Софія Дніпровська: Збергти і передавати свій культурний код!

У тваринному світі виживає й перемагає в боротьбі за існування той вид організмів, який здатен краще розмножуватися, тобто передавати свій генетичний код більшій кількості нащадків.

У людському світі, що відрізняється від тваринного наявністю культури, виживає й перемагає той етнос, який здатен краще відтворювати свій культурний код і передавати його більшій кількості людських істот.

Чисельність популяції у випадку конкуренції між різними видами гомо сапієнсів безумовно грає роль, але далеко не завжди головну і визначальну.

Українці, яких перманентний терор голодоморів, депортацій, масових репресій, утисків на побутовому рівні, зациклив на проблемах суто фізичного виживання, дуже часто не надають значення передачі нащадкам свого культурного коду, зосереджуючись на чисто фізичних аспектах виховання: шоб були вдіті, вбуті, нагодовані, в теплі, в добрі, на харошій должності.

І якщо для цього треба пожертвувати своєю національною ідентичністю, то що ж поробиш — аби були живі-здорові.

Така позиція вкупі з перманентним тиском «русского міра», який навпаки дуже дбає про «сохранность і прєємствєнность» своєї культурної матриці і ради цього готовий нести матеріальні жертви, призводить до того, що українська нація втрачає здатність відтворюватися у суто людському, культурному сенсі. І українські батьки з матерями просто плодять біомасу, яка тут же «перепрошивається» русскім міром і перетворюється на слухняне знаряддя його нелюдських планів.

І метою і наслідком геноциду є не стільки тотальне знищення якоїсь етнічної групи (в історії важко знайти приклади, коли весь народ отак одним махом хтось знищив — хіба якесь дрібне плем’я), скільки завдання їй такої фізичної й моральної шкоди, яка унеможливить нормальне відтворення її власного культурного коду, закладеного в мові, традиціях, системі цінностей і типових поведінкових реакціях.

Генетично вся Західна Європа є переважно кельтською. Більшість населення там є носіями кельтської гаплогрупи R1b. Але в культурному плані ні французів, ні англійців, ні іспанців, ні голандців, ні бельгійців кельтами назвати вже неможливо. Бо після серії геноцидів ця велика етнічна група втратила здатність відтворювати в нащадках свій культурний код. І стала німим субстратом більш успішних і життєздатних етносів.

Приблизно те саме хочуть зробити й з Україною. Біологічно нам ніхто не забороняє плодитися. А от створювати умови для безперешкодної передачі культурного коду нащадкам — зась.

Будь-які спроби забезпечити своїм дітям природне право не знати чужої мови, не переключитися на чужу культурну хвилю кваліфікується як «печерний нацизм, хвашизм, ксенофобія і насіліє над русскоязичнимі».

І якщо в найближчі десятиліття українці не налагодять безперешкодну передачу і поширення свого культурного коду у власній країні, їх спіткає ще сумніша доля, ніж реліктових кельтів.

Бо кельтів асимілював цивілізований Рим і плодючі германці, що зуміли поєднати вітальність з організованістю. А нас їстиме дика Орда, що несе світу злидні і смерть…

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Лучшая жизнь — Я пришел для тебя!


Лучшая жизнь — Я пришел для тебя! Better life team Cairo Egypt. Христианская песня на арабском языке

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Максим Борозенец: Коснемся огня

Коснемся огня… Уже мнениями, а не пальцами, но тем самым символически повторим тот миг, когда однажды наш далекий пращур осмелился коснуться лепестков этого красного цветка. Овладение огнем раз и навсегда утвердило человека царем дикого мира.

Не мудрено, что огонь является эпифанией в многих традициях, и в бореальной в частности. Огонь расположен в центре жилища, в сердце рода, в средоточии культа.

Академическая индоевропеистика обычно указывает на два этимона, обозначающих огонь: *h₁n̥gʷnis и *péh₂wr̥. Первое является одушевленным, а в дочерних языках, включая русский – мужского рода, и представляется эпитетом, данным огню как эпифании божества, как активному сакральному началу. Второй этимон – неодушевленного рода, эпитет пассивной субстанции, огня как предмета повседневного быта.

Рассмотрим лексемы подробнее.

Начнем с более понятного:

— *páhwr̥ (*péh₂wr̥) < ОИЕ *pah- «защищать» (тот же корень в *phtér «отец, букв. защитник») < БОР *h’pə «приходить в положение над чем-то, овладевать» + *x «напротив» = «возвышаться над тем что напротив, быть выше прямого объекта > контролировать, наблюдать, заботиться, защищать»; -w- суффикс качества, -r̥- суффикс актора (как одушевленного, так и неодушевленного, в данном случае на неодушевленность также указывает падежная парадигма *páhwr̥ ~ phwéns). Таким образом, композит *páhwr̥ значит «сила с качествами защиты» и, скорее всего, обозначал прежде всего оградительные костры, которыми племя оберегало себя от ужасов дикой ночи. В более широком смысле – любой бытовой костер: очаг для отопления и приготовления еды, погребальный костер, кузнечный горн и т.п.

Этимология *(h)n̥gʷnis (*h₁n̥gʷnis) затруднительнее. Лексема появляется уже на общеиндоевропейской сцене как центральное понятие культа, в качестве эпитета огня как символа вечной жизни. Частица этой вечности вложена в каждое одушевленное создание. Этимон долгое время реконструировался как *n̥-gʷnis (откуда притянутая трактовка «не-гниющий»), однако обрело свой нынешний облик в соответствии с производным, как считается, от того же корня *hóngʷl̥ «уголь». Лексема *(h)n̥gʷnis, по моему мнению, раскладывается на следующие морфемы: *hen-/(h)n̥- «в, внутри» + *gʷen-/gʷn- «живое» (откуда *gʷḗn ~ *gʷén-х- ~ *gʷn-áx- «жена, женщина, букв. Жива, даватель жизни»). Таким образом, если женщина дает жизнь как инертное звено генетической цепи, то только вечный огонь эту жизнь одушевляет. Агни, огнь, ignis – недаром это слово повсеместно мужского рода. Это фундаментальное понятие патриархальной структуры индоевропейских культов и языков. «Внутрь в Живу» — это также внятная фаллическая метафора. Аблаутный дериват «уголь» в данном контексте представляется символом одушевленного создания – мертвая на вид субстанция, камень, в котором на самом деле таится мощный заряд воспламенения.

Однако, индоевропеисты зачастую упускают третью, и как мне кажется, изначальную лексему со значением «огонь» — ПИЕ *xejter > *xēter > ОИЕ *hāter «тот что горит», от фундаментального бореального корня *xəj- «гореть, быть горячим, живым, одушевленным»:
• хет. aāri «быть горячим», inuzi «делать горячим», пал. hāri, hānta «быть горячим»
• ПИар. *ātar-: авс. ātar, ātərə, āθr-, ātr- «огонь», ост. art «огонь, костер»
• ПИлр. *ōtar: алб. vatër, vatra, votër «костер, огнище» > рум. блг. пол. чеш. укр. vatra, ? рус. ватрушка
• ирл. áith «печь, горн»
• арм. ayr «огонь», ayrem «жечь», atrčanak «пистолет, огнестрельное оружие»
• ПИтл. ātro-: убр. atru, лат. āter «черный, темный» (< «горелый»), ātrium «атриум, основная комната римского дома с очагом»

От этого корня пошли такие фундаментальные лексемы как *haju ~ *(h)jéwos «вечно горящее, вечно живое» > «вечность, континуум жизни, абсолютная витальность»; *hájos ~ *hájesos «раскаленный (оживленный) металл > обработанный хозяйственный металл > медь, бронза > железо»; *hajg- «огонь причинять > возжигать, зажигать > анимировать, провоцировать, стимулировать, побуждать, настраивать» > *(h)jāg-j- «возжигать > совершать огненное жертвоприношение > жертвовать, поклоняться»; *hajgs «дуб» (< «возжигающийся, огненный»; греч. hagios «святой») и многое другое…

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Scarlet Magdalene: The Fires of Hestia: Celebrating the Hearth and Home

Hestia, you who tend the holy house of the lord Apollo, the Far-shooter at goodly Pytho, with soft oil dripping ever from your locks, come now into this house, come, having one mind with Zeus the all-wise — draw near, and withal bestow grace upon my song. – Homeric Hymn #24 to Hestia

Those who are familiar with the Neo-Pagan Wheel of the Year know that the beginning of February is the traditional time of year for celebrating Imbolc, the festival celebrating hearth and home, the beginnings of spring, and the lengthening days. While this festival does indeed have its Celtic roots and background, some people have taken this idea of honoring hearth and home around this time of year and incorporated it into their modern Hellenic polytheistic practice. There is at least one initiatory Wiccan trad which honors the Greek gods and honors Hestia around this time of year as well, and I am a member of that tradition.

Hestia is the Greek goddess of hearth and home. Offerings to her were done both “first and last”, and some Hellenists have chosen to give her offerings first during the ritual and last during the after ritual meal as their interpretation of this custom. She is the goddess who presides over all of the sacrifices done for the gods and is in charge of preparing the family meal. The sacred fire of the altar was–and is–hers, and while there were few temples to her in antiquity, Hestia existed everywhere by assumption.

There were no sacrifices that did not include her, as the goddess is essentially the gateway to all of the gods via all sacrifices and sacred flames dedicated to them. This included all sacred fires: ones lit at personal altars and shrines, household hearths, and fires lit at the center of cities. It is not without irony that such an overlooked goddess in the modern polytheist world is actually one of the most important.
Traditional offerings to her included water, wine, fruit, and oil–most likely olive oil. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Aydin Alizadeh: О российском языковом империализме

Русский сектор в образовании Азербайджана — это пятая колонна России. Пора это уже всем понять. Пора прекратить эту демагогию о языке Лермонтова, Пушкина. О качественной литературе на русском и прочей ерунде. Надо понимать, что языковая экспансия России угрожает нашей независимости, ибо порождает огромную массу русскомыслящих людей внутри страны. В «час Икс» они все создадут тут почву для российского присутствия.

Обратите внимание на Хаггин или Минвал — русскоязычные азербайджанские порталы, в которых уже началась идеологическая работа в этом направлении. Уже им давай в союз с Россией, давай в ОДКБ, давай русский вторым гос.языком и т.д. Уже приглашаются в Азербайджан великорусские шовинисты наподобие Дугина, которым покорно показывают, что у нас тут любят Россию и расширяют русское образование. Это только начало, дальше будет намного больше.

Также учтите, что в России уже около миллиона ассимилированных азербайджанцев. Это огромная масса, которая уже с Россией и уже давит на нас. Там уже много Наташ Алиевых или Владимиров Мамедовых. И плюс к этому наши власти допускают тут в Азербайджане бесплатное русское образование. То есть Россия, не вскладывая сюда ни копейки, получает за наш же счет пропаганду своей культуры и языка и получает с этим пятую колонну уже внутри нашей страны. Значит миллион российских ассимилированных азербайджанцев плюс еще миллион пятой колонны внутри — и эта цифра растет. Скоро мы подойдем к катастрофе.

Вы все поймите это. Язык — это политика, а не Толстой и Пушкин. Языковая экспансия — это часть российского империализма. Поэтому русское образование в Азербайджане ни в коем случае нельзя делать массовым. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Короташ: Україна — це брама, за якою пекло (про найкращий спосіб піти з життя, цінності суспільства і важливість мови)

Олег Короташ (нар. 8 березня 1976 р., Івано-Франківськ) – український поет, філософ, громадський діяч. Командир найпершого добровольчого батальйону «Правого Сектору» «Дніпро-2» (2014). Один із засновників Добровольчого Українського Корпусу (2014). Заступник командира ДУК з тилового забезпечення (2014-15). Член Національної спілки письменників України (від 1997 р.). Кавалер ордену Святого Миколая Чудотворця. Навчався на факультеті міжнародних відносин Українського вільного Інституту Менеджменту і Бізнесу та Інституті філософії Ягелонського університету в м. Кракові (Республіка Польща). Автор чотирьох поетичних книжок та співавтор близько двадцяти різножанрових антологій. На думку літературної критики – творчість О. К. «вивершує цілісну картину поетичного досвіду покоління дев’ятдесятників, оскільки цей метафізичний контекст виправдовує всі етико-естетичні перевитрати української поезії 90-х років минулого століття». У рамках спільного літературно-музичного дуету проводить творчі вечори з відомим композитором та піаністом Романом Колядою. Концерти відбувалися у Києві, Львові, Харкові. Під час Революції Гідності в Україні дует відпрацював півторагодинний концерт у колонній залі КМДА. 20 травня у Чернігівському молодіжному театрі відбулася прем’єра вистави за мотивами творчості Олега Короташа. Живе у Києві. Неодружений. Дітей немає. Улюблений композитор – Ріхард Вагнер.

Після 40 років напевно почав молодшати. Викинув з голови усіляке лайно типу страху самотності, чи думок сторонніх людей про мене. Якщо смерть акт одноосібний, то Ваше життя також має стати приватним актом. У юності ви дослухаєтесь до оточення, не усвідомлюючи настільки середовище вами маніпулює. У сорок років, спостерігаючи такі спроби, – ввічливо посилаю на…

Духовна зрада – це форма торгівлі. У християн – апостол Петро тричі зрадив. Це питання етики. А щодо фізичної зради – то взагалі поняття умовні. У молодих людей органи функціонують нормально і переважно усе гаразд. У зрілому віці кожна пара сама визначає формат інтимного життя.

Озираючись на власне минуле – стовідсотково посміхатимусь. Матиму 90 і верхи на мені стрибатиме юна кобіта, так і помру від серцевого нападу. Жити лінійним світобаченням у часи нелінійних воєн велика дурість. Чоловік має помирати або на полі бою, або від доброго траху.

Стверджуватиму, що страх смерті – це релігійні забобони, не притаманні слов’янам і штучно прищеплені християнством. У нобелівського лавреата Джона Максвелла Кутзее є чудовий вислів «Біль візьмемо за істину, все інше піддамо сумніву». Насправді я – атеїст. Атеїст з великою потребою віри. На шляху духовного розвитку людина може змінити релігію. Можливо існує Архітектор, який створив Всесвіт.

Про дружбу? Аксіома: Просив Бога позбавити від ворогів, а почали пропадати друзі.

Перед чоловіком не має стояти питання вибору: покликання чи діти. Професор психіатрії Стенфордського університету Ірвін Ялом стверджує, що краще зруйнувати шлюб, аніж дозволити шлюбу зруйнувати себе. Має рацію.

Поети – носії мови. Україна буде там, де житиме останній український поет. А щодо улюбленого сучасного українського поета (часто запитують) то… Творчість Василя Герасим’юка – це тектонічна плита, на якій тримається увесь пласт новітньої української поезії. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Самородний: Вильянди Фолк 2018

Предлагаем вниманию репортаж о фестивале от нашего сотрудника, специально аккредитированного на нем.
Фото: Калли Самородни

Международный фестиваль фолк-музыки, ежегодно проходящий в середине лета в южно-эстонском городке Вильянди, давно уже стал знаковым событием музыкальной жизни Эстонии. За долгие годы сложилось некое сообщество эстонских поклонников фолк-музыки, которые каждый июль встречаются в Вильянди, горячо приветствуют друг друга, как добрые знакомые, хотя зачастую не знают даже имен своих собратьев по фестивалю.

Фестивали проходят с неизменным успехом и при полном аншлаге. На пике фестивальной программы организаторы Вильянди-фолк порой вынуждены ограничивать продажу билетов, поскольку концертные площадки просто не вмещают всех желающих.

Не стал исключением и нынешний, уже 26-й Вильянди-фолк, проходивший в год столетнего юбилея Эстонской Республики. Именно поэтому тема фестиваля была определена как «Вместе с веком!». Вильяндиский фестиваль устремлен в будущее, поэтому и в год векового юбилея эстонской государственности предпочтение было отдано молодым и перспективным музыкантам.

В этом году концерты фестиваля посетили ориентировочно 26 тысяч человек. Почти тропическая жара – все четыре дня фестиваля к полудню температура переваливала за 30 градусов – не отпугнула ни артистов, ни зрителей. На 9 концертных площадках прошло 76 концертов, которые дали 71 ансамбль, объединившие в общей сложности 800 музыкантов и исполнителей. Конечно, побывать на всех концертах было физически очень трудно, практически невозможно. Волей-неволей приходилось делать выбор. Именно поэтому в этот репортаж не вместились все заслуживающие того ансамбли.

Естественно, что особенно тепло и азартно местная публика принимала эстонских фолк-музыкантов.

Так, уже много лет на вершине популярности держатся два чудных рок-ансамбля. Один из них – Zetod – состоит из представителей малочисленного финно-угорского народа сету, проживающего в юго-восточной части Эстонии, а также на территории Печерского района Псковской области России. Сету – православные, поэтому и традиционные концертные костюмы, в которых выступает Zetod, напоминает старинные славянские одеяния.

Музыканты другого рок-ансамбля — Nikns Suns – выходят на сцену в потертых джинсах. Изюминкой или, если хотите, фишкой их выступлений является роковая обработка древних народных эстонских песнопений. Получается это у них сногсшибательно потрясающе. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кунзе Чимед — исполнительница буддийских молитв и ритуальных текстов, мастер пения, преданная ученица Его Преосвященства Богдо Гегяна Ринпоче

Исполнительница буддийских молитв и ритуальных текстов, мастер пения, преданная ученица Его Преосвященства Богдо Гегяна Ринпоче – Кунзе Чимед.

Уроженка Монголии, Кунзе с юных лет начала постигать буддийскую философию в стенах женского монастыря. Позже она продолжила свое образование в Дхарамсале (Индия), в монастыре Джамьянг Чолинг, а затем – в Буддийском институте, действующем под эгидой Его Святейшества Далай-ламы.

На протяжении многих лет Кунзе Чимед получала от Богдо Гегяна, высшего духовного лица во всей Монголии, почитаемого также всеми последователями тибетского буддизма, ряд наставлений и посвящений в практику чод линии Кадро. Долгое время она была мастером пения в резиденции своего коренного учителя в Индии.

С 2003 года Кунзе Чимед выпустила 3 диска с записями молитв и садхан, несущих в себе огромное благословение различных божеств буддизма – Авалокитешвары, Зеленой и Белой Тары, Важрайогини, а также благословение Сердечной сутры Праджняпарамиты, садханы практики чод и других буддийских текстов.

Свое пение Кунзе Чимед посвящает скорейшему Просветлению всех живых существ.

Обычно чод исполнялся в сопровождении барабанчика дамару и канглинга в диких, безлюдных местах, горных ущельях и пещерах. Теперь же у вас есть удивительная возможность услышать это сакральное пение в современной музыкальной обработке в уютном пространстве нашей Чайной студии. Вход свободный! Будем рады вас видеть.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Самородний: Сыру Джаз 2018

Фото: Калли Самородни

Организаторы джазового фестиваля, ежегодно проходящего в небольшом порту Сыру на эстонском острове Хийумаа, постоянно стремятся разнообразить фестивальную программу. Так, в этом году, помимо ставших традиционными прогулок-экскурсий по природным достопримечательностям острова, впервые были проведены занятия в «джазовой школе», участники которой прослушали лекции об истории джаза и смогли попробовать сыграть на музыкальных инструментах.

Пик зрительской посещаемости приходится на вечерние концерты в пятницу и субботу, когда в просторном лодочном ангаре становится тесновато и суетно. В эти часы Сыру Джаз, пожалуй, отчасти утрачивает ауру своей привлекательности. Вне всякого сомнения, я пропустил чудные пятнично-субботние вечерне-ночные концерты. Но мне все же больше по душе камерность, присущая джазовому действу в Сыру.

Ожидания гостей фестиваля полностью оправдало выступление корифея эстонского джаза саксофониста Райво Тафенау, которому на ударных аккомпанировал его сын Рамуэль Тафенау. Хотя, конечно же, это был дуэт почти равноправных музыкантов, филигранно сочетавших мелодию и ритмику. Похоже, что в этом семейном дуэте нет конфликта поколений отцов и детей, поскольку Райво и Рамуэль легко находят общий музыкальный язык.

Музыканты ансамбля Elletuse собрались вместе в 2006 году. Ведущим в этом коллективе, безусловно, воспринимается гитарист и композитор Пауль Даниель, на музыку которого положены стихи современных популярных эстонских поэтов. Но главная привлекательность этого ансамбля заключается в стремлении придать эстонским народным песнопениям джазовое звучание. И это прекрасно получается у двух очаровательных солисток – Лийзи Койксон и Лийны Саар. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)