Софія Дніпровська: Збергти і передавати свій культурний код!

У тваринному світі виживає й перемагає в боротьбі за існування той вид організмів, який здатен краще розмножуватися, тобто передавати свій генетичний код більшій кількості нащадків.

У людському світі, що відрізняється від тваринного наявністю культури, виживає й перемагає той етнос, який здатен краще відтворювати свій культурний код і передавати його більшій кількості людських істот.

Чисельність популяції у випадку конкуренції між різними видами гомо сапієнсів безумовно грає роль, але далеко не завжди головну і визначальну.

Українці, яких перманентний терор голодоморів, депортацій, масових репресій, утисків на побутовому рівні, зациклив на проблемах суто фізичного виживання, дуже часто не надають значення передачі нащадкам свого культурного коду, зосереджуючись на чисто фізичних аспектах виховання: шоб були вдіті, вбуті, нагодовані, в теплі, в добрі, на харошій должності.

І якщо для цього треба пожертвувати своєю національною ідентичністю, то що ж поробиш — аби були живі-здорові.

Така позиція вкупі з перманентним тиском «русского міра», який навпаки дуже дбає про «сохранность і прєємствєнность» своєї культурної матриці і ради цього готовий нести матеріальні жертви, призводить до того, що українська нація втрачає здатність відтворюватися у суто людському, культурному сенсі. І українські батьки з матерями просто плодять біомасу, яка тут же «перепрошивається» русскім міром і перетворюється на слухняне знаряддя його нелюдських планів.

І метою і наслідком геноциду є не стільки тотальне знищення якоїсь етнічної групи (в історії важко знайти приклади, коли весь народ отак одним махом хтось знищив — хіба якесь дрібне плем’я), скільки завдання їй такої фізичної й моральної шкоди, яка унеможливить нормальне відтворення її власного культурного коду, закладеного в мові, традиціях, системі цінностей і типових поведінкових реакціях.

Генетично вся Західна Європа є переважно кельтською. Більшість населення там є носіями кельтської гаплогрупи R1b. Але в культурному плані ні французів, ні англійців, ні іспанців, ні голандців, ні бельгійців кельтами назвати вже неможливо. Бо після серії геноцидів ця велика етнічна група втратила здатність відтворювати в нащадках свій культурний код. І стала німим субстратом більш успішних і життєздатних етносів.

Приблизно те саме хочуть зробити й з Україною. Біологічно нам ніхто не забороняє плодитися. А от створювати умови для безперешкодної передачі культурного коду нащадкам — зась.

Будь-які спроби забезпечити своїм дітям природне право не знати чужої мови, не переключитися на чужу культурну хвилю кваліфікується як «печерний нацизм, хвашизм, ксенофобія і насіліє над русскоязичнимі».

І якщо в найближчі десятиліття українці не налагодять безперешкодну передачу і поширення свого культурного коду у власній країні, їх спіткає ще сумніша доля, ніж реліктових кельтів.

Бо кельтів асимілював цивілізований Рим і плодючі германці, що зуміли поєднати вітальність з організованістю. А нас їстиме дика Орда, що несе світу злидні і смерть…

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Лучшая жизнь — Я пришел для тебя!


Лучшая жизнь — Я пришел для тебя! Better life team Cairo Egypt. Христианская песня на арабском языке

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Максим Борозенец: Коснемся огня

Коснемся огня… Уже мнениями, а не пальцами, но тем самым символически повторим тот миг, когда однажды наш далекий пращур осмелился коснуться лепестков этого красного цветка. Овладение огнем раз и навсегда утвердило человека царем дикого мира.

Не мудрено, что огонь является эпифанией в многих традициях, и в бореальной в частности. Огонь расположен в центре жилища, в сердце рода, в средоточии культа.

Академическая индоевропеистика обычно указывает на два этимона, обозначающих огонь: *h₁n̥gʷnis и *péh₂wr̥. Первое является одушевленным, а в дочерних языках, включая русский – мужского рода, и представляется эпитетом, данным огню как эпифании божества, как активному сакральному началу. Второй этимон – неодушевленного рода, эпитет пассивной субстанции, огня как предмета повседневного быта.

Рассмотрим лексемы подробнее.

Начнем с более понятного:

— *páhwr̥ (*péh₂wr̥) < ОИЕ *pah- «защищать» (тот же корень в *phtér «отец, букв. защитник») < БОР *h’pə «приходить в положение над чем-то, овладевать» + *x «напротив» = «возвышаться над тем что напротив, быть выше прямого объекта > контролировать, наблюдать, заботиться, защищать»; -w- суффикс качества, -r̥- суффикс актора (как одушевленного, так и неодушевленного, в данном случае на неодушевленность также указывает падежная парадигма *páhwr̥ ~ phwéns). Таким образом, композит *páhwr̥ значит «сила с качествами защиты» и, скорее всего, обозначал прежде всего оградительные костры, которыми племя оберегало себя от ужасов дикой ночи. В более широком смысле – любой бытовой костер: очаг для отопления и приготовления еды, погребальный костер, кузнечный горн и т.п.

Этимология *(h)n̥gʷnis (*h₁n̥gʷnis) затруднительнее. Лексема появляется уже на общеиндоевропейской сцене как центральное понятие культа, в качестве эпитета огня как символа вечной жизни. Частица этой вечности вложена в каждое одушевленное создание. Этимон долгое время реконструировался как *n̥-gʷnis (откуда притянутая трактовка «не-гниющий»), однако обрело свой нынешний облик в соответствии с производным, как считается, от того же корня *hóngʷl̥ «уголь». Лексема *(h)n̥gʷnis, по моему мнению, раскладывается на следующие морфемы: *hen-/(h)n̥- «в, внутри» + *gʷen-/gʷn- «живое» (откуда *gʷḗn ~ *gʷén-х- ~ *gʷn-áx- «жена, женщина, букв. Жива, даватель жизни»). Таким образом, если женщина дает жизнь как инертное звено генетической цепи, то только вечный огонь эту жизнь одушевляет. Агни, огнь, ignis – недаром это слово повсеместно мужского рода. Это фундаментальное понятие патриархальной структуры индоевропейских культов и языков. «Внутрь в Живу» — это также внятная фаллическая метафора. Аблаутный дериват «уголь» в данном контексте представляется символом одушевленного создания – мертвая на вид субстанция, камень, в котором на самом деле таится мощный заряд воспламенения.

Однако, индоевропеисты зачастую упускают третью, и как мне кажется, изначальную лексему со значением «огонь» — ПИЕ *xejter > *xēter > ОИЕ *hāter «тот что горит», от фундаментального бореального корня *xəj- «гореть, быть горячим, живым, одушевленным»:
• хет. aāri «быть горячим», inuzi «делать горячим», пал. hāri, hānta «быть горячим»
• ПИар. *ātar-: авс. ātar, ātərə, āθr-, ātr- «огонь», ост. art «огонь, костер»
• ПИлр. *ōtar: алб. vatër, vatra, votër «костер, огнище» > рум. блг. пол. чеш. укр. vatra, ? рус. ватрушка
• ирл. áith «печь, горн»
• арм. ayr «огонь», ayrem «жечь», atrčanak «пистолет, огнестрельное оружие»
• ПИтл. ātro-: убр. atru, лат. āter «черный, темный» (< «горелый»), ātrium «атриум, основная комната римского дома с очагом»

От этого корня пошли такие фундаментальные лексемы как *haju ~ *(h)jéwos «вечно горящее, вечно живое» > «вечность, континуум жизни, абсолютная витальность»; *hájos ~ *hájesos «раскаленный (оживленный) металл > обработанный хозяйственный металл > медь, бронза > железо»; *hajg- «огонь причинять > возжигать, зажигать > анимировать, провоцировать, стимулировать, побуждать, настраивать» > *(h)jāg-j- «возжигать > совершать огненное жертвоприношение > жертвовать, поклоняться»; *hajgs «дуб» (< «возжигающийся, огненный»; греч. hagios «святой») и многое другое…

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Scarlet Magdalene: The Fires of Hestia: Celebrating the Hearth and Home

Hestia, you who tend the holy house of the lord Apollo, the Far-shooter at goodly Pytho, with soft oil dripping ever from your locks, come now into this house, come, having one mind with Zeus the all-wise — draw near, and withal bestow grace upon my song. – Homeric Hymn #24 to Hestia

Those who are familiar with the Neo-Pagan Wheel of the Year know that the beginning of February is the traditional time of year for celebrating Imbolc, the festival celebrating hearth and home, the beginnings of spring, and the lengthening days. While this festival does indeed have its Celtic roots and background, some people have taken this idea of honoring hearth and home around this time of year and incorporated it into their modern Hellenic polytheistic practice. There is at least one initiatory Wiccan trad which honors the Greek gods and honors Hestia around this time of year as well, and I am a member of that tradition.

Hestia is the Greek goddess of hearth and home. Offerings to her were done both “first and last”, and some Hellenists have chosen to give her offerings first during the ritual and last during the after ritual meal as their interpretation of this custom. She is the goddess who presides over all of the sacrifices done for the gods and is in charge of preparing the family meal. The sacred fire of the altar was–and is–hers, and while there were few temples to her in antiquity, Hestia existed everywhere by assumption.

There were no sacrifices that did not include her, as the goddess is essentially the gateway to all of the gods via all sacrifices and sacred flames dedicated to them. This included all sacred fires: ones lit at personal altars and shrines, household hearths, and fires lit at the center of cities. It is not without irony that such an overlooked goddess in the modern polytheist world is actually one of the most important.
Traditional offerings to her included water, wine, fruit, and oil–most likely olive oil. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Кавказоведческие заметки. Грузия 1.

светлейший князь Пётр Петрович Грузинский

1. … сначала я хотел написать в заголовке «просто кавказоведческие заметки». Но — подумал. и осознал: Кавказ, в любом понимании этого термина, — наисложнейшая система, а поначалу речь пойдёт вообще о Грузии.
А что может быть сложнее Грузии?

Поэтому — «сложные заметки».

2. Для начала: о том, кто сделал великое советское кино таким великим и таким внесоветским.

Песенка, которая превратилась в подлинный гимн грузинского кино, — для семидесятых и восьмидесятых, для обширного и весьма значимого поколения, а то и двух.

…. Ме ра мамхеребс удзиро зеца замбахис пери Ту милхинс мхери ту свдианоб маинца вмхери...
«Я (вот) почему пою : бездонное небо цвета ландыша,
И если мне весело, пою, И если грущу, всё равно пою».

Это, если кто не узнал, «Мимино», 1977:
— Чито-гврито, чито-маргалито дааа…»

Музыка Г. Канчели, слова П. Грузинского, пел, понятное дело, В. Кикабидзе.

Итак. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Бетховен. Симфония №3 «Героическая»: в честь Великого Человека — Наполеона-Прометея

lesson-bethoven-simfoniya-n3-geroicheskayaВечные образы — силу человеческого духа, творческую мощь, неизбежность смерти и всепобеждающее опьянение жизнью – Бетховен соединил воедино в Героической симфонии и из этого сотворил поэму обо всем великом, что может быть присуще человеку…

Третья симфония Бетховена стала рубежом в развитии европейской музыки. Уже первые звуки ее звучат как призыв, словно сам Бетховен говорит нам: «Слышите? Я другой, и музыка моя – другая!» Затем, в седьмом такте, вступают виолончели, но Бетховен нарушает тему совершенно неожиданной нотой, в другой тональности. Прислушайтесь! Бетховен никогда больше не создавал ничего подобного. Он разорвал с прошлым, освободился от подавляющего наследия Моцарта. Отныне и впредь он будет революционером в музыке.

Бетховен сочинил свою героику в 32 года, он начал работу над ней меньше чем через год после того, как оставил своё горькое и безнадёжное «Хейлигенштадтское завещание». Он писал Третью симфонию несколько недель, писал, ослеплённый ненавистью к своей глухоте, словно стремился изгнать ее своим титаническим трудом. Это и в самом деле титаническое сочинение: самая длинная, самая сложная симфония из всех, созданных Бетховеном на тот момент. Публика, знатоки и критики растерялись, не зная, как относится к его новому творению. «Эта длинная композиция есть… опасная и необузданная фантазия… которая часто сбивается в подлинное беззаконие… В ней слишком много блеска и фантазии… чувство гармонии полностью утрачено. Если Бетховен продолжит следовать по такому пути, это будет прискорбно как для него, так и для публики». Так писал критик респектабельной «Всеобщей музыкальной газеты» 13 февраля 1805 г. Друзья Бетховена были более осторожны. Их мнение изложено в одном из отзывов: «Если этот шедевр и не услаждает слух сейчас, то лишь потому, что нынешняя публика недостаточно культурна для восприятия всех её эффектов; лишь через несколько тысяч лет это произведение будет услышано во всем его великолепии». В этом признании явно слышатся слова самого Бетховена, пересказанные его друзьями, вот только срок в несколько тысяч лет выглядит чрезмерно преувеличенным.

В 1793 году в Вену прибыл посол французской республики генерал Бернадот. Бетховен познакомился с дипломатом через своего друга, известного скрипача Крейцера (Девятая скрипичная соната Бетховена, посвящённая этому музыканту, носит название «Крейцеровой»). Вероятнее всего, именно Бернадот навёл композитора на мысль увековечить в музыке образ Наполеона. Симпатии молодого Людвига находились на стороне республиканцев, поэтому идею он воспринял с воодушевлением. Наполеона в то время воспринимали как мессию, способного осчастливить человечество и исполнить надежды, возлагавшиеся на революцию. А Бетховен к тому же видел в нем ещё и великий, несгибаемый характер и огромную силу воли. Это был герой, которого следовало чтить. Бетховен отлично понимал масштаб и природу своей симфонии. Он написал её для Наполеона Бонапарта, которым он искренне восторгался. Имя Наполеона Бетховен написал на титульном листе симфонии.

Но когда Фердинанд Рис – сын дирижёра придворного оркестра в Бонне, который в октябре 1801 г. перебрался в Вену, где стал учеником и главным помощником Бетховена, — сообщил ему о том, что Наполеон короновался и провозгласил себя императором, Бетховен, увы, поддавшийся республиканскому духу, пришёл в ярость. По свидетельству Риса, он воскликнул: «Значит, и этот тоже – самый обыкновенный человек! Отныне он будет попирать ногами все человеческие права в угоду своему честолюбию. Он поставит себя над всеми и сделается тираном!» Бетховен с такой яростью принялся вымарывать имя Наполеона с титульного листа, что прорвал бумагу. Симфонию он посвятил своему щедрому покровителю князю Лобковицу, во дворце которого и состоялось несколько первых исполнений произведения.

Но когда симфония была напечатана, на титульном листе остались слова: «Sinfonia Eroica… per festeggiare il sovvenire di un grand Uomo» («Героическая симфония… в честь великого человека»). Когда Наполеон Бонапарт скончался, Бетховена спросили, не мог бы он написать траурный марш по поводу смерти императора. «Я уже сделал это» — ответил композитор, вне всякого сомнения, имея в виду траурный марш из второй части «Героической симфонии». Позже Бетховену задали вопрос, какую из своих симфоний он любит больше всего. «Героику», — ответил композитор. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Янина Пинчук: Генерал Пиночет и самурайская этика

История и исторические личности воспринимаются не только в контексте фактологии, но в контексте оценки, сравнения, интерпретации – это ни для кого не секрет. Зачастую также заходит речь об этике. И подходы здесь могут быть диаметрально противоположными: «гуманисты» рассуждают с позиции нравственности, добра и зла, кантианского императива – «рационалисты» опираются на логику, «здравый смысл», эффективность действий и их конечный результат.

Я же решила поразмышлять на тему этики генерала Аугусто Пиночета Угарте… Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Русские как имитанты: К пониманию культурно-игрового кода

В среде, сохраняющей сознание агро («простой народ» — как эндоним), ещё принято ритуально осуждать матерщину; не воздерживаясь от неё, — в определённых ситуациях благостно манифестовать безнадёжное (куда ж деваться) осуждение. По крайней мере, это свойственно женщинам из этой среды. Это придаёт матерщине, помимо прочего, особый сензитивно пикантный привкус игры в противостояние опасной грубости и ранимой благости: один из собеседников беззлобно матерится, имитируя намерение ошарашить, смутить, оглушить матерщиной, а другой — имитирует смущение и осуждение. Потом — меняются ролями.

Это, в сущности, — игровой ритуал, суть которого — в консерватизме автоидентификации. Аналог — это, например, современные коляды или масленица. В России уже около столетия совсем не колядуют и не празднуют масленицу, и даже не знают смысла этих терминов (не говоря уж о смысле явлений). Но имитация коляд — это достаточно важный инструмент автоидентификации (мы — русские, мы народ, мы наследники).

«Матерная ругань» в настоящее время — это архаизм. Конечно, при инвективной атаке широко используются матерные термины, но не менее широко, скажем, задействованы в этих параметрах и известные зооморфемы.

Гигантская лингвистическая трансформация русского языка началась в эпоху сокрушения крестьянства, Великого Северного Агро, — то есть во времена коллективизации в СССР, в 1930х. С этого времени матерщина начала достаточно быстро постепенно утрачивать функции инвективы (сиречь, ругани). Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Янина Пинчук: Культурная дипломатия Швеции: организационный аспект

На фото - Янина Пинчук

Культурная дипломатия в XXI веке

С усилением глобализации в последние десятилетия мир превратился в огромное информационное пространство, где всё сильнее чувствуется взаимосвязь и зачастую – взаимозависимость стран мирового сообщества друг от друга. Это повлекло ряд изменений в международных отношениях. Во-первых, сами международные связи прекратили быть прерогативой профессиональных дипломатов и пронизали всё общество, проникая из области сугубо политической, государственной на самые различные уровни и в разные сферы деятельности. Во-вторых, нарастающую роль в жизни общества играют информационные потоки, направляя восприятие, мышление и дальнейшие действия в определённое русло.

В отношении культуры в условиях глобализации звучат разные оценки и прогнозы. С одной стороны, высказывается опасение о возможном стирании национальной идентичности в условиях унификации и глобального «смешения культур», с другой стороны – глобализация в силу установления информационной открытости помогает народам оформить, донести, выразить свою национальную идентичность наиболее полно. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Гуцуляк: Талассократия и её эманации-аватары

А.Г. Дугин переворачивает всю геополитику «с ног на голову» в угоду манихейского по своему характеру жесткого цивилизационного дуализма-антагонизма двух абсолютных противоположностей – Цивилизации Суши (Теллурократии) и Цивилизации Моря (Талассократии), отождествляя их, соответственно, с Римом и Карфагеном в прошлом и Россией и Америкой – в настоящем: «…СССР воплощал в себе линию Рима, натовский блок во главе с США сознательно и последовательно отстаивал интересы Карфагена. Власть Суши (социализм) против власти Моря (либерализм), евразийство против атлантизма … Россия – центр Суши, США – воплощение Мирового острова История растянулась – как когда-то, в эпоху Пунических войн – между двумя осями, двумя ориентациями, двумя взаимоисключающими путями. Новый Рим, Евразия против Нового Карфагена (атлантизм, США). – Вот единственное истинное содержание истории ХХ века, освобожденное от многослойных исторических теорий…» [Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия войны. – М., 2004. – http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287]; «… В более широком смысле евразийство мыслит в категориях классической геополитики: Суша/Море, теллурокартия/талассократия Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)