Наш дочерный проект!

На  сайте
Геополитика Свободы и Мира : Geopolitics of Freedom and Peace

http://geopolitics.mesoeurasia.org

представлены вашему вниманию
книги
Аналитического Центра «Эсхатон»

КАРФАГЕН И РИМ:
геополитическая рапсодия
священного и святого

ШИЗОПОЛИТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
тотальное освобождение от принуждения
для рождения господства нового тоталитаризма

ПРЕДТЕЧА АНТИХРИСТА:
лжепророк,
завоеватель пространства, времени и душ

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Новая книга Олега Гуцуляка!

Гуцуляк О.Б. Тайные короли Святой Руси : миф – история – интерпретация / О.Б. Гуцуляк. – Saarbrucken : YAM Young Authors’ Masterpieces Publishing / OmniScriptum Publishing Group, 2017. – 291 с. – ISBN 978-3-330-86009-4

В своей новой монографии автор предлагает читателям темы из мифоистории древних славян, Киевской Руси, Галицко-Волынской державы и Казацкой Украины с позиций перепрочтения источников, критического переосмысления историографии и создания новых историософских концептов.

Содержание
Северорусская генеалогическая легенда
«Поход на остров» как сквозной мотив
генеалогических саг Севера
Грендель – предок чёрных Рюриковичей
«О Руская земле! Уже за Шеломянемъ еси!»
«Червона Русь», Белая Хорватия и «Галичская земля»
О Дюке Степановиче замолвим слово
Королевские династии Руси
Близкая Thule и династия Dealu-Basaraba
Milites Christi: казаки-черкасы
Генерал-капитанство Украина
Москали как несостоявшееся сословие

Приложение.
Русь как удел Пресвятой Богородицы

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Григорій Халимоненко: Тривожні симптоми

Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. ― К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. ― 606 с.

Професор-сходознавець Григорій Халимоненко, відомий в Україні й за її межами низкою праць, зокрема «Історією турецької літератури, монографією «Тюркська лексична скиба українського словника». Відомі також виступи цього науковця в українській та зарубіжній пресі стосовно розвитку сходознавства в Україні. Декотрими враженнями щодо рівня української орієнталістики ділиться професор Г. Халимоненко.

Орієнталістика здатна вносити вагомий вклад у розвиток  держави лише тоді, коли вона розвивається не лише як галузь філології, а пропонує суспільству, отже й владі, як найактуальніші дослідження й рекомендації ще й в царині історії (в цьому разі воєдино з філософією й політологією). А останнім часом в розвинутих державах почесне місце відводиться інституціям, що досліджують економіку Сходу. Що стосується цієї третьої галузі орієнталістики, то мусимо сказати, що ефективною вона може бути за обов’язкової умови: науковець-економіст повинен мати  ще й базову сходознавчу освіту. Не випадково ж в сусідній Росії інститути  чи факультети сходознавства мають три відділення: філологічне, історичне й економічне –  з низкою відповідних кафедр. Що ж в Україні? Наша орієнталістика у вищій школі, на жаль, суціль філологічна – розмову про неї варто повести за іншої нагоди, можу лише повідомити: тут є певні успіхи, але поки що це все таки «кульгава качечка». Наведу один лише приклад – за роки відновленої незалежності ми не видали підручника кримськотатарської мови українською, не підготували історії кримськотатарської літератури, не дали суспільству оновленої історії  цього народу. Ба більше, ми не маємо жодного науковця, українця за походженням, який володіє кримськотатарською. А могли й повинні були  це все зробити… Лише нещодавно відкрили у Шевченковому університеті спеціальність «кримськотатарська мова» та «історичне сходознавсто» – слава богу, але це мав зробити ще міністр освіти  за президентства В. Ющенка. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Вышел новый номер «Вестника Гуманитарные исследования Внутренней Азии»

Хурай, Хурай, Хурай!

Сегодня вышел новый номер «Вестника Гуманитарные исследования Внутренней Азии», посвященный тэнгрианско-буддийской цивилизации и этноконфессиональным традициям народов Внутренней и Северо-Восточной Азии.

Выражаю благодарность Николаю Вячеславовичу Абаеву, Татьяне Иннокентьевне Гармаевой и Редколлегии Вестника! Один из экземпляров летом отвезу к таёжникам Северного Алтая на речку Ку//Лебедь, моим дорогим лебединцам, ку-кижи, информацией которых воспользовался для написания статьи в данном номере Вестника, а также благодаря мистическому и судьбоносному вмешательству которых с середины 90-х гг. встал на Путь постижения великой и таинственной силы Алтай-хана.

(с) Роман Лебедев

ЧИТАТЬ, СКАЧАТЬ статьи журнала можно по адресу
http://journals.bsu.ru/ru/journals/vestniki/gumvestnik/38

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Вышел новый выпуск духовно-переселенческого журнала «За гранью изведанного»

Журнал «За гранью изведанного» представляет на своих страницах мнения ведущих политических, экономических, военных, религиозных экспертов, чей взгляд альтернативен официозным СМИ, выходит за грань штампов, считающихся общепризнанными и представляет собой попытку синтеза знаний с целью вывода страны на путь процветания. Новый ежемесячный журнал учрежден при участии Духовно-переселенческого движения «Ойкумена» созданого в апреле 2015 г. В оргкомитет Движения вошли Сергей Путилов — писатель-востоковед, военный эксперт (Россия), Павел Левушкан — редактор христианского портала Baznica.info (Латвия), Николай Олизаревич — Biblical Study Society, редактор портала «Эсхатос» (Беларусь), Павел Зарифуллин — писатель, директор Московского центра Гумилева (Россия).

Задача журнала, несмотря на «неформатность», по своему очень стандартна — мы ищем в человеке изначальный Божий образ, утерянный и вытоптанный в душах русских людей. Сначала 70 лет коммунистического безбожия, затем эпоха дикого капитализма, когда жизненным кредо большинства населения стал культ безудержной наживы. Сейчас мы вступаем в следующий период «русского мира» — противостояния со всем миром. Что чревато гибелью цивилизации, поскольку в конфронтацию вступили державы оснащенные ядерным оружием.

Журнал «За гранью изведанного» позиционируется в качестве интеллектуальной площадки для выработки прогрессивной хозяйственной, политической, духовной модели развития российского общества. Издание представляет интерес как для широкой аудитории, так и для политиков, экономистов, ученых, предпринимателей, религиозных и общественных деятелей, творческой интеллигенции.

В новом выпуске журнала, первые три номера которого вышли в прошлом году, можно прочитать следующие материалы:

«Сирийская рулетка» Путина, Сергей Путилов
Долетят ли до России американские «томагавки»? Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ)
Как разваливали Академию наук? Член-корреспондент РАН Игорь Волович
Гонка вооружений — путь к банкротству России. Профессор Андрей Нечаев
Капитал «судного дня: как мировые инвесторы ощущают угрозу глобального конфликта, первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский
«Арабская весна» и ленинизм, Джозеф Грин (США)
В преследованиях инакомыслящих церковь и власть всегда единодушны
Кто развяжет Третью мировую?
Роковая тайна трех карт Пушкина, Екатерина Федореева

ЖУРНАЛ ИЩЕТ СПОНСОРОВ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. ПРИГЛАШАЕМ ЗАИНТЕРСОВАННЫХ ЛИЦ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Контактный имейл
sereja.putilov@yandex.ru

Главный редактор «За гранью изведанного» Сергей Путилов

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Владимир Сорокин — о своей новой книге «Манарага»

В середине марта в издательстве Corpus выходит новый роман Владимира Сорокина «Манарага». Это история общества будущего, где повара подпольной Кухни жарят стейки на редких изданиях бумажных книг, которые вышли из обихода. Специально для «Медузы» Антон Долин поговорил в Берлине с Владимиром Сорокиным о «Манараге», бумажных изданиях, эмиграции и русской литературе.

— Ваши последние книги — начиная с «Дня опричника» — создали вам репутацию антиутописта. Казалось бы, «Манарага» органично встает в этот ряд, и все-таки в ней больше от утопии. Разделяете ли вы вообще понятия «утопия» и «антиутопия»? Или это какая-то ложная оппозиция?

— Я за симбиоз утопии и антиутопии на самом деле. Иначе ты становишься заложником жанра, что сказывается на книге. Мне всегда хотелось балансировать между ними. А в принципе, я хотел написать веселую книгу. Просто одну человеческую историю, подсмотренную в некоем пространстве будущего. И она сама по себе, мне кажется, больше, чем жанр антиутопии.

— Эта двойственность любви-ненависти к миру очень интересно трансформируется в читательских трактовках. Одни считают, что вы — человеконенавистник, а другие — наоборот. Одни — что вы ненавидите русскую литературу, а другие — что ее воспеваете. Испытываете отвращение к еде, как в «Лошадином супе», или, наоборот, гурманствуете. И даже счастье героя того же «Дня опричника», «Метели», «Манараги» — тоже вопрос прочтения. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Гуцуляк О. Рим и Карфаген: битва продолжается

Гуцуляк О. Рим и Карфаген: битва продолжается // Апокриф: Оккультно-религиоведческий журнал (Россия, Калининград). – 2014. – № 6 (75). – С.118-174. – ISSN 2308-2763.

«Книга в журнале» известного украинского конспиролога, директора Аналитического центра «Эсхатон» и лидера Международного движения нового прометеизма, доцента Олега Борисовича Гуцуляка рассказывает об актуальной проблеме геополитических противостояний цивилизации и варварства, о лжеучениях неоевразийства и неовизантийства, о рашистской антихристианской сущности Москвы как «Третьего Рима» и священной святости Царственного Киева как «Нового Сиона».

Чем историк отличается от конспиролога? Историк ищет новые источники информации, скрытые пласты, инсайд, секретные архивы третьего рейха, а конспиролог работает с тем, что лежит на поверхности, с открытыми источниками информации. Историк ищет факты, а конспиролог ищет смыслы и логику.

Скачать >>> (39 Mb)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Рустем Вахитов: Бремя цивилизованного идеолога

Рецензия на книгу М. Сэджвика «Наперекор современному миру: традиционализм и тайная интеллектуальная история ХХ века». – М.: НЛО, 2014. – 536 с.

В 2004 году в издательстве Оксфордского университета вышла книга британского историка-востоковеда Марка Сэджвика (Mark Sedgwick) «Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century». Ровно через десять лет, в традициях свойственного для России запаздывающего перевода, она появилась и на русском языке – под названием «Наперекор современному миру». Книгу выпустило издательство «Новое литературное обозрение» в переводе М. Маршака и А. Лазарева под редакцией Б. Фаликова.

Труд Сэджвика посвящен традиционализму – эзотерическому течению западной мысли ХХ века, основанному французским мистиком Рене Геноном и представленному такими персоналиями, как Юлиус Эвола, Ананда Кумарасвами, Фритьоф Шуон, Титус Буркхард, Мишель Вальсан, Мирча Элиаде, Сейид Хусейн Наср, Хьюстон Смит, Александр Дугин, Юрий Стефанов, Артур Медведев и др. Традиционализм возник как сугубо религиозное движение, отстаивающее «трансцендентное единство» всех религий на их глубинном, эзотерическом уровне, при всех различиях их экзотерических форм. Но резкая и бескомпромиссная критика Запада эпохи модерн, свойственная для традиционализма, создала возможность для экстраполяции его идей в политическую плоскость и пересечения идеологии и практики традиционализма с правыми и даже праворадикальными политическими течениями ХХ века (хотя рассмотрение Генона и традиционалистов как своего рода идейных вдохновителей Гитлера и фашистов, распространенное в либеральных кругах, безусловно – большое преувеличение, что признает и автор монографии).

Склонность традиционалистов к тайнам и конспирации (многие западные традиционалисты, особенно из академической среды, скрывали свои истинные взгляды и религиозную принадлежность, не говоря уже о том, что традиционалисты были создателями нескольких религиозных тайных обществ на Западе – как масонских лож, так и суфийских орденов) придает специфический оттенок этому интеллектуальному направлению. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах

Название: Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах
Автор: Горовенко А.В.
Жанр: исследование
Описание: Книга представляет собой исследование не только реальной исторической роли князя Романа Мстиславича Галицкого, но и его многочисленных «посмертных приключений» на страницах книг.

Автор предпринимает попытку очистить сложившийся в историографии образ князя Романа от поздних наслоений, обусловленных некритическим воспроизведением недостоверных или ярко тенденциозных источников, показать его эволюцию в памятниках историографии, а также его связь с былинным Романом Дмитриевичем.

В разделе «Дополнения» любознательный читатель найдет ряд заметок, проясняющих самые интересные и сложные побочные сюжеты повествования.

Здесь же представлены итоги исследования всех вариантов былины о князе Романе и приводится полностью текст, записанный в 1860 г. от Андрея Сорокина, — безусловно, лучший, но известный доныне лишь узкому кругу специалистов.

Книга предназначена не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.

СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. — 480 с., ил. Скачать >>>

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Святой Пират в океане авторского права

Один из самых ранних случаев борьбы с копирайтом и интеллектуальной собственностью относят к шестому веку нашей эры. Тогда пиратом оказался святой Колумба, известный ирландский монах и проповедник. Согласно легенде, в течении нескольких ночей он потихоньку переписывал книгу, которая принадлежала другому святому, Финиану. Тогда все книги копировались вруную, поэтому это была довольно трудоемкая задача. Но и книга была очень редкая и ценная. Историки предполагают, что это мог быть один из редких переводов Псалтыря.

В средние века копированием книг занимались многие монастыри, а наш святой был особым приверженцем этого богоугодного дела. В его биографии св. Адамнан упоминает, что Колумба проводил большое количество своего времени за письмом. А вот такое стихотворение посвятил Колумбе анонимный поэт, который жил в 12 веке:

Усталый переписчик
(перевод Хини Шеймаса)

Руки мои от письма устали,
Дрожит над листом указка легкая;
Но, как и прежде, бежит перо,
Ложа на страницу буквы стройные.

Струясь по перу, чернил потоки
Станут в книге ручьем премудрости,
Плод обильный орешков чернильных
На толстом пергаменте корни пустит.

Руки мои от письма устали,
Но благороден труд переписчика,
Ибо книги, достойно украшены,
Станут богатством мужей премудрых.

Так или иначе, владелец книги трудов Колумбы не оценил и обратился в суд короля Диармайта. «Кольмкилл скопировал мою книгу без моего ведома» сказал он «и я утверждаю, что сын моей книги тоже мой»

На что Колумба ответил: «Книга Финиана не стала хуже после копирования, и неправильно, если святые слова этой книги будут утеряны, или если будут создавать препятствия к тому, чтобы я или кто-нибудь еще мог писать, или читать, или распространять их. И я также заявляю, что это было мое право скопировать ее, так как это было полезно мне и я желал принести пользу всем людям, без какого-либо ущерба для Финиана или его книги».

Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)


  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)


  «… Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire»
  (Gustav Mahler)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)


  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)