• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.

Представляем: Туранлы Ферхад Ґардашкан Оглу

13052650_10205120853455677_2036144286_oТуранли Ферхад Ґардашкан Оглу —  кандидат історичних наук, доцент, тюрколог, культуролог, етнолог.

Основна тема наукових досліджень:

Проблеми історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII століттях та османської палеографії.

 Сфера наукових інтересів:

Археографія, джерелознавство, етнолінгвістика.


Освіта:

1992 — закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника

1997 — захист кандидатської дисертації “УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ У СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ (за тюркськими історичними джерелами)” зі спеціальності 07.00.02 — Всесвітня історія.

2000 – 2003 — навчання у докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ)

Досвід професійної діяльності:

1993 — 1997, 2001 — стажування в Стамбульському міжнародному університеті та дослідження теми дисертації в турецьких архівах i бібліотеках.

1997 – 2000 — доцент кафедри культурології та релігієзнавства філософського факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2000 – 2006 — доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2006 – 2008 — доцент кафедри міжнородних відносин Українсько-Арабського інституту імені Аверроеса МАУП.

2007 – дотепер — доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук  Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

2011 – водночас — завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича факультету філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Професійна активність:

З 2003 – заступник директора і керівник сектору східних досліджень Інституту стратегічного аналізу наративних систем ІСАНС) / (L’institut de l’analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) http://narratio.primordial.org.ua

2003-2006 – керівник відділу тюркології збірника «Мова та Культура».

Із 2007 року – керівник тюркологічних студій Центру сходознавства НаУКМА.

Громадська активність:

З 2005  – Президент Асамблеї азербайджанської та української інтелігенції http://www.az-ua.narod.ru

З 2010 р. – член Міжнародної асоціації Центр Сходу і Заходу «МезоЄвразія» http://www.mesoeurasia.org

З 2011 р. – член Ради Директорів Консалтингової Формації «Примордіал-Альянс» http://alliance.primordial.org.ua

З 2015 р. — заступник директора Аналітичного Центру «Есхатон» — порталу «Вогонь Прометея» http://www.mesoeurasia.org

Курси, читані в НаУКМА:

 • “Турецька мова” (бакалаврська програма)
 • “ Основи етнолінгвістики”
 • “Ісламська культура” (бакалаврська програма)
 • “Суспільства і державність у країнах арабського і тюркського культурного історичного простору” (магістрська програма)

Участь в авторитетних професійних форумах:

2011  — Всеукраїнська наукова конференція присвячена 85-літтю професора Ярослава Дашкевича, 15 грудня 2011 р. Львівський Національний університет ім. І.Франка.

2010 — Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-літтю Я.Полотнюка, 14-15 жовтня       2010 р. Львівський Національний університет ім. І.Франка.

2009 — ІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Омеляна Пріцака 21-22 травня 2009 р.  Національний університет «Києво-Могилянська академія».

2009  — VIII Костомарівські читання «Іван Мазепа і Батурін в історії України», Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського. 23-24 квітня 2009 р., Чернігів-Батурин.

2008 — Міжнародна наукова конференціа «Нижньодунайський регіон в XV-XX ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації», 7-11 травня 2008 р., Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова та Нижньо-Дунайський університет в м. Галац (Румунія)

2008 — Міжнародна наукова конференція «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки». Національний університет «Києво-Могилянська академія».

2007 — Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII- XXI ст.» (м.Маріуполь).

2006 — Міжнародна наукова конференція «Україна-Монголія: 800 років у контексті     історії», Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського (м.Київ).

2006 — Перша міжрегіональна наукова конференція «Проблеми вивчення та викладання  східних мов та літератур». м.Дніпропетровськ.

2006 — Міжнародна наукова конференція присвченої 140-літтю професора  М.С.Агабекзаде 2006 р., Львівський Національний університет імені Івана Франка.

2006 — Х Сходознавчі читання А. Кримського присвячені 135-річчю від дня народження  А.Ю. Кримського (м.Київ).

2003 — Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Східний Світ (The word of the orient). – К., 2003. – Вип. 4. – С.148-155.

2003 — ІсторІсторія Хотина за даними турецьких джерел та історіографії / Збірник наукових статей Міжнародної наукової конференції. – Хотин, 2003. – С. 74-82.

2002 — Міжнародна наукова конференція „Україна-Туреччина: мануле, сучасність та майбутнє” (м.Київ).

2001 — Ethnic Cultural Heritage of CaucasianAlbania. International Scientific Conference (Баку, Азербайджан).

та інші.

Публікації:

 • Авторські монографії та книжки

Туранли Ф.Ґ. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела. –К.:, 2000. Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. –328 с. (фіз. арк. 20,05).

 

Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України.  – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.  – К.: 2010. –  368 с. (умов. друк. арк. 21, 38).

 • Короткі публікації
  • Разом 80
  • Перелік за останні роки

– Туранли Ф. Приазовські греки: історико-етнографічна ретроспекція // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.». Збірник матеріалів конференції. – Маріуполь, 2007р., 21-23 травня.  – С.208-211.

– Туранли Ферхад. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина ( XVIII ст.) // Збірник матеріалів «Проблеми Балканістики, Сходознавства та Міжнародних відносин». Національна Академія Наук України, Інститут Історії України. – Київ, 2007. – С.226-234.

– Turanly F. Ozdzan K. Ottaman Arshival Dokuments Relating to  International Relations and the Reсonstrution of Hotyn (XVIII Century) // “Silva rerum” A Collection of Scholarly Papers to honour professor A Pernal (Canada).  – Lviv, 2007. Lіterary Agency PIRAMIDA. – P.426-442. – 520 p. (Туранли Ф., Озджан К . Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина ( XVIII ст.) / Збірник наукових праць на пошану професора А.Перналя (Канда). –Львів, 2007. Літературна Агенція ПІРАМІДА. – С.426-442. –520 с. УДК 930 (71) (092) (082) + 001 (082).

– Туранли Ф. Монгольська культура та історія в дослідженнях В.В. Бартольда // Україна-Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. праць. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – С.52-55. –142 с. УДК 94 (477) (06)+94 (517.3) (06).

– Туранли Ферхад. Слово про вчителя // На вівтар історії України. Ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 66-68. – 564 с.

– Туранли Ферхад. Роксолана в Стамбулі // Історико-краєзнавчий збірник. Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С.32-34. – 96 с.

– Туранли Ферхад. Методологічні проблеми дослідження османської історії // Матеріали міжнародної наукової конференції «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (28-30 травня 2008 р.).   Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – С.269-281.  – 328 с.

–       Ferhat Turanlı. XVII yy. Türk kaynaklarına göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna ilişkileri // Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.   әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қазақ филологиясы кафедрасы, профессор Берікбай Сағындықұлының 70 жылдығына арналады.  – Алматы қ., Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу академясының баспаханасы, 2009. – Б. 65-70. – 684 б.

–       Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. –  № 37. – С.  90-92.

–       Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler // Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi.  – № 1 (06). – Bakı, 2010, May. – S.16-17.

– Туранли Ферхад. Добрим словом і Божою благодаттю // ОСВІТА (Всеукраїнська громадсько-політичний тижневик), № 5-6 (5388-5389), 20-27 січня 2010 р., – С.11.

–       Туранли Ф. Історія турецької літератури по-українському / Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) L’institut de l’analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) Інститут стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС).   – К., 2010. www.narratif.narod.ru/turanly02.htm

–       Туранли Ферхад. У блакитний тюльпан закоханий… // Літературна Україна (щотижнева газета. Орган правління Національної спілки письменників України) від 16 вересня 2010 р.,  33 (5365). – С.6.

–       Туранли Ф. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’ті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С.202-210. – 246 с.

Відзнаки та нагороди:

2002 — Відзнака «За вагомий особистий внесок у розвиток сходознавства в Україні».

2009 — Відзнака «За бездоганну багаторічну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-Могилянська академія».

2010 — “За високі досягнення в навчальній науковій, організаційній, громадській роботі та у зв’язку з 50-річчям від Дня народження, Наказ № 626 від 16.12.2010 р. Національного університету «Києво-Могилянська академія»”;

Почесна Грамота за активну громадську діяльність, спрямовану на відродження та розвиток культури, вагомий особистий внесок у справу збереження міжнаціонального миру і злагоди в Україні та з нагоди 50-річчя від Дня народження (№ 143, 2010 рік) Державного комітету України у справах національностей та релігії;

“Почесна відзнака” за вагомий внесок у відродження духовності та особисті досягнення в літературній творчості Національної Спілки Письменників України.

Хобі: гра в шахи

Кредо:   аlea jacta est

turanly@yahoo.com, assembly@bigmir.net, atro_paten@ukr.net

 сл.:  044 425 60 75

моб.: 067 703 72 94, 093 029 86 71

Skype:  ferhad_ua

 

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
Закладка Постоянная ссылка.
 Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)