ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ

  

портал этноантропологии, геокультуры и политософии

 

Archive for the ‘Этнология’

Григорій Халимоненко: Тривожні симптоми

Май 22, 2017 By: Ферхад Туранлы Category: Азербайджан, Дискуссии, Книги, Крым, Наука, Татары, Тюрки, Ферхад Туранлы

Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. ― К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. ― 606 с.

Професор-сходознавець Григорій Халимоненко, відомий в Україні й за її межами низкою праць, зокрема «Історією турецької літератури, монографією «Тюркська лексична скиба українського словника». Відомі також виступи цього науковця в українській та зарубіжній пресі стосовно розвитку сходознавства в Україні. Декотрими враженнями щодо рівня української орієнталістики ділиться професор Г. Халимоненко.

Орієнталістика здатна вносити вагомий вклад у розвиток  держави лише тоді, коли вона розвивається не лише як галузь філології, а пропонує суспільству, отже й владі, як найактуальніші дослідження й рекомендації ще й в царині історії (в цьому разі воєдино з філософією й політологією). А останнім часом в розвинутих державах почесне місце відводиться інституціям, що досліджують економіку Сходу. Що стосується цієї третьої галузі орієнталістики, то мусимо сказати, що ефективною вона може бути за обов’язкової умови: науковець-економіст повинен мати  ще й базову сходознавчу освіту. Не випадково ж в сусідній Росії інститути  чи факультети сходознавства мають три відділення: філологічне, історичне й економічне –  з низкою відповідних кафедр. Що ж в Україні? Наша орієнталістика у вищій школі, на жаль, суціль філологічна – розмову про неї варто повести за іншої нагоди, можу лише повідомити: тут є певні успіхи, але поки що це все таки «кульгава качечка». Наведу один лише приклад – за роки відновленої незалежності ми не видали підручника кримськотатарської мови українською, не підготували історії кримськотатарської літератури, не дали суспільству оновленої історії  цього народу. Ба більше, ми не маємо жодного науковця, українця за походженням, який володіє кримськотатарською. А могли й повинні були  це все зробити… Лише нещодавно відкрили у Шевченковому університеті спеціальність «кримськотатарська мова» та «історичне сходознавсто» – слава богу, але це мав зробити ще міністр освіти  за президентства В. Ющенка. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

3 Мая — День Тюркского Единства

Май 05, 2017 By: admin Category: Репортажи, Тюрки

В столице Татарстана городе Казань активисты Союза татарской молодежи «Азатлык» провели два мероприятия, посвященные дню тюркского единства или иначе тюркизма.

В 12 часов дня на центральной улице Баумана активист Азатлыка Кирилл Агзамов провел одиночный пикет с плакатом «3 мая — День тюркского единства! Тюрки! Укрепляйте братские отношения, уважайте, помогайте друг другу, забудьте про взаимные обиды! Тюрки! Дружите, дружите, поддерживайте, любите друг друга! «Единство в языке, мыслях и деяниях», — Гаспринский. В единстве народов — залог мира и процветания».

Через несколько часов активисты «Азатлык» возложили цветы к памятнику великого тюркского деятеля Садри Максуди в сквере «Стамбул». Председатель СТМ «Азатлык» Наиль Набиуллин подчеркнул, что в лице Максуди, татарские патриоты выражают свое почтение всем идеологам тюркизма, таким как Юсуф Акчура, Зия Гекальп, Нихаль Атсыз и другие.

Активисты так же выразили сожаление, что День Тюркизма не отмечаются в большинстве тюркских государств и республик, и надежду на то что данное мероприятие послужит популяризации и распространению данного праздника.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Гуцуляк: Цигани — це кіммерійське плем’я сігінів, «пастухи римлян» (pastores Romanorum)

Апрель 09, 2017 By: admin Category: Цыгане, Этнология

У Східній та Центральній Європі духовними спадкоємцями кельтів, які відійшли на Захід, стали “фісоніти”, тобто “жителі Фіси/Тиси”, які мешкали у Олтенії, Банаті та сусідній Трансильванії, а згодом заселили і Хацег. У цій зоні, за свідченням румунського етнолога Б.П. Хашдеу, населення складалося з “гетерогенних елементів”романізованих арабів (переселенців з Єгипту, що й принесли з собою культ пророкування Тарот), персів, галлів тощо. «…Завоювавши Дакію, імператор Траян потурбувався про те, щоб Дакія була перетворена в провінцію з римським веденням господарства, римською юриспруденцією, латинською мовою в законодавстві та побуті… Природно, все римське в Дакії сприймалося легко і міцно закріплювалося. Цьому сприяло те, що населення Дакії під час завоювання було у великій кількості знищено і в країну прибуло дуже багато різноплемінних, але романізованих солдат, чиновників, купців, промисловців, ремісників і різного роду шукачів пригод та щастя. Одним словом, Дакія була в той час наводнена римлянами; можливо, 50% населення Дакії складали римляни…» [1]. Ця територія іменувалася, за Євтропієм, orbis Romanus, або pascua romanorum «римські пасовиська», а її мешканці – “пастухами римлян”, ac pastores Romanorum [2], звідки й походить самоназва нащадків цього різноетнічного конгломерату – roma (romale).

Фісоніти  відомі як “цигани” (угор. szegeny “сегень”), їх субстратом став (передавши й індоарійську мову) придунайський осколок колись могутніх меото-кіммерійців – етнос сігінів (сігіннів, Sigynnae): “… про одну тільки народність за Істром (Дунаєм, — О.Г.)  я, — пише Геродот у своїй “Історії”, — можу отримати свідчення: ця народність – сігіни. Одягаються вони у мідійський одяг. Межі землі сігінів (кочовиків, — О.Г.)  простягнуться аж до енетів на Адріатичному морі (сучасні Словенія та Венеція, — О.Г.). Вони вважають себе (нащадками) мідійських переселенців. А як вони потрапили туди з Мідії, я не можу пояснити… Сіггінами, зрештою, лігії, які живуть на північ від Массалії, називають дрібних торговців, а жителі Кіпру – списи” [3]. Коли перський цар Дарій здійснював свій знаменитий похід проти скіфів, він наказав сігінам стерегти до його повернення мости через Дунай.

Страбон повідомляє, що у сігінів були маленькі волохаті коні, які були придатні тільки для їзди на колесах. жінка-сігінка, яка краще всіх вміла правити колісницею, могла собі сама вибирати чоловіка (Страбон, 11.520).

(далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Валентина Мазур: Атсингани, сарматы, потомки Симона Мага

Апрель 09, 2017 By: admin Category: Валентина Мазур, Генеалогия, Сарматизм, Цыгане, Этнополитика

Каковы они, цыгане? У каждого, кто с ними общался, есть на этот счёт своё мнение. Амплитуда здесь огромна: от восхищения до полного неприятия. «Способность цыган жить за счёт других – врождённая, или лучше сказать наследственная…» – писали одни.

Цыгане способны, понятливы, в характере их мягкость, гибкость, они от природы добры, уступчивы,» – спорили с ними другие. Мы изучили социологические данные, основанные на опросах по репрезентативной выборке. Среднестатистический россиянин считает цыган: хитрыми (но при этом почему-то отказывает им в уме), красивыми (и при этом не желает вступать с ними в брак), миролюбивыми (и ленивыми).

Стереотипы восприятия часто искажают действительность. Это особенно касается цыган, очень закрытых в быту и общении. Мифы о цыганах кочуют с ними вместе из века в век, и из страны в страну. По поводу происхождения цыган долгое время не было достоверных сведений. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Рав Меир Брук: Искры с просторов (о примирении между украинцами и евреями)

Март 22, 2017 By: admin Category: География, Дискуссии, Евреи, Иудаизм, Культура, Меир Брук, Общество, Украина, Этнополитика

На днях в украинско-еврейской газете «Хадашот» появилось интервью Иосифа Зисельса об отношениях евреев и украинцев сегодня. Эту статью легко найти в Интернете, и я всем рекомендую ее прочесть. Автор, с которым мы знакомы много лет, подчеркивает важность конструктивных шагов и умение сделать так, чтобы историческая память о взаимных обидах не блокировала возможность новых форм сотрудничества. Эта тема очень продуктивна и к ней следует регулярно возвращаться.

Я же сейчас хочу выделить один чрезвычайно важный аспект, который сможет помочь всем нам в нашем духовном развитии. Существует важное понятие – идентичность. Оно описывает, как сам человек себя себе представляет. При этом в области идентичности существует масса подвохов. Человек может неосознанно вкладывать в идентичность чрезвычайно травматичные аспекты, и это будет отравлять его жизнь. Простейший пример – человек считает себя неудачником (лузером), и это мешает ему добиваться успехов в жизни. Или же пример оптимиста и пессимиста.

Вернемся к евреям и украинцам. Евреи, которые родились и провели часть жизни в Украине, – идентифицируют себя как «украинские евреи». И при этом большинство наших земляков твердо уверены, что украинцы – не любят евреев и что, живя в Украине, мы несем на себе бремя нелюбви к нам украинцев, среди которых мы жили. Это естественно, если исходить из того букета травм и обид, которые нанесли украинцы евреям.

Но… сейчас мы меняем «угол восприятия».

Говорят наши мудрецы, что Б-г разбросал евреев среди разных народов, чтобы евреи почерпнули от этих народов ценные качества (на языке Каббалы – искры). Когда потом евреи соберутся вместе, они принесут с собой все ценные качества, разбросанные по миру. Сейчас в Израиле, а также в Нью-Йорке и частично в Москве, можно встретить букет разных евреев, несущих в себе разные искры.

Украина – это весьма особое место для евреев. Недаром на украинских землях возникло уникальное движение хасидизма, которое почерпнуло множество украинских искр (включая музыкальные искры). И я высказываю идею о том, что когда еврей застрял на идее обиды на украинцев, он не может полноценно «раздуть огонь» из своей искры, которую Б-г ему дал, поместив среди украинцев. Чувство обиды блокирует процесс развития этой искры, и от этого в первую очередь страдает сам еврей, цепляющийся за свою обиду. Эта обида застряла в его идентичности, что неправильно.

А какие же искры мы как украинские евреи почерпнули от Украины? В свое время я читал замечательную статью великого ученого из Тарту Юрия Лотмана, где он разбирал антитезу «окраина-центр». Он объяснял, что если в системе центр стремится к устойчивости, на окраинах возникает процесс вызовов и порождения нового. Само название Украины (Окраины) подчеркивает (в том числе), что живущие на территории Украины более креативны и готовы созидать новое и оригинальное. Именно таким новым был в свое время хасидизм для иудаизма. И сейчас мы видим, как Московский Центр, стремящийся к стабильности, испугался украинского майданного порыва, устремленного к поиску новых перспектив. В современном мире поиск и нахождение нового — это жизненно важное качество.

Мы — эпоха стартапов. И мудрый еврей с украинским умением находить это новое – это наиболее востребованное сочетание для мира, ищущего новые решения насущных проблем. Отодвинув обиды на украинцев в сторону, мы должны осознанно опереться на этот Б-жественный дар, на эту «искру Б-жию» в нас и принести миру новые идеи и решения.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Владимир Гарматюк: Тайна древней полигональной (многоугольной) кладки — открыта

Март 19, 2017 By: admin Category: Археология, Владимир Гарматюк, Индейцы, Латинская Америка, Непознанное

В материале изложена простая технология прочного и плотного сочленения огромных каменных блоков, при строительстве различных сооружений (стен, пирамид, соединений мегалитов в фундаментах и прочее), используемая тысячи лет древними строителями во всем мире (Ю. Америке, Азии, Африке, Европе). «Новое это хорошо забытое старое», — по выражению французского писателя Жака Пеше (1758-1830) в его литературном сочинении о том, как одна смышленая портниха перешила королеве её старое платье забытое в гардеробе.

Сотни, а может и тысячи лет тайна плотной полигогнальной (из многоугольных камней) кладки терзает умы многих поколений ученых исследователей. — Ну, как можно уложить огромные каменные глыбы так, чтобы между ними не было никакого зазора?

Прежде чем рассказать, как это всё происходило, надо заметить, что жизнь наших предков была много труднее. В те времена ещё не было накоплено больших научных знаний. Люди больше напрягали разум, чем память. В повседневных делах пользовались доступными простыми материалами, как говорится, тем, что «Бог послал». По выражению французского комедиографа XVII века Мольера, «псевдонаучная галиматья ученых в мантии и шапочке» не могла затмить природный ум и смекалку людей.

Перед созиданиями древних строителей современная научная мысль оказалась бессильна. Чтобы сколько-нибудь сохранить авторитет в глазах общественности в издании «Наука» Академии Наук СССР в 1991 году была выпущена книга профессора и доктора исторических наук из С-Петербурга Ю.Березкина «Инки. Исторический опыт империи». Вот, что пишет российская наука: «Надо сказать, что хотя циклопические постройки инков и упоминаются эпизодически в характерных для нашего времени «новых» мифах (неизвестная высокоразвитая техника, космические пришельцы и т.п.), особые распространения в данном случае сюжеты не получили. Слишком хорошо известны карьеры, где инки вырубали блоки, и пути, по которым камни транспортировали на площадки. Устойчива лишь легенда о том, будто между плитами нельзя просунуть и иглу – так плотно они подогнаны. Хотя зазоров между блоками сейчас действительно нет, причина здесь кроется не в тщательной подгонке, а всего лишь в естественной деформации камня, заполнившего со временем все щели. Инкская кладка как таковая довольно примитивна: блоки нижнего ряда подгоняли под верхние, действуя методом проб и ошибок» 

Если этот длинный книжный текст Академии Наук сжать до «сухого остатка», то «научная» мысль будет такова: «каменные глыбы в стенах сами по себе так слежались».

Ну как здесь не вспомнить слова древнекитайского мудреца в VI веке до н.э. Лао-Цзы: «Умные не бывают учены; ученые не бывают умны».

Если так ничтожна современная научная мысль, то древние мастера, которые вручную делали каменные топоры и кремневые наконечники для копий и стрел, добывали огонь с помощью палки – вот они и были настоящими академиками. Древние люди, не имея ничего кроме собственных рук, научились очень хорошо обрабатывать камни.

Всё же, как они достигали такого совершенства? (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Никита Редько: Казаки-французы и Уральское казачье войско

Март 10, 2017 By: Никита Редько Category: Генеалогия, Казахстан, Казачество, Никита Редько, Россия, Франция

Уральский казак верхом, Карл Верне, 1810-е гг.

Казаки-французы, военнопленные армии Наполеона, приписываемые к казачьим войсковым формированиям, не прижились на территории Уральского казачьего войска, точнее говоря, они не направлялись сюда по высочайшим распоряжениям и предписаниям так, как в другие области РИ, где проживали казаки. Большое количество военнопленных армии Наполеона оказалось на территории Оренбургского казачьего войска. Но оренбургские казаки вообще очень тесно соприкасались с уральцами, также как жители территории ОКВ соприкасались с жителями УКВ и ей приграничной территории. В частности, российский дворянин В.И. Племянников имел в начале XIX века на территории Уральской области, в 15-ти верстах от Уральска на другой стороне Урала, имение Степное, куда он отвозил одного военнопленного вестфальца, гостившего у него в поместье.

А.И. Попов в своей работе «Обзор мемуаров, дневников и писем военнопленных Великой армии, побывавших в России в 1812-1814 гг.» приводит следующую информацию об этом военнопленном:

 «Рюппель Симон Эдуард (1792-1863), унтер-лейтенант вестфальского 2-го гусарского полка. Пленен 19 августа 1812 г. возле Валутиной горы. В Дорогобуже встретил колонну французских пленных под конвоем ратников, которыми командовал отставной подполковник. Здесь были пленные из 12, 21 и 127-го полков дивизии Ш.Э. Гюдена. Образовалась колонна из 20 офицеров и 1200 солдат, затем она увеличилась до 2 тыс. чел., главным образом поляков. Пленные ежедневно преодолевали по 24-30 верст и через Вязьму и Бородинское поле, где русские строили укрепления, пришли в Москву. Здесь встретили вюртембергского полковника «Вальдбург-Цайль-Вурцаха» с адъютантом Бассом, взятых в плен при Инково. К колонне присоединились 8 португальских офицеров, значительное число хорватов из дивизии П.Ю.В. Мерзеля (3-й полк), так что она увеличилась до 3 тыс. чел. Во Владимире жители обзывали пленных «шельма, французская собака», здесь встретили капитана 21-го полка Дюплесси и инженер-географ-лейтенанта Бутино, взятого в плен 12 августа. Затем колонна двинулась в Симбирск, и в пути ее обогнал генерал Бонами, направлявшийся в Саратов. В Муроме офицеры получили деньги из расчета по 25 коп. в день. Здесь начальство над колонной принял майор Павел Петрович Булыгин, бывший морской офицер. Через Арзамас пленники прибыли в Симбирск. Пленных осталось 400 чел., и они должны были идти через Самару в Оренбург, где генерал-губернатором был князь Г.С. Волконский. Затем пленных отвели в Бузулук. Сам Рюппель некоторое время жил в Уральске в семье Племянниковых. Его брат, премьер-лейтенант гвардейских шволежеров, был взят в плен при Гжатске и отправлен в Саратов. Рюппель направился туда через Самару и Вольск, где было много пленных. В Саратове жило около 400 пленных офицеров, в том числе генералы Сен-Женьес и Боннами, полковник Ж.С.  Мишо де Сен-Марс, лейтенант К. Ведель. Капитан О. Сегюр жил в доме губернатора А.Д. Панчулидзева, подполковник князь Х. Хоэнлоэ-Кирхберг – у барона Крюденера. По словам Рюппеля, согласно приказу царя каждому офицеру выдали по 100 руб., чтобы вернуться на родину.  Возвращаясь из России, пленники шли через Сердобск, Кирсанов, Пензу, Тамбов, Бобруйск, Слоним, Кобрин и Белосток».

Уральский казак, гравер Адам, 1830 г.

С.Н. Хомченко в своей статье «Оренбургская губерния в мемуарах пленных военнослужащих Великой армии Наполеона» приводит некоторые подробности, связанные с пребыванием  С.Э. Рюппеля в Бузулуке. В частности, он упоминает, что в Бузулуке Рюппель с некоторыми товарищами был приглашен в загородное поместье Покровское, принадлежавшее дворянину Племянникову, который уже на следующий день сообщил французскому пленному о намерении дать ему приют в своем доме, сто было воспринято с благодарностью. Спустя некоторое время проживания в поместье дворянина Рюппель вместе со своим покровителем Племянниковым совершил поездку в его имение Степное, близ Уральска. В этом имении они занимались охотой и рыболовством, а также съездили в стоящий неподалеку киргизский табор, где обменяли водку на кумыс и наблюдали скачки киргизов на лошадях и стрельбу из лука на скаку по воткнутой в землю пике.

Рюппель оставил в своих мемуарах, опубликованных в 1912 г. в Берлине, упоминание о пребывании в Бузулуке, о поездке в имение Степное и даже об Уральске, который они проезжали. Вот этот кусочек его воспоминаний в переводе на русский:

«У моего покровителя Василия Ивановича во многих сотнях верст отсюда, в районе Уральска, на той стороне [реки] Урала, было поместье. Каждую весну он туда ездил, и так как сейчас он тоже туда собирался, я попросил взять меня с собой, что было ему очень приятно. Одним прекрасным утром мы выехали из Покровского в большой удобной кибитке, запряженной тремя лошадьми, с кучером и слугой. Так как все сумки и свободное пространство в кибитке были забиты продуктами, я сразу решил, что мы долго будем проезжать по глухим местам или бедным районам, что и подтвердилось. Немногие башкирские и казацкие деревни были совсем оставлены их обитателями, в это время они занимались в степи скотоводством и охотой.
Хотя мы ехали очень быстро, только через пять дней мы добрались до городка Уральска, после которого все время ночевали в кибитке, которую для этой цели останавливали и закрывали. Уральск вызвал у меня большой интерес тем, что в 1773 году ужасный Пугачев (Pugatscheff) впервые поднял здесь знамя восстания. Всего лишь простой казак, но одаренный значительными талантами, с помощью мужества и решимости он смог стать очень значительной персоной, а из маленькой кучки мятежников создать многотысячную армию, захватить Оренбургскую, Астраханскую, Саратовскую и Симбирскую губернии, и разрушить огнем и мечом места, где ему не подчинялись. Посланные против него генералы Суворов и Михельсон выдержали несколько кровавых битв с этой беспорядочной, но фанатичной толпой, которая в конце концов была рассеяна. Их вождь, который был заманен несколькими казаками в Уральск под тем предлогом, чтобы еще раз там поговорить с товарищами, а потом вместе бежать в Ногайские степи, был там ими схвачен и связанным передан русскому военачальнику. Суворов приказал посадить Пугачева вместе с 12-летним сыном в железную клетку и так через Саратов, Симбирск и Казань отправить в Москву, где за мятеж его ждала казнь. Городок, который тогда, так же как и река, назывался Яик, с того времени носит имя Уральск, чтобы истребить всякое воспоминание о казачьем бунте. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Наш ответ рашистским империалистам!

Февраль 16, 2017 By: admin Category: Антифашизм, Культура, Украина, Этнология, Этнополитика

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Навязчивость братства: сомнительные доводы и контраргументы

Февраль 15, 2017 By: admin Category: Украина, Этнология, Этнополитика

С давних пор русским РФ свойственно навязывать украинцам идею братства, необходимости жить в одном государстве и совместной борьбы против западных стран. В этом стремлении они часто доходят до крайностей и начинают утверждать об отсутствии украинского языка, о принадлежности украинцев к русскому народу и никчемности украинского государства. Здесь в форме диалога разобраны несколько популярных заблуждений россиян. Закоснелые “ватники” не поймут, но немного одурманенные пропагандой жители РФ или сомневающиеся могут попробовать изменить свое мнение.

Сомнительный довод: враги России в австрийском Генштабе придумали украинский язык.
Контраргумент: украинский язык сформировался давно, в период средневековья. Он вышел из разных диалектов праславянского языка, на которых говорили племена Киевской Руси. Простой народ стал общаться на нем, при этом церковнославянский язык  использовался в качестве государственного и литературного. Элементы украинской живой речи иногда отражались на письме, но церковнославянский оставался доминирующим в данной области, хотя позже, в период Нового времени постепенно терял позиции. Его заменил литературный украинский язык. Из церковнославянского со временем вышел литературный русский язык, оказавшийся очень похожим на своего прародителя. Их большая схожесть дала россиянам повод утверждать о большей культурной близости к Киевской Руси. Современный литературный украинский язык сформировался на основе живого народного языка в первой половине 19 века усилиями поэта Т.Шевченко, задолго до Первой мировой войны.

Сомнительный довод: украинский язык – это испорченный поляками русский.
Контраргумент: современный литературный украинский язык возник на основе полтавско-киевских говоров. Территория с данными говорами географически находилась очень близко к России. И она принадлежала Польше весьма малый срок – с 1569 года до 1654-го (85 лет) – за который поляки в условиях аграрного общества не могли оказать серьезного влияния на язык народа, чтобы якобы испортить русский и изменить его до неузнаваемости. После захвата Полтавщины и Киевщины Московией тамошние украинцы гораздо дольше подвергались русификации, но их язык до 1917 года так и не превратился из украинского в русский. Т.о. украинцы всегда говорили по-украински, хотя разные другие языки, включая немецкий, огузский, польский и русский, оказывали некоторое влияние. Ядром языка остались говоры праславянских племен, живших на территории Украины.

Сомнительный довод: украинцы и русские – один народ.
Контраргумент: во всем мире лингвисты и этнографы считают, что украинцы и русские являются двумя отдельными народами. У этой точки зрения существует множество обоснований. В свое время авторы БСЭ также разделяли украинцев и русских, признавая их самостоятельными народами. Любой серьезный российский ученый, а не мракобес наподобие Вассермана, Дугина и Фоменко, сейчас придерживается аналогичного мнения. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Чукчи отметят Новый год в ночь на 22 декабря

Декабрь 22, 2016 By: admin Category: Чукчи, Этнология

Чукчи встречают Новый год в самую длинную ночь в году – с 21 на 22 декабря. Праздник носит название «Пэгытти» в честь восходящей в эту ночь звезды – она знаменует начало нового года, так как световой день с этого момента начинает прирастать, сообщила Ассоциация КМНС Якутии. Пэгытти в традиционной астрономии является звездой Альтаир в созвездии Орла.

В эту ночь чукчи с помощью священной «огнивной» доски разжигают ритуальный костер. По форме доска напоминает человека, на шею которого привязаны веревки с фигурками-оленями, – доска являлась воплощением идеи об охране стада и считалась хозяином стада. У каждой семьи она была своя: передавать добытый с помощью доски огонь можно только родственникам, иначе семью ждет горе. Чукчи танцевали вокруг жертвенных костров и исполняли песенные речитативы с пожеланиями добра и света.

Обязательным обрядом на Новый год у чукчей является жертвоприношение – они наполняют салом и жиром небольшие кожаные чашки и задабривают злых духов. В эту ночь запрещается думать о плохом и встречать праздник только с добрыми пожеланиями – тогда весь следующий год будет удачным и полным радости.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ольга Иванникова: «Звериные» тайны сарматского золота

Декабрь 07, 2016 By: admin Category: Археология, Репортажи, Сарматизм, Этнология

g3kv7p-8arqВыставка «Золото сарматов» завораживает с первых секунд: старинные сокровища могут многое рассказать о наших предках. Помимо вездесущих изображений животных – так называемого «звериного стиля» – здесь, в каждом ожерелье и браслете, множество важных деталей.

Коллекция Астраханского краеведческого музея «Золото сарматов» начала формироваться ещё в середине прошлого века. Сегодня в ней порядка 800 единиц. Многие экспонаты были обнаружены случайно. Так, в 1984 году трактористы села Косика Енотаевского района Астраханской области, ремонтируя дорогу, обнаружили настоящий клад. Находки, переданные ими в музей, оказались золотыми украшениями из погребения сарматского вождя I века до нашей эры! Позже выяснилось, что вождь, убитый в возрасте 35 лет в походе, был погребён с большими почестями – в захоронении нашли много золотых украшений, серебряную посуду. Вождь был довольно высок ростом – около 170 см. Он жил в период с I века до н.э. до I первого века н.э.

Сарматы представляли собой конгломерат кочевых племён, живших с 6 в. до н.э. до 4 в. н.э. В него входили: роксоланы, аланы, аорсы, ираноязычные племена. Сарматы с Урала доходили до Чёрного моря. Это были ираноязычные племена европеоидной внешности. За несение наёмной военной службы они получали золотые украшения, сервизы или артефакты – необычные предметы, не характерные для их культуры.

Сарматы поклонялись животным. Они представляли вселенную в образе «дерева жизни», объединяющего три мира: подземный (корни), земной (ствол) и высший (крона). Каждому из миров соответствовали свои животные. Их образы выражали представление сарматов о мире, о самих себе и служили талисманами. Например, баран символизировал небесную благодать. Ушастый ёж – связь мира живых с миром мёртвых. Некоторым животным, которые могли «перемещаться» по «дереву жизни» (например, кабан, являющийся и хищником, и травоядным), приписывалась особая магия. Эти и другие образы можно увидеть на ювелирных украшениях и других предметах коллекции «Золото сарматов».

(далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Игорь Галущак: Как юный еврей стал партизаном-бандеровцем

Ноябрь 29, 2016 By: admin Category: Антифашизм, Волынь, Галиция, Галичина, Евреи, Национализм, Украина

hasmanВ своих показаниях для советской специальной комиссии уроженец Львова Филипп Фридман упомянул, что две тысячи евреев все еще жили в городе Львове, когда Советская Армия заняла его в июле 1944 г. Тогда как перед немецкой оккупацией здесь проживало около 150 000 евреев! С точки зрения членов недолго просуществовавшего тогда львовского еврейского комитета, к которому очень неровно дышали послевоенные сталинские «органы», ничем по существу не отличавшиеся от нацистского гестапо, все выжившие тогда евреи делились на три категории. То есть: «арийцы», спасшиеся по так называемым арийским документам; «лесные братья», которые присоединились к партизанам (кстати, вопреки широко, сейчас, распространенным стереотипам, немало галицийских евреев влились в отряды УПА-ОУН, где храбро воевали с гитлеровцами в Украинских Карпатах и на Волыни – автор) и наконец условно так называемые «крысы», которые скрывались в семьях местных украинцев.

Показательна в этом смысле и далеко не исключительна судьба Мандыка Хасмана, который родился в 1929 году в многодетной еврейской семье в г. Дрогобыч (Львовская обл.). До войны семья Хасманов жила неплохо и даже зажиточно, но с приходом нацистов все члены этой семьи оказалась в Дрогобычском гетто. А летом 1942 года началась ликвидация его жителей — среди обреченных на уничтожение в Бронницком лесу возле Дрогобыча был и юный Мандык. Но ему вместе с другими детьми удалось сбежать. Голодные и уставшие они четыре дня блуждали прикарпатскими лесами, пока не вышли к железной дороге. Далее сели на поезд и отправились на север, на Волынь. Здесь скрывались в украинских семьях. Между тем гитлеровцы развернули массовую принудительную мобилизацию украинцев для работы в Германии. Местные крестьяне уже знали, какая «райская» жизнь ожидает их в этом случае, поэтому пытались избежать принудительной депортации, кто как мог. К счастью, Мандык своевременно узнал, что хозяин, у которого он работал, решил записать его отправку в Германию, вместо другой жительницы села, которая откупилась взяткой. Недолго думая, отважный парень решает сбежать во второй раз. И снова в лес, теперь уже к украинским повстанцам. Так четырнадцатилетний Мандык становится партизаном-бандеровцем. Они приняли его как родного, спасая, таким образом, от рабства, а может, и смерти. В благодарность подросток с двумя классами образования (больше не позволила война) помогал партизанам, чем мог и умел, а поскольку с детства любил лошадей, то именно уход за ними и стал для него главным заданием. Парню доверяли, поэтому вскоре он стал личным кучером сотенного «Довбуша», а потом куренного «Голубенко».
(далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Художник-график Алибек Койлакаев

Ноябрь 27, 2016 By: admin Category: Азия, Искусство, Тюрки

15241142_1307021586006942_213643019357673779_n

Как вам моя картина, друзья?
Все работы можно посмотреть на моем сайтеhttp://www.painter-alibek.ru/ru/

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ямальских оленеводов обвинили в информационной войне

Ноябрь 27, 2016 By: admin Category: Арктика, Этнология

130969_hanti__olenevodi_hanti_760x0_4283-2855-0-0Ямальские власти уверены, что на регион началась информационная атака, что иностранные агенты внедряются в ямальское общество и пытаются саботировать политику региональной власти посредством Интернета. Так, по их разумению, несколько месяцев назад во «ВКонтакте» появилось сообщество «Голос тундры», которое уже успело наделать немало шума.

Выступая с докладом перед депутатами регионального Законодательного собрания, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев рассказал, что в регионе искусственно создается точка напряжения, чтобы создать новую политическую реальность. «Это большая наступательная информационная операция, которая, конечно же, имеет свой сценарий и свое управление», — сказал Сергей Климентьев. Далее он продемонстрировал собравшимся видеоролик о группе в соцсети под названием «Голос тундры». В ролике нашли связь между сообществом и общественной организацией «Батани», которая недавно была признана иностранным агентом. Возглавляет ее известный на Ямале борец за права коренных народов Павел Суляндзига. В соучредителях числится также Оксана Харючи — полная теска дочери известного ямальского политика, заместителя спикера ямальского парламента Сергея Харючи. Надо отметить, что сотрудники этой организации в соцсети и правда проявляли активность и поддерживали ямальских оленеводов, когда зашла речь о сокращении поголовья оленей. Они призывали не сидеть сложа руки, а обращаться во всевозможные инстанции, вплоть до президента, чтобы остановить эту процедуру, и даже написали примерный текст обращения. Один из ямальцев последовал совету и инициировал сбор подписей под онлайн-петицией. «Я не знаю, что такое „Голос тундры“. Поэтому, соответственно, наш фонд не может поддерживать это сообщество. „ВКонтакте“ — мы этим ресурсом не пользуемся. Я не исключаю, что мы могли бы поддержать это сообщество, но мы их не знаем, — сообщил агентству Павел Суляндзига. — Я понимаю, что многим людям во власти надо кого-то выставлять врагом. Но при этом хотел бы подчеркнуть, что я с глубоким уважением отношусь ко многому тому, что делает власть Ямала».

К иностранным агентам в ролике департамента внутренней политики отнесли и организацию «Гринпис». Их видео о загрязнении ямальской тундры нефтегазовыми компаниями выкладывались и бурно обсуждались в сообществе. В ролике в открытую называют администраторов группы провокаторами, которые нарочно раздувают скандал из обычной бытовой ситуации. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Анжелика Грабовска: Так заселяли мой Крым «новыми крымчанами».

Ноябрь 12, 2016 By: admin Category: Крым, Татары, Тюрки, Украина

6szef-mmbkcТак заселяли мой Крым «новыми крымчанами». В то время, когда настоящие коренные жители, крымские татары, гибли от холода, болезней и каторжного труда в Средней Азии или на Урале…

В конце 80-х крымские татары сделали одну большую ошибку. Вернувшись из мест депортации, не стали забирать свои дома, хотя во многих семьях до сих пор по наследству передается домовая книга или иные документы. Не стали забирать СВОЁ, как например те же чеченцы.

Мы построили новые: большие, красивые, прочные. На которые снова позарились ленивые халявщики. Те, которые после депортации заняли чужие жилища, с мебелью, коврами, книгами, скотом, золотом… Еще помнят рязанские и псковские бабушки «бесплатное ничейное», подареное советской властью.

Думаете кто-то хотел «воссоединиться с матушкой россией»? Чушь! Все банально просто. Они ждали, что крымцев снова выгонят. Они бежали на референдум, одновременно делили и выбирали наши дома. Сидя в стареньких столетних крымскотатарских домиках, они присматривали себе новую жилплощадь. Они ждали Советский Союз. Потому что только в СССР можно было выгнать целый народ, отобрать их дома и жить припеваючи…

 

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Olympic flame lit ceremony in Olympia, Ilia, Greece


«... Зажги свой огонь.
Ищи тех, кому нравится, как он горит»
(Джалалладин Руми)

«… Традиция - это передача Огня,
а не поклонение пеплу»
(Густав Малер)

«... Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
Это означает - жить и поступать,
исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
(Артур Мёллер ван ден Брук)

«... Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
когда Зевс передаёт факел тому,
кого нельзя увидеть и назвать,
и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
(Глеб Бутузов)


---------------------------------------------------------------------------------

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Наши рекламодатели