• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.

Ілля Кононов: Ульріх Бек: між соціологією і вивертами чистого розуму

Праці Ульріха Бека (1944 – 2015) суттєво вплинули на рельєф світової соціології. Але цей вплив до цього часу є частковим. Він стосується концепцій Другого модерну і суспільства ризику. Є ще декілька ідей, які з’являються в сучасному дискурсі, скажімо, метафора «примарного вокзалу». Навіть його головна ідея Другого модерну стала більш популярною завдяки іншому соціологу – Зігмунту Бауману.
Після смерті У. Бека його інтелектуальна спадщина на певний час відсунулася в тінь. Це, мабуть, природньо і так відбувається з більшістю вчених. Від них очікували весь час нового слова і це підтримувало до них інтерес. Смерть поклала край цим очікуванням. Тепер відбувається /мусить відбутися / може відбутися засвоєння його ідей в основний масив соціологічного знання. Важливо щоб він відбувався через конструктивну критику.
Стосовно праць У. Бека таке засвоєння обтяжене декількома обставинами. По-перше, його тексти, як і тексти більшості соціологів, занурені в плинний контекст певного часу. Вони були коментарями до сучасності. Тепер треба вилущите ті ідеї, які залишаються важливими і надалі. По-друге, У. Бек займав певну політичну позицію і намагався вплинути на розвиток ЄС в напрямку федералізму. Багато його ідей мають тому гострополітичне значення. В партійній боротьбі вони сприймаються не як наукові висновки, а як позиції політика. По-третє, німецький соціолог постійно рухався по краю між соціологією і філософією. З цим пов’язаний навіть стиль його текстів, який ускладнює сприйняття достатньо простих думок. Крім того, позиція «від чистого розуму» часом приводила його до висновків крайнього характеру. І навіть ідея вищої цінності прав людини починала виглядати загрозливо по відношенню до гуманізму.
Я далі зупинюся на одній з останніх великих праць соціолога, яку можна вважати його Magnum opus – «Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія». Є її переклад українською мовою, хоча видання містить багато орфографічних помилок (описок) .
Перша важлива ідея У. Бека, про яку варто поговорити, має методологічний характер. Це не просто питання методу, а питання методологічної позиції, методологічної візії суспільних процесів. Мабуть, це можна назвати методологічним принципом. Маю на увазі розрізнення методологічного космополітизму на противагу методологічному націоналізму.  Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Беседа с интертрадиционалистом: Интервью Олега Гуцуляка журналу «Новая Спарта» (2016, № 2, с. 6-20)

Screenshot_27Олег Гуцуляк – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника (Ивано-Франковск, Украина), директор интернет-портала «Огонь Прометея» (http:// www.mesoeurasia.org), автор книг «Адепт», «Поиски сокровенного царства», «Рим и Карфаген: битва продолжается», «Философия украинской сущности» и др., активист на поприще интертрадиционализма и правоконсервативной социокультурологии.

Н.С.: Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас, за то что согласились ответить на некоторые вопросы, которые интересны нашим читателям и конечно же нам, редакторам молодого инфо-проекта «Новая Спарта». В начале, хочу затронуть тему, про которую сейчас не говорит только ленивый, а именно тему массового цветного нашествия в Европу. Я не являюсь сторонником всяческих теорий заговора, но наблюдая за происходящим, невольно складывается впечатление, что весь этот разрушительный для европейских народов процесс, кем-то регулируется. Сложно поверить, что миллионы людей, в одно и тоже время, вот так просто оставили свои дома и поехали за сытой жизнью на европейский континент. Не менее сложно поверить и в то, что всевозможные правозащитные фонды, прямо или косвенно лоббирующие интересы т.н. беженцев, действуют без какой-либо координации и помощи извне, а их деятельность основана на чистом альтруизме.
Теперь собственно вопрос. Как вы думаете, европейский миграционный кризис, начало острой фазы которого пришлось на 2015 год, является хаотичным явлением спровоцированным боевыми действиями, голодом и нищетой, либо же за этим кризисом стоят определённые структуры. Если на ваш взгляд, потоки беженцев, деятельность правозащитных фондов и различных леволиберальных групп координируется, то кто стоит за всем этим и какой интерес/интересы преследует?

– В определенном смысле – да, за многими событиями нашей реальности стоят определенные структуры. Хотя они сами и «не выходят на улицу», однако манипулируют массами и массовым сознанием как напрямую, так и косвенно. Что я имею ввиду? Естественно, кто-то видит во всем происки латентных структур («Кварты» и «Квинты», регулярных и нерегулярных масонов, «малых народов» внутри «больших народов» и др.)… В чем-то они даже будут правы.
Но, думаю, сегодня на первый план истории выходит тотальная борьба за власть между, с одной стороны, представляющим еще индустриальный уровень развития производительных сил, государственно-монополистическим капитализмом в форме «Государства» и, с другой стороны, находящимся уже на постиндустриальном, нанотехнологическом и информационном уровне, финансово-корпоратократическим капитализмом в форме «Корпорации». Глобальным корпорациям не выгоден именно государственно-бюрократический вариант управления экономикой, им не нужны государства, границы, ограничения вообще, им не нужны религиозные или социальные обязательства (особенно, когда в связи с «деиндустриализацией» Запада и перенесения производства с страны «третьего мира» появляется часть населения – масса работников, включая и средний класс, – которую «нет смысла эксплуатировать»), соответсенно – не нужно и само «общество» (и в первую очередь – «гражданское общество»). Первым, кто открыто это выразил, была «железная леди» наступающего глобализма: «Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные мужчины, отдельные женщины, и есть семьи»… Глобальный Конгресс Корпораций избрал англосаксонскую неолиберальную программу свертывания проекта «государство социальной ответственности», демонтаж государств вообще, стопроцентную приватизацию силовиков, ликвидацию «гражданского общества», демографическое уменьшение численности население путем перманентных «геноцидных войн местного значения». Но при этом глобалисты осознают, что преградой на пути к «новому лучшему миру» является не только и не столько бюрократическое государство (национальное или интернациональное), которое не хочет отдавать власть, а набор ценностей жизни и права личности, к защите которых, на словах, апеллирует бюрократическое «демократическое» государство. Именно они должны будут быть принесены в жертву во имя ценности права решать дела напрямую, без посредника в лице бюрократического государства. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Илья Храбров: Исторический ленинизм как отрицание отрицания теоретического марксизма

Очень трудно понять можно ли спрогнозировать ход истории, так как для этого необходимо либо дать ответ на вопрос о смысле существования человечества, либо доказать что смысла и общей, единой цели существования нет, а есть системная стабильность двигающихся к иррациональным целям (которые лишь в очень малом промежутке исторического времени осознаются идеологами и историческими деятелями) масс, которые уничтожая или защищая друг друга друг от друга бессмысленно возникают и уничтожаются. И смысл именно в смене возникновения и уничтожения – то есть в становлении, то есть, по сути, в отрицании смысла, ведь для рассудка он неуловим (либо уничтожается нечто, либо нечто возникает – рассудок тщетно пытается это разделить).
Таким образом, вопрос истории выходит за пределы своего предмета и восходит к вопросу о смысле бытия, о смысле смысла и др. философские вопросы.Недиалектическое, внешнее, определение марксизма:Марксизм – это рефлексия социумом своей истории в качестве субъекта, а не объекта. Действительно универсализм марксизма состоит в том, что позволяет представлять историю как некий определенный объективными законами материи рефлексируемый социумом процесс (материя это движение), в котором социум выступает в качестве субъекта и объекта одновременно. Закон необходимости социалистической революции делает марксизм – отражением и одновременно содержанием революции и таким образом марксизм делает из истории теорию, что хорошо отражает его метод – исторический материализм. До марксизма и согласно марксизму история объективно создавала теории и на их базе идеологии (либерализм, монархизм, капитализм, коммунизм), после марксизма его теория стала создавать историю, выбросив в историю идеологические платформы для обоснованном в марксизме (и именно в нем) капитализме и в отрицании им же исторически конкретно противопоставленному ему англо-колониального и франко-континентального капитализма. Continue reading
Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Юрий Сёмин: Личность и общество

Личность – общежитейский и научный термин, обозначающий: 1) устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности; 2) индивидуального носителя этих черт как свободного и ответственного субъекта сознательной волевой деятельности. Понятие личность, употребляемое в этом значении, нужно отличать от понятия индивидуальности, подразумевающего своеобразие, особенности данного лица.

Проблема личности в философии – это, прежде всего вопрос о том, какое место занимает человек в мире, чем он фактически является и чем он может стать, каковы границы его свободного выбора и социальной ответственности. Хотя отдельный человек не властен над результатами совокупной общественной деятельности, он всегда обладает свободой выбора и именно этот выбор конституирует его как личность. В своём первоначальном значении слово личность обозначало маску, роль, исполнявшуюся актёром в греческом театре. Личность вне общины или полиса для древнегреческой философии так же нереальна, как биологический орган, оторванный от целого организма. Однако уже в античности возникает проблема несовпадения реального поведения человека и его «сущности», Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Амин Рамин: Социум и власть: Идеологическая власть

В человеческом мире определяющим является то обстоятельство, что осознание действительности – это часть самой действительности. Человек поступает так, как он мыслит, а мышление определяется культурой. Отсюда исключительное значение идеологической власти. Сформулированные религиозными вождями, харизматиками или интеллектуалами, идеологии получают диффузное распространение поверх политических границ и экономических сетей, подобно тому как пятно масла растекается по поверхности воды. В аграрную эпоху важную роль в этом процессе играли торговцы, армии и проповедники; затем важнейшим коммуникативным средством стала книга, сегодня ее вытеснили пресса, телевидение и Интернет.

На пересечении идеологической власти с политическими и экономическими сетями формируется то, что называют политической или экономической культурой. Идеологии выполняют важную легитимационную роль, поддерживая устойчивость всего властного комплекса данного общества. Формируя представления о социальной действительности, идеологическая власть тем самым освящает либо трансформирует эту действительность. На основе объективных социальных различий она проводит символические различения, на базисе смутно осознаваемых и размытых «в себе»-единств конституирует единства «для себя».

Примером может служить работа интеллектуалов по формированию у рабочих классового сознания. «Рабочий класс» как таковой был прямо-таки вызван из небытия шаманскими заклинаниями интеллектуалов (вкупе с «прогрессивной прессой»). Другой пример – Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Сергей Кургинян: План действий. Тезисы

Глава из книги «ПОСТПЕРЕСТРОЙКА: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций»

Мы предлагаем стране новую гуманистическую теологию, способную объединить всех верующих и неверующих идеей разрешения загадки истории, снятия космического абсурда земного бытия, преодоления страха и подавленности, преследующей человека и человечество, абсурда, являющегося причиной войн, эксплуатации, жестокости и безумия. Мы заявляем о метафизической открытости необогостроительства всем гуманистическим религиям, новым религиозным веяниям (от учения Н.Ф.Федорова об Общем Деле до концепций Тейяра де Шардена, Вернадского, Леопольда Сеа (теология освобождения), философской антропологии, гуманистического психоанализа и других поисковых направлений, ориентированных на познание человека и мира).
Мы порываем с догматизмом и начетничеством, возвращаемся к своей духовной первооснове. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Вячеслав Халанский: Христианское консультирование и Миссия Церкви: сходства и отличия

Антропологический аспект в миссиологии

В последнее время ряд авторов начал высказывать свое предположение о том, что кризис современной миссии церкви на постсоветском пространстве коренится в отсутствии миссиологического и контекстуального корпуса знаний.
Миссиология — это комплексная наука с обширным диапазоном исследования природы антропологических и богословских (онтологических) реалий как этической составляющей. Этический компонент имеет существенное значение для сосуществования в социальной жизнедеятельности. Центральный фокус миссиологии базируется на богословско-антропологической концепции, главной ориентацией в послании всегда будет реализация своей трансцендентной основы, преображающей человека в образ Божий (imago Dei; Быт. 1:26-27, 9:6). Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Протоиерей Александр Мень: Демократия и толпа

Из книги «Трудный путь к диалогу»

Впервые опубликовано: «Советская культура» от 28.07.1990 под названием «Разум и исступление масс».

У Станислава Лема есть фантастический рассказ о том, как кончилась одна война.
Враждующие правители одновременно додумались сформировать «абсолютную армию». Секрет этих боевых соединений был прост (для фантаста, конечно). Сознание всех готовых к бою солдат в каждом из них настроили с помощью особых аппаратов — в унисон. Они могли теперь действовать «как один человек». Получилось нечто вроде коллективного разума, или пчелиного роя, состоящего из массы мыслящих существ.
Однако результат получился противоположный тому, что ожидали воинственные генералы. Две способные думать «роевые массы», встретившись лицом к лицу, внезапно поняли нелепость войн и заключили мир…
Сказка проникнута оптимизмом, обычно Лему несвойственным.
Но, увы, это только сказка. Только ложь. И едва ли в ней можно найти намек и урок добрым молодцам. В действительности все происходит иначе. Почему?
В нашем сознании давно прижилась мысль о том, что воля толпы, воля массы должна обязательно выражать подлинную волю народа. Служить демократии.
Между тем события Нового и Новейшего времени, начиная хотя бы с французской революции, доказали, что на деле «восстание масс» способно скорее служитъ тирании, инстинктам, слепым социальным стихиям, «бессмысленным и беспощадным», нежели разуму или действительному благу народа. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

А. А. Максимова: Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России

СКАНДИНАВСКАЯ МОДЕЛЬ

В модели социальной политики этого типа значительную часть  расходов на социальные нужды берет на себя  государство, и  основным каналом перераспределения является бюджет.  Государство несет основную  ответственность за социальное  благополучие своих граждан и является основным производителем   социальных услуг. Услуги (образование, здравоохранение, забота  о детях и престарелых и т.п.) в большинстве  случаев  организовываются муниципалитетами. Данная система действует  через перераспределение  (например, бюджет или  социально-страховые фонды), и доля социальных расходов очень  высока. Эта модель  в той или иной мере воплощается в политике  таких стран, как Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия.

Швеция: шведская модель.

Термин «шведская модель» появился в конце 60-х годов в связи с  приобретением Швецией статуса государства,  одного из самых  развитых в социально-экономическом отношении. Именно в  Швеции возникли и получили  развитие понятия “политика полной  занятости”, “солидарная система зарплат”. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: О прогрессизме, традиционализме и терминологии

Если говорить об изначальных определениях право-левизны, – когда-то этими терминами обозначена была единственно подлинная линия фронта. Традиционализм – против прогрессизма. Меритократия (и её замершее, окостенелое порождение – аристократия) – против демо(охло-)кратии.  Индивидуализм – против коллективизма. Идея и спиритуализм – против материализма.
Другое дело: сейчас эти определения – шуйца-десница – уже настолько размыты, рассеяны на элементы, переплетены с неимоверно инородными  понятиями, впаяны в самые разные мозаичные композиции, что проще от них отказаться совершенно, чем каждый раз занудно спорить о  нюансах, контекстах и интонациях.
Проблема ещё вот в чём: уже к исходу XIX века авангард прогрессистов, марксисты, одержали свою наиважнейшую победу, – и, несмотря ни на  какие последующие события, удерживают завоёванное тогда – до сих пор. Это победа – терминологическая.
Сейчас любой оппонент прогрессизма – вынужден пользоваться прогрессистскими терминами, оперировать, так или иначе, постулатами  прогрессистских доктрин. Для меня лично это – затруднение решающее, именно из-за этого я вынужден почти что отказаться от письменных  рассуждений в этой сфере.
Вот что сообщает о правых Википедия: “направления и идеологии, противоположные левым, в частности, ставящие капитализм, экономические или  национальные цели выше равенства прав и шансов для всех слоёв населения. К ним относят консерватизм, монархизм, анархо-капитализм,  национализм, фашизм и нацизм”.
Я – полностью подхожу под определение “правого” с позиции автора вышеизложенных строк – по внешним эстетическим проявлениям, по  высказываниям, по кругу моих интересов; но согласиться на это – никак не могу.
Я – совершенно отвергаю понятия “капитализм”, “классовая борьба”, “пролетариат”; я уверен, что ничего этого просто нет и никогда не было. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)