно – «Камінь Довбуша у Завоєлах», (Галичина. – 2006 – 2007. – Число 12-13. – С. 175-188); ювілейні статті у співпраці «До 70-річчя професора Ярослава Калакури», (Галичина. – 2006 – 2007. – Число 12-13. – С. 465-467), «Професору Маю Панчуку – 70!», (Галичина. – 2006 – 2007. – Число 12-13. – С. 468-470), а також у співпраці «Всеукраїнський науково-методологічний проект «Україна соборна», (Галичина. – 2006 – 2007. – Число 12-13. – С. 462-464).
У ювілейному (до 100-річчя Р. Шухевича) випуску М. Кугутяк та С. Кобута публікують статтю «Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні», (Галичина. – 2008. – Число 14. – С. 58-66).
А в ювілейному (до 100-річчя С. Бандери) числі М. Кугутяк і М. Вітенко друкують статтю «Українська національна ідея в Галичині в контексті польсько-української боротьби за виборчу реформу 1900 – 1914 рр.», (Галичина. – 2009. – Число 15-16. – С. 37-46).
Дуже плідно попрацював М. В. Кугутяк і в наступному ювілейному випуску. Разом з П. Федорчаком опублікував статтю «Історичний факультет – Інститут історії і політології ПНУС: 70 років творчої діяльності та перспективи розвитку», (Галичина. – 2010. – Число 17. – С. 11-23). Спільно з Б. Томенчуком стаття «Городища і замки галицької Гуцульщини. Матеріали дослідження 2006 – 2010 рр.», (Галичина. – 2010. – Число 17. – С. 29-56). А також серія ювілейних спільних статей: до 70-річчя М. Паньківа, до 60-річчя Б. Томенчука, до 50-річчя О. Марущенка, до 50-річчя О. Марущенка, до 50-річчя С. Дерев’янка, (Галичина. – 2010. – Число 17. – С. 353-335, С. 356-358, С. 359-360, С. 361-362).
У наступному часописі також публікується серія ювілейних спільних статей М. Кугутяка: до 50-річчя В. Марчука, до 70-річчя Ю. Томина, до 60-річчя В. Бурдуланюка, (Галичина. – 2011. – Число 18-19. – С. 392-394, С. 395-396, С. 397-399).
У ювілейному випуску до 60-річчя професора М. Кугутяка опубліковано «Бібліографію основних праць професора Миколи Кугутяка», (Галичина. – 2012. – Число 20-21. – С. 23-25).
У наступному числі професор М. Кугутяк публікує свою ґрунтовну статтю «Історія Великого скиту як наукова проблема», (Галичина. – 2013. – Число 22-23. – С.455-470).
Слідуючими публікуються такі статті вченого: рецензія «У пошуках нових обріїв українського історіописання», (Галичина. – 2013. – Число 24. – С.372-374) та меморіальна стаття «Пам’яті дослідника історії ЗУНР професора Олександра Карпенка», (Галичина. – 2013. – Число 24. – С.383-384).
У наступному випуску публікується ювілейна, спільна з М. Сигидином, стаття М. Кугутяка «Професору Ігореві Євгеновичу Цепенді – 50!», (Галичина. – 2014. – Число 25-26. – С.13-15) та спільна з М. Вітенком ювілейна стаття до 50-річчя професора В. Л. Комара, (Галичина. – 2014. – Число 25-26. – С.16-20). Окрім цього спільна ґрунтовна праця – І. Цепенда, М. Кугутяк «Українська націонал-демократія в листопадовій 1918 року національно-демократичній революції на Західноукраїнських землях», (Галичина. – 2014. – Число 25-26. – С.21-39).
В останньому на сьогоднішній день числі публікується меморіальна стаття М. Кугутяка та І. Райківського «Пам’яті Івана Михайловича Шумейка», (Галичина. – 2015. – Число 27. – С.368-369).
Висвітливши велику кількість статей М. В. Кугутяка в часописі «Галичина» можна зробити деякий підсумок його публікаторської діяльності в даному виданні. Отже, протягом 1997 – 2015 років (Числа 1-27) професор М. Кугутяк самостійно і в співпраці з іншими вченими опублікував сорок наукових статей, рецензій, ювілейних та меморіальних статей в даному науковому періодичному виданні.
Закінчивши дослідження в попередньому періодичному виданні, переходимо до наступного, до висвітлення статей М. В. Кугутяка в науковому журналі з проблем карпатознавства «Карпати: людина, етнос, цивілізація».
У розділі «Сакральне в житті етносу» М. В. Кугутяк розміщує свою першу статтю в даному журналі під назвою «Скельні святилища Покутсько-Буковинських Карпат», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2009. – Випуск 1. – С. 134-150).
У тому ж розділі наступного випуску М. Кугутяк у співпраці з Б. Томенчуком публікує статтю «Чорногірське святилище», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2010. – Випуск 2. – С. 96-114). У другому випуску також публікується спільна стаття – М. Кугутяк, В. Романець, І. Кочкін «Дослідження Надвірнянського міського замку у 2009 році», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2010. – Випуск 2. – С. 186-196).
У наступному, третьому випуску, Микола Кугутяк публікує статтю «Скит Манявський: стан і перспективи дослідження», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2011. – Випуск 3. – С. 8-17).
В слідуючому, четвертому випуску, публікується стаття вченого «Стародавні скельні святилища Космача», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2012. – Випуск 4. – С. 6-15).
У п’ятому, завершальному на сьогоднішній день випуску, публікується стаття М. В. Кугутяка «Середньовічні й новочасні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень», (Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. – Випуск 5. – С. 6-15).
Коротко підсумовуючи висвітлення статей вченого-дослідника в даному журналі, слід вказати, що М. В. Кугутяк у п’яти випусках «Карпати: людина, етнос, цивілізація» (2009 – 2014 роки) опублікував самостійно і у співпраці з іншими дослідниками шість статей в тематиці журналу.
А тепер висвітлимо ще кілька статей М. В. Кугутяка у «Віснику Прикарпатського університету. Історія».
Перша стаття М. Кугутяка у «Віснику Прикарпатського університету. Історія» була написана у співпраці з Б. Хрусловим під назвою «Українське національно-демократичне об’єднання: політичний конфлікт 1931 – 1933 рр.», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Випуск 2. – С. 64-73).
Друга ювілейна стаття була написана М. Кугутяком спільно з В. Дебенком та О. Марущенком за назвою «Професор Петро Степанович Федорчак: 80-річчя від дня народження…», (Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Випуск 23-24. – С. 10-14).
Дослідивши і висвітливши наукову, публікаторську діяльність професора Миколи Васильовича Кугутяка, слід зробити загальний підсумок даного дослідження. Вказати, що М. В. Кугутяк був засновником і організатором, головним редактором даних видань: «Галичина», «Карпати: людина, етнос, цивілізація», «Вісник Прикарпатського університету. Історія». На сторінках цих видань вчений опублікував багато своїх наукових статей (згідно напрямків своїх наукових інтересів), рецензій, ювілейних та меморіальних (пам’ятних) статей, написаних як самостійно, так і в співавторстві з іншими науковцями. Слід вказати, що протягом 1997 – 2014/2015 років (по наявності у фонді читального залу суспільних наук) професор М. Кугутяк опублікував у цих періодичних виданнях 48 статей різного напрямку досліджень і висвітлень подій.
На шпальтах даних наукових періодичних видань висвітлився великий науковий доробок професора Миколи Васильовича Кугутяка, відомого вченого, наполегливого дослідника, талановитого організатора і досвідченого керівника.

Галущак Ярослав
бібліограф І категорії

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)