• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.
  Группа АЦ "Эсхатон" ВКонтакте - https://vk.com/club16033091
  Книги АЦ "Эсхатон" - http//geopolitics.mesoeurasia.org
  Что такое "Мезоевразия" - https://uk.wikipedia.org/wiki/Мезоєвразія
  Апология национализма - http://www.mesoeurasia.org/archives/19348
  Институт стратегического анализа нарративных систем - http://narratio.primordial.org.ua
  Консалтинговая формация "Примордиал-Альянс" - http://alliance.primordial.org.ua
  Форум "Сверхновая Сарматия" - http://intertraditionale.forum24.ru


Олег Гуцуляк: Цигани — це кіммерійське плем’я сігінів, «пастухи римлян» (pastores Romanorum)

У Східній та Центральній Європі духовними спадкоємцями кельтів, які відійшли на Захід, стали “фісоніти”, тобто “жителі Фіси/Тиси”, які мешкали у Олтенії, Банаті та сусідній Трансильванії, а згодом заселили і Хацег. У цій зоні, за свідченням румунського етнолога Б.П. Хашдеу, населення складалося з “гетерогенних елементів”романізованих арабів (переселенців з Єгипту, що й принесли з собою культ пророкування Тарот), персів, галлів тощо. «…Завоювавши Дакію, імператор Траян потурбувався про те, щоб Дакія була перетворена в провінцію з римським веденням господарства, римською юриспруденцією, латинською мовою в законодавстві та побуті… Природно, все римське в Дакії сприймалося легко і міцно закріплювалося. Цьому сприяло те, що населення Дакії під час завоювання було у великій кількості знищено і в країну прибуло дуже багато різноплемінних, але романізованих солдат, чиновників, купців, промисловців, ремісників і різного роду шукачів пригод та щастя. Одним словом, Дакія була в той час наводнена римлянами; можливо, 50% населення Дакії складали римляни…» [1]. Ця територія іменувалася, за Євтропієм, orbis Romanus, або pascua romanorum «римські пасовиська», а її мешканці – “пастухами римлян”, ac pastores Romanorum [2], звідки й походить самоназва нащадків цього різноетнічного конгломерату – roma (romale).

Фісоніти  відомі як “цигани” (угор. szegeny “сегень”), їх субстратом став (передавши й індоарійську мову) придунайський осколок колись могутніх меото-кіммерійців – етнос сігінів (сігіннів, Sigynnae): “… про одну тільки народність за Істром (Дунаєм, — О.Г.)  я, — пише Геродот у своїй “Історії”, — можу отримати свідчення: ця народність – сігіни. Одягаються вони у мідійський одяг. Межі землі сігінів (кочовиків, — О.Г.)  простягнуться аж до енетів на Адріатичному морі (сучасні Словенія та Венеція, — О.Г.). Вони вважають себе (нащадками) мідійських переселенців. А як вони потрапили туди з Мідії, я не можу пояснити… Сіггінами, зрештою, лігії, які живуть на північ від Массалії, називають дрібних торговців, а жителі Кіпру – списи” [3]. Коли перський цар Дарій здійснював свій знаменитий похід проти скіфів, він наказав сігінам стерегти до його повернення мости через Дунай.

Страбон повідомляє, що у сігінів були маленькі волохаті коні, які були придатні тільки для їзди на колесах. жінка-сігінка, яка краще всіх вміла правити колісницею, могла собі сама вибирати чоловіка (Страбон, 11.520).

Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Козинцев: Начальный этап индоевропейской истории: свидетельства лингвистики, палеогенетики и археологии

early_bronze_age_europeКозинцев А.Г.. Начальный этап индоевропейской истории: свидетельства лингвистики, палеогенетики и археологии // Вестник Томского гос. университета. История. 2016. № 

Alexander Kozintsev
The earliest stage of Indo-European history: Evidence of linguistics, paleogenetics, and archaeology

Two scenarios explaining the early separation of the Anatolian branch of Indo-European (IE) language family (5 th
millennium BC, according to S.A. Starostin) are examined. The Balkan scenario is used by advocates of the steppe and Central European theories of IE homeland. The former theory is supported and the latter refuted by genetic data. The steppe theory identifies ancestral Anatolians with Suvorovo people, who migrated from the northwestern Black Sea area to the Balkans. But judging by archaeological indicators (shell-tempered pottery of Cucuteni C type, cord decoration, zoomorphous scepters, elements of the steppe burial rite), IE groups moved toward the Balkans gradually and entered Anatolia no earlier than 3000 BC, when people of southeastern Europe used wheeled transport. The Hittite language, on the other hand, lacked two words denoting the wheel (or wagon) in other IE languages, implying that Anatolians had been isolated from other Indo-Europeans since the 5 th millennium BC. The Balkan scenario, which excludes a single rapid migration, does not account for that. Therefore, an alternative must be considered—the Caucasian scenario, assuming an early presence of proto-Indo-Europeans in the Near East. This scenario can explain the long isolation of Anatolians. Apparently, a Near Eastern IE group migrated to northeastern Caucasus in the 5 th millennium BC. Its presence there is documented by high-quality Near Eastern type ware in the lower strata of the pre-Maikop fortress Meshoko. Later, the southern tradition was displaced by two others. One was marked by pottery decorated with punched nodes and possibly manufactured by speakers of a North Caucasian language. The other was a steppe tradition, probably associated with Skelya culture (akin to Suvorovo) and evidenced by ceramic forms and shell temper resembling Cucuteni C at Svobodnoe and Meshoko, cruciform mace-heads at Meshoko, and fragment of zoomorphous scepter at Yasenovaya Polyana. Being the most active part of the steppe population, the Skelya people may have adopted an IE language from the Near Eastern immigrants. This steppe IE dialect gave rise to all IE languages except the Anatolian branch, which, under this scenario, was autochthonous in the Near East. The hypothesis is upheld by a Caucasian autosomal component in the gene pool of the Khvalynsk and Yamnaya people. Southerly migrations of filial IE groups ancestral to Greeks, Armenians, etc., along the Balkan route occurred after the emergence of the steppe IE language.

Обособление анатолийской ветви индоевропейской языковой семьи в V тыс. до н.э. трудно соотнести с экспансией степных (предположительно индоевропейских) групп на Балканы, а оттуда в Анатолию не ранее конца IV тыс. до н.э. Зато предположение о том, что энеолитические обитатели степи изначально говорили на неиндоевропейском языке, косвенно подтверждается данными всех рассмотренных дисциплин. Индоевропейский язык, видимо, был принесен на Северо-Западный Кавказ, а затем и в степь в домайкопскую эпоху (V тыс. до н.э.), до появления колесного транспорта, популяцией ближневосточного происхождения, смешение с которой привело к появлению кавказского компонента в генофонде степных групп. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Гуцуляк: Украинское Подолье как Рай предков славян и царство Патала арийских богов-асур

imagesУкраинская писанка, «яйцо-райцо», известная ещё со времен палеолита [1],  есть символом, иконой «потеряного райского царства» предков славян [2], «сконденсированого пространства и сконденсированого богатства» [3], разновидность «мандалы» (санскр. mandala «круг»), геометрического символа сложной структуры (внешний круг, вписанный в него квадрат, в который вписан внутренний круг, который часто сегментирован или имеет форму лотоса), который интерпретируется как модель вселенной, «карта космоса» с центральным образом, Луной и Солнцем.

В преданиях восточных славян сохранилось представление о далёкой южной стране, куда на зиму улетают птицы, где царит вечное лето, часто отождествляемой с раем, называемой Ирьем, Ирием или Вырием. Ирей упомянут в «Поучении Владимира Мономаха»: «И семоу подивуемы како птицы небесныя из ирья идуть». Наиболее убедительной представляется этимология слова «ирей», производящая его от древнеиранского *аirуā- (dahyu-) «арийская страна». Сходная параллель наблюдается и в саамском языке: саам. årjel «южный», år’jān «далеко на юге или юго-западе», oar’je- «юго-западный», oarji «юго-запад», (прасаам. *orja «юг»), что представляет собой заимствование из раннеиранского, ср. авест. airyō, airya- «арийский», др.-перс. ariya- «арийский».

У  украинского поэта Богдана Кравціва есть интересный сонет «Вирій»:

Іран, чи Індія, чи Україна?
Зринають назви, як блудні вогні.Pysanky-in-Ukraine004_2
Але ж була колись така країна,
Звідкіль ми вийшли. В сизій давнині

Цвіла вона далека, тепла й пишна
За обрієм казкових семи гір –
І боєм рвалася в той світлий мир
Племен довкільних молодість навтишна.

І досі іриця, столітня діва,
Пісень співає про далінь незриму.
Про Райгород багатий, вирій, рай,

Що в тьмі віків нам сниться повен дива…
Туди злітають ластівки над зиму
І серце, тугою налите вкрай.

Некоторые ученые считают, что «рай человечества эпохи палеолита» был именно на территории Украины: «… рай Шелльского периода (ранний палеолит, 3 млн. – 150 тыс. лет назад, – О.Г.) мог быть не в Египте или в болотистой Месопотамии, а на землях Украины, где была ровная и плодородная степь, чистые рыбные воды рек, массы диких зверей и чудесное подсолнечье (стоянки первобытных людей этого времени в Украине – Королёво и Косово в Закарпать, Лука-Врублевецкая в Поднестровье, Лабушино в Одещине, Амвросиевка на Донбассе, 15-ть стоянок в Крыму, – О.Г.). Это была, с наибольшей вероятностью, колыбель человечества и культуры» [4].

Как бы иронично не относиться к этим взглядам, не следует забывать того факта, что Украина была передледниковой зоной: живя у ледников, наши предки не могли не обратить внимание на бурный расцвет жизни у кромки тающего льда, буйную растительность альпийских лугов, чрезвычайную медоносность северных трав, целебные свойства воды горных ручьев, поскольку структура талой воды значительно «качественнее» обычной. Как писал этнолог Л. Гумилев, с тающего ледника стекали струйки чистой воды, которые орошали степи, подступали к леднику, наполняли впадины, превращая их в озера, и создавали тот благодатный климат, в котором развивались культуры  палеолита [5]. Известно, что если и ледник, и окружающая его вода имеют громадные размеры, сравнимые с размером островов, гор, тогда вода может растапливаться и течь поверх ледников, либо же копиться за ледяными стенами и дамбами, потом прорываясь разрушительными наводнениями, как это происходило на северо-западе нынешних США, гда ледниковые озёра Миссула и Колумбия с периодичностью в 40-80 лет затапливали добрую половину сегодняшнего штата Вашингтон.

Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Юрій Денисюк, Раїса Лиша: Козак Мамай — символ арійської традиції

«Ти дивишся на мене й гадаєш, хто я, звідки родом…»

«Предки арійців жили у Подніпров’ї… Є всі підстави вважати, що «Рігведа» зародилася на берегах Дніпра. В літописах згадується слово «останці». Це ті, хто залишився жити (на берегах Дніпра), хоча племена вирушили до Індії. Мій заклик до українців: займіться вивченням санскриту (яким написана індоарійська«Рігведа»), за мовними ознаками знайдіть серед своїх племен «останців» — і відновіть зв’язок часів…» (Б.Рибаков, академік.)

***

В Україні з глибокої давнини відомі картини, на яких зображено містичну особу, котра за народними переказами носить ім»я — Мамай. Набувши свого значного поширення в Україні народна картина «Козак-Мамай» освячувала чи не кожну українську хату, малювали «Козаків-Мамаїв» на полотнах і на стінах хат, на дверях і віконницях, на кахлях і скринях. Навіть на липових вуликах знаходять його лик.

Атрибути, що зображено на «Мамаєвих» картинах несуть в собі закодовану інформацію, яка передається через покоління на протязі багатьох століть, сягаючи епохи переселення Аріїв з території України на індійський субконтинент.

На посвячений статус Мамая вказує ритуальна поза і зачіска. Подібне медитаційне положення є іконографічним зображенням божеств у східних культурах, що вказує на сакралізованість образу. Чуб, так званий «козацький оселедець», традиція носіння якого бере початок в арійській культурі, символізує вищі духовні сили. Те , що чоловік, який його має , усвідомив та знаходиться в безпосередньому зв»язку з Богом. Аналогічно до того, як плід, за допомогою пуповини, підтримує зв»язок з матір»ю, знаходячись в її утробі. Саме пуповину, але вже в духовному розумінні єднання з Богом, символізує пасьмо волосся на маківці голови українця (козака, характерника). Слід звернути увагу на те, що волосся на голові залишали тільки в місці, де у немовлят з народження знаходиться отвір в черепі, так зване «тім»ячко»,  або «м»яке місце», яке з дорослішанням заростає . В езотеричних науках стверджується, що саме крізь цю точку на голові, людина отримує більшість інформації в перші дні життя.
Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Антон Евстратов: Переписка халифа Умара с шахиншахом Персии Йездигердом Третьим

Предлагаю ознакомиться с перепиской халифа Умара с шахиншахом Персии Йездигердом Третьим… 
От Омара ибн аль-Хаттаба Халифат аль-муслимин Йездигерду III, Царю царей Арийской Империи:
Йездигерд, я не вижу никакого плодотворного будущего ни для тебя, ни для твоего народа, пока ты не примешь моё предложение и не совершишь Байъат (* объединение с Халифатом и принятие ислама). Когда-то твоя земля правила половиной всего известного мира, но до чего она опустилась сегодня? Твои войска разгромлены по всем фронтам, а твой народ обречен на крушение. Я предлагаю тебе путь твоего спасения. Начни молиться одному богу, единственному богу, тому единому богу, который создал все во вселенной. Мы приносим тебе и всему миру его послание, послание того, кто есть истинный бог. Прекрати своё огнепоклонничество, прикажи своему народу прекратить огнепоклонничество, ибо оно неверно. Соединись с нами, соединившись с истиной. поклоняйся аллаху акбару, единственно истинному богу, создателю всего. Поклоняйся аллаху и прими ислам как своё спасение (избавление). Прекрати своё язычество и неверные поклонения сейчас и прими ислам, чтобы принять аллаха акбара как своего спасителя.
Сделав так, ты найдешь единственный путь к своему спасению и к миру для ариев. Если ты знаешь, что лучше для ариев, ты выберешь этот путь. Байъат – единственный путь. Continue reading
Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Араратская Мифология: Таинство Творения

Изначально был Ар. И Ара (Арарич) — Творец. Ара не имеет начала, и абсолютен он. И вне времени сотворил он мир. Потому и мир не имеет начала и так же абсолютен.
Арарич — один, а богов — множество. И многобожествен сотворенный Творцом мир.
И каждый Бог — дитя Ара, каждый Бог — лучезарный дух, каждый Бог — космическая сила, каждый Бог — бессмертная мощь. И эти боги утверждали волю Ара во всей Вселенной, управляли каждым ее движением, ощущением, волей, мыслью и любовью.
И Анаит была Матерью богов, вожделенной тайной творения, целым миром плодоношения, восхвалением милосердия, литургией надежды, мелодией любви, тайником тоски, ароматом счастья. Анаит рождала детей для Ара — бессмертных богов — и своей материнской теплотой питала и голубила их.
Абсолютен был Ара, и совершенны были его дети. Совершенен был и Ваагн. Но неспокойным совершенством был он — огненным юношей, самым грозным сыном Ара, самым сильным Богом мира. Ваагн в беспредельном мироздании — космическая сила, среди всех солнц — огонь опаляющий, среди звезд — источник света, среди всех духов — самый величавый, среди богов — бог мощи.
И рождение его ознаменовалось весьма сильным космическим сотрясением. И возликовали боги при виде Ваагна.
Астхик запечатлела поцелуй любви на его лбу и привязала к его руке сплетенный из звезд Крест войны, чтобы несокрушимой была мощь Ваагна. Умелец Тир открыл Ваагну тайну созидания, чтобы стоял он на его страже. А светозарный Мигр подарил Ваагну булаву, выкованную из тысячи и одного солнца. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

В. Цагараев: Арии

Дороги народов североиранской культуры, к которой относятся аланы-осетины, пролегали по многим территориям и в различные времена. Иногда они переплетались, а иногда разбегались друг от друга, теряя родственные связи. Порой они обрывались, пропадая навечно под зыбучими песками истории, а то вдруг возникали как бы ниоткуда и в тех местах, где само их наличие было непредсказуемо. Мы попытаемся рассказать Вам небольшую историю, связанную с судьбой культуры алан-осетин.
Это было очень давно — более четырех тысяч лет назад. Человеческая цивилизация делала тогда первые свои шаги, многие из которых современная наука может уже воскресить. Климат на планете благоприятствовал расцвету первых земледельческих культур, сосредоточенных в теплой зоне Средиземного моря, Персидского залива, Индии. Но к северу и востоку от древних цивилизаций простирались девственные пространства степей и лесов, обитель первобытнообщинных племен, из недр которых впоследствии появятся новые народы и новые цивилизации. Сегодня этническое разнообразие или родство народов наука определяет по языковому признаку. Язык народа становится его родословной и визитной карточкой в Историю.
В те далекие времена великие цивилизации не обращали внимания на северо-восток, откуда придут герои нашего рассказа, «великие» были заняты собой. В Египте архитектор Имхотеп чертил контуры знаменитой Ступенчатой пирамиды для фараона Джосера, на шумерских равнинах бурно развивались первые города-государства Ур, Урук, Лагаш, в долине Инда строители укладывали кирпичи в стены домов Махеджо-Даро, а кузнецы эгейских островов отливали свою первую бронзу. Именно в те далекие времена происходит одно из самых выдающихся событий в истории человечества. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Даурбек Макеев: Самостоятельная религиозная идеология осетин

Анализируя осетинский эпос, можно сделать вывод, что осетины в своих преданиях сохранили целостное религиозное учение.

Во время своего визита в Тегеран в октябре 2007 года Владимир Путин заявил: «С Ираном нас объединяет гораздо больше, чем кажется многим ученым. Дело в том, что три мировые религии — ислам, иудаизм и христианство — вышли из зороастризма. А зороастризм попал на территорию Ирана с территории Южного Урала». Если рассмотреть тот период, когда на территорию Ирана попал зороастризм, то можно увидеть, что в те времена на территории Южного Урала проживали ирано-язычные племена. По версии, высказанной руководителем раскопок в Аркаиме Здановичем, ирано-язычные племена пришли на Южный Урал с Кавказа. На Кавказе из ирано-язычных племен остался единственный народ — осетины.

Устное наследие осетинского народа сохранило три эпических предания. Это «Нарты каджита» — прославление героев нартов, «Царциаты диссагта» — чудеса, «Сарсиат» и «Даредзанты таурагъта» — предание Даредзанов. Анализируя этот материал и осознавая, что такое религия и религиозная идеология, можно сделать вывод, что осетины в своих преданиях сохранили целостное религиозное учение.

Более того, анализируя материал нартского эпоса, можно сказать, что в осетинском обществе, сложившемся из предшествующего ему, имели место некоторые религиозные реформы. Последняя из них — реформа клана асата, клана нартов, у которого хранилась Чаша Уасамонга (Весть Указующая: «уас» — Божественная весть, «амонга» — указующая). Общественные молитвы нартов проходили в рамках этого клана. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Эдуард Абрамян: Происхождение мифологических царей и богатырей Ирана

Гайк могуч
Оружие Бога Гайка могучее
Гайк выступает в поход
Да восславится Оружие Гайка

Происхождение и духовное значение мифологических царских династий Пишдадидов и Кеяанидов уже долгие годы являются предметами обсуждения ведущих иранистов мира. Героический эпос иранских народов «Шахнаме» («Книга царей»), написанный в X веке Абулькасимом Фирдоуси, своей космологической структурой и мифологической базой до сих пор не является скрупулезно изученным. Несмотря на это, ряд советских иранистов в свое время проводили кропотливую работу по изучению как отдельных героических образов «Шахнаме», так и ее лингвистико-стилистического аспекта. Известно, что Фирдоуси в свое время при написании «Книги царей» использовал ряд текстов и устных легенд доисламского периода. Легендарные цари и богатыри в основном совпадают с мифологическими персонажами древней священной книги зороастрийцев – Авесты, а также ряда более поздних жреческих книг, таких как «Бундахишн», «Денкард» и других, являющихся поздними смысловыми разъяснениями и дополнениями самой Авесты. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)


  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)


  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)