• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.

Ілля Кононов: Ульріх Бек: між соціологією і вивертами чистого розуму

Праці Ульріха Бека (1944 – 2015) суттєво вплинули на рельєф світової соціології. Але цей вплив до цього часу є частковим. Він стосується концепцій Другого модерну і суспільства ризику. Є ще декілька ідей, які з’являються в сучасному дискурсі, скажімо, метафора «примарного вокзалу». Навіть його головна ідея Другого модерну стала більш популярною завдяки іншому соціологу – Зігмунту Бауману.
Після смерті У. Бека його інтелектуальна спадщина на певний час відсунулася в тінь. Це, мабуть, природньо і так відбувається з більшістю вчених. Від них очікували весь час нового слова і це підтримувало до них інтерес. Смерть поклала край цим очікуванням. Тепер відбувається /мусить відбутися / може відбутися засвоєння його ідей в основний масив соціологічного знання. Важливо щоб він відбувався через конструктивну критику.
Стосовно праць У. Бека таке засвоєння обтяжене декількома обставинами. По-перше, його тексти, як і тексти більшості соціологів, занурені в плинний контекст певного часу. Вони були коментарями до сучасності. Тепер треба вилущите ті ідеї, які залишаються важливими і надалі. По-друге, У. Бек займав певну політичну позицію і намагався вплинути на розвиток ЄС в напрямку федералізму. Багато його ідей мають тому гострополітичне значення. В партійній боротьбі вони сприймаються не як наукові висновки, а як позиції політика. По-третє, німецький соціолог постійно рухався по краю між соціологією і філософією. З цим пов’язаний навіть стиль його текстів, який ускладнює сприйняття достатньо простих думок. Крім того, позиція «від чистого розуму» часом приводила його до висновків крайнього характеру. І навіть ідея вищої цінності прав людини починала виглядати загрозливо по відношенню до гуманізму.
Я далі зупинюся на одній з останніх великих праць соціолога, яку можна вважати його Magnum opus – «Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія». Є її переклад українською мовою, хоча видання містить багато орфографічних помилок (описок) .
Перша важлива ідея У. Бека, про яку варто поговорити, має методологічний характер. Це не просто питання методу, а питання методологічної позиції, методологічної візії суспільних процесів. Мабуть, це можна назвати методологічним принципом. Маю на увазі розрізнення методологічного космополітизму на противагу методологічному націоналізму.  Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Римский Клуб: «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты»

Weizsaecker, E. von,  Wijkman, A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. — Springer, 2018. — 220 p.

В прошлом месяце Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», приуроченный к своему полувековому юбилею. Потенциально, это один из важнейших документов нашего времени. Римский клуб остаётся основной площадкой, формулирующей повестку ответственного глобализма и устойчивого развития, и ориентиром для значительной части мировой элиты. Хотя доклады от лица Клуба выпускаются регулярно — всего с 1968 их вышло более сорока — почти все они позиционируются как работы, адресованные Клубу и поддержанные им. «Come On!» второй за пятьдесят лет доклад, выражающий консолидированную позицию Клуба, так что его публикация довольно уникальное событие.

New Report to the Club of Rome: Come On!

Юбилейный доклад написан двумя президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, при участии тридцати четырёх других членов. Содержание доклада может удивить читателя, не следящего за интеллектуальными тенденциями последних лет. Прежние деления мало отражают реальность — многие идеи «Come On!» скорее найдут понимание у традиционалиста, чем у классического либерала, но многие другие вызовут протест у обоих.

Жёсткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и редукционизма, призыв к альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистическому мировоззрению, планетарной цивилизации — такова повестка, предлагаемая Римским клубом. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Волынский: Уроборос фундаментализма

ouroboros26Изобретателями теократии были священники храмовых государств, получавшие указания от местных богов. В языческих империях светская власть подчинялась своим имперским богам, а местных уважала, ибо всегда легче договориться с местными служителями храмов, чем с местной военной знатью. Разрушались местные храмы только в качестве жестокого наказания за сопротивление захватчикам. Уничтожение Израиля ассирийцами и разрушение Первого Иерусалимского Храма халдейской армией вызвали острый кризис в среде храмового иудейского жречества и привели к кодификации Торы, которая заменила реальный храм идеальным. Хотя был построен Второй Храм, идеи Торы через иудейскую диаспору распространились от Индии до Испании.

Разрушение Иерусалима римлянами лишило евреев политического центра, углубило религиозные расколы и привело к созданию раввинистического иудаизма и христианской церкви, образование и развитие которых дали толчок к формированию исламской уммы. Управлять святыми общинами в идеале должен сам Единый Творец, который и есть источник Теократии. На практике, лидеры вынуждены руководствоваться Священным Писанием и его традиционными толкованиями, воспринимаемыми как Воля Творца. История Средних веков как период между языческой Античностью и либеральным Модерном — это история теократической глобализации. Попытки перенести теократию в Постмодерн связаны с религиозным фундаментализмом. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Елисеев: Предчувствие Железной пяты (конспект)

Мировые элиты ставят своей высшей целью такое накопление, которое сопровождалось бы тотальным обнищанием подавляющего (точнее даже – подавляемого) большинства. Само же это большинство воспринимается элитариями как совокупность онтологически ущербных существ, удел которых — пребывать на абсолютном социальном дне. Возможно, элитарии даже не считают большинство за людей, или же ставят выше человеческого самих себя. По мнению элитариев, ущербность большинства выражается в его неспособности сосредотачивать мегакапиталы, само наличие которых уже свидетельствует о покровительстве неких могущественных сил. (1). В представлении элитариев большинство неспособно владеть ресурсами, однако, пытается это делать. И если ему удается что-либо заполучить, то оно оскверняет богатство, которое может быть явлено в мир только по воле избранных. Поэтому претензию большинства на собственность и власть нужно подавлять всеми методами – как экономическими, так и политическими. Собственно говоря, на раннем этапе развития капитализма все так и было. Западные демократии представляли собой откровенно элитарные сообщества, в которых избирательные права имели только богатые граждане. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Максим Калашников: Глобокризис как криминальная революция

Принимая крайние формы в РФ, криминализация «элиты» толкает события к новой русской опричнине

Подчас кажется, будто мы снова живем в конце 80-х, во время агонии «Горбачев-периода». Только теперь «горбостройка» распространилась на весь мир. Разложение «элит», коррупция и криминализация ведут человечество к страшной катастрофе.
Недавно в Институте динамического консерватизма прошел семинар известного советско-российского криминолога Владимира Овчинского «Кризис: криминальные истоки и криминальные последствия». Мы оказались просто ошеломлены потоками страшной информации. Складывая воедино куски «мозаики», получаешь картину и глобальной преступной революции, и агонии либерально-монетаристского квазикапитализма на постсоветском пространстве.
Очевидно: мы – на пороге новых великих потрясений «земшарного» размаха. Капитализм, загнив, закономерно перешел в стадию организованной сверхпреступности. Сейчас он затягивает нас в преисподнюю.
В грядущем мире выстоит и победит лишь тот, кто сможет преодолеть криминализацию общества, создав свой вариант успешной опричнины. Национально-ориентированной. Построенной под воплощение социально-философского Суперпроекта.  Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Михаил Красавин: Будущее евразийства – в космизме

ЕВРАЗИЙСТВО, ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ, МОЛОДАЯ ЕВРАЗИЯ«В буре и грозе родится Ноосфера, в уничтожении войн и голода впервые выразится проявление нашей Планеты как целого и будет первым проявлением перехода Биосферы в Ноосферу, в котором человечество станет мощной геологической силой, где сможет геологически проявиться его мысль, сознание, разум».         

Владимир Вернадский.

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

Константин Циолковский.

Наше общество прогрессирует, и сегодня, когда освоение космического пространства является одной из основных перспектив развития человечества, мы, жители планеты, должны осознать значимость единства рода человеческого перед лицом новых миров, знакомство и освоение которых нам предстоит.

Более того, мысли о том, что мы не одни во вселенной, дают основу чувству родства всех людей на планете, несмотря на национальные, ценностные и поведенческие отличия.  Хотим мы этого или нет – процессы глобализации необратимо ведут все население нашей планеты к объединению.  И чем дальше пойдет научный прогресс, в том числе в космической отрасли, тем больше люди будут объединяться.

Иван Ефремов, ЕВРАЗИЙСТВО, МОЛОДАЯ ЕВРАЗИЯ, КОСМИЗМПоверхность земного шара изрезана межгосударственными границами – это раны на лице нашей планеты. Но со временем, все народы объединяться, а границы исчезнут. Эра Мирового Воссоединения, как бы выразился автор «Туманности Андромеды» – Иван Евремов, приближается!

И сегодня именно Россия стоит на пороге этой новой эры в истории человечества.  Создание Евразийского Союза (ЕАС), хотя это шаг по регионализации, является не меньше шагом вперед в ходе глобализации.

Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Авигдор Эскин: Глобалисты и антиглобалисты…

Что может быть на свете хуже глобалистов? Пожалуй, антиглобалисты.

Нет оправдания разнузданной наглости США и стран НАТО. Только что мы видели их кровавое лицемерие в Ливии, не забыли и бомбардировок Югославии. На днях их госсекретарь выказала озабоченность состоянием прав человека в Израиле. Хилари Клинтон озабочена положением женщин в Израиле и новыми законопроектами в Кнессете. Это беззастенчивое вмешательство в наши внутренние дела вызывает ярость у всех, кто не успел еще позабыть кадры внедрения демократии в Ливии.

Можно поделиться еще одним наблюдением: по мере духовного и интеллектуального развития человек неизбежно укрепляется во внутреннем противостоянии современному либеральному тоталитаризму потребительства. По мере расширения духовных поисков человек начинает испытывать растущее отвращение ко всей современной культуре, ассоциирующейся с глобальным освинением человека.

В древней традиции Израиля мы находим многократно описание сего явления как одного из самых губительных для человеческой души. Противостояние ему – Великому Смешению — следует считать категорическим императивом для каждого из нас.

Однако наблюдаем мы с прискорбием, как на сцену выходят «антиглобалисты», соперничающие с глобалистами по степени злонравия и по беззастенчивости в облыге и ханжестве. Противостояние мировому злу они подменили безоглядным антиамериканством, объединению с людьми веры и добра они предпочитают солидарность с Ираном, Хамасом и прочими исчадиями исподнего мира.

Эти антиглобалисты терроризируют совместно с бесноватыми исламистами в Европе и в США супермаркеты Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)