ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ

  

портал этноантропологии, геокультуры и политософии

 

Ярослав Галущак: Слово про краєзнавця Тараса Маланюка

Июнь 09, 2017 By: admin Category: Галиция, Галичина, Культура, Наука, Ярослав Галущак

Роблячи підбірку матеріалу про краєзнавців Прикарпаття, з великою радістю дізнаюсь, що мій колега по попередній роботі Маланюк Т. З. написав і опублікував досить значну й актуальну на сьогоднішній день монографію по патріотичному вихованню (Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи: монографія. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2017. – 304 с.). В якій зібрано великий теоретичний матеріал з даного питання, багатий власний досвід автора, розкрито патріотично-виховний потенціал туристсько-краєзнавчої роботи. Радіючи за колегу, я дав собі слово, що напишу про нього статтю, як про цікаву й комунікабельну людину, трударя на педагогічній ниві, невтомного туриста, досвідченого краєзнавця. І ось, стаття написана, прошу, читайте й дізнавайтесь.

Маланюк Тарас Зіновійович народився 30 вересня 1962 року в селі Гошів Долинського району Івано-Франківської області. Шкільну освіту здобув у Гошівській восьмирічній школі та у Болехівській середній школі №2. Після закінчення школи навчався в Івано-Франківському технічному училищі №13. З 1981 по 1983 рік проходив строкову службу у збройних силах СРСР.

Свою трудову діяльність Т. Маланюк розпочав на виробництві. Працював слюсарем-складальником радіоапаратури на «Радіозаводі» (виробниче об’єднання «Карпати») в Івано-Франківську в мікрорайоні «Пасічна» (1983 – 1987 рр.). Відчувши в собі поклик до педагогічної роботи, краєзнавчої діяльності, історичних знань, здобуває вищу освіту на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1987 – 1992 рр.). (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Галущак: «Студентські історичні зошити»: короткий бібліографічний огляд-дослідження

Июнь 30, 2016 By: admin Category: Литература, Наука, Ярослав Галущак

 Студентські історичні зошити«Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!» «Отже, веселимося, поки молоді!» Так починають співати свій гімн юні студенти, молоді дослідники, наступна нова генерація науковців нашої молодої держави – України.

До речі, студент (від лат.) – учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в Середньовічній Європі студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З організацією в ХІІ столітті університетів термін «студент» застосовували до тих, хто навчався і до тих, хто навчав (викладав) в університетах. А після введення в університетах вчених звань для викладачів (магістра, професора та ін.), студентами стали називати лише тих, хто в них навчається (студіює).

І ще, важливо, університет (від лат.)  — автономний вищий навчальний заклад (ВНЗ). В університеті об’єднується низка інститутів і факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих та гуманітарних наук. Крім освітньої функції університети («Vivat Academia!») є науковими установами, в яких викладачі («Vivant professores!») спільно зі студентами («Vivant membra quaelibet!») виконують наукові дослідження.

Провідні університети мають свої видавництва, де друкують навчальну та наукову літературу. Залученню студентів до науково-дослідної роботи сприяють студентські наукові товариства («Semper sint in flore!»). Частина з них мають свої періодичні видання, на шпальтах яких студенти публікують свої цікаві ідеї, результати власних досліджень, пропонують амбітні проекти. Це дає можливість молодим дослідникам «засвітитися» в науковому світі, себто викликати до себе інтерес і зацікавлення з боку наукових кіл, подекуди навіть керівників великих проектів (або фірм), можливість навіть отримати грант та надалі просувати свою ідею (дослідження). (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Галущак: Геннадій Васильович Бурнашов (1936-2012) – літератор, історик, краєзнавець:  біографічно-бібліографічне дослідження (на пам’ять про дослідника)

Апрель 28, 2016 By: admin Category: Галиция, Галичина, Наука, Украина, Ярослав Галущак

7add09202eВ сузір’ї краєзнавців Прикарпаття яскравою, незбагненною, окремою зіркою світить ім’я літератора, історика, краєзнавця Геннадія Бурнашова. Людини, яка зростала й більшу частину свого життя прожила в умовах партійно-тоталітарного радянського режиму, а незалежність України зустріла вже в зрілому віці. Людини, яка пройшла глибоку світоглядну внутрішню еволюцію й ніколи не відступала від свого набутого радикального українства, яка відобразила в своїх працях щирий патріотизм й міцну громадську позицію.

Бурнашов Геннадій Васильович, росіянин, народився 27 квітня 1936 року в м. Іртиськ Іртиського району Павлоградської області Казахської РСР, в сім’ї службовця.

В 1946 році сім’я Бурнашових переїздить до міста Станіслава – обласного центру в Українській РСР (нині Івано-Франківськ). В 1947-1957 роках Геннадій навчався в Станіславській СШ робітничої молоді №1, вчився в студії образотворчого мистецтва, був учнем в художній майстерні. В 1954 році виконав норматив I розряду з шахів, а в 1964 одержав звання судді республіканської категорії з шахів. Слід зазначити, що Геннадій Васильович – інвалід ІІ групи внаслідок важкого захворювання, перенесеного в дитинстві, й не міг займатися активними видами спорту. В 1955-1959 роках Геннадій Бурнашов працював художником в Парку культури й відпочинку, робітником на скло-дзеркальному заводі. В 1959-1963 роках навчався в Станіславському педагогічному інституті на історико-філологічному факультеті. В 1963-1964 роках вчителював у Кобаківській СШ Косівського району, проходив річну педагогічну практику. В 1964-1965 роках він продовжив навчання в педінституті. В 1965 році, на останньому курсі інституту, напередодні державних екзаменів, Бурнашов був прийнятий в члени КПРС, став комуністом. По закінченні педінституту отримав диплом (спеціальність) вчителя історії, російської мови і літератури. В 1965-1966 роках вчителював у СШ №12 м. Івано-Франківська. В 1966-1967 роках працював в Івано-франківській обласній дитячій туристичній станції. В 1967-1969 роках вчителював у Липівській СШ Тисменицького району. В 1970-1990 роках Г. Бурнашов працював у системі туризму Івано-Франківської області, в обласному туристично-екскурсійному об’єднанні «Івано-Франківськ-Турист». У 1990 році Геннадій Васильович виходить на пенсію за станом здоров’я (по хворобі).

Біографія Г. В. Бурнашова отримана з іменного фонду В. Г. Полєка: папка №№69, 70, 71, 72, стор. 109 (лист від 09.10.1989р.); стор. 110-112 (листи від 08.10.1989р.).

Працюючи в системі туризму області, Геннадій Бурнашов віднайшов собі хист до написання (письменника). Протягом свого творчого життя він опублікував близько 80 видань (книжок),  є автором понад 1000 публікацій в періодичній пресі. Його творчий доробок умовно можна поділити на два періоди (опубліковані в радянський період та опубліковані в період незалежності) та на три напрямки творчої, дослідницької діяльності (туристично-краєзнавчий, радянсько-військовий і національно-визвольний). (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Дашкевич: Как Московия присвоила историю Киевской Руси

Май 31, 2014 By: admin Category: Россия, Угро-финны, Украина

545046_10151024355722673_1132762906_nВпервыe напечaтано в сбopнике Яpославa Дашкевичa «Учи неложными ycтaми cказaть правдy» (К.: Тeмпоpа, 2011. — 828 c.).
Создавая cвоe yкpаинскoe госyдаpствo, yкpaинцы дoлжны пересмoтpeть и yтoчнить свою иcтoрию, основываяcь нa пpaвдe, доcтовеpных фaктax и истоpичecкиx сoбытияx. Находяcь на пpoтяжeнии веков под влacтью зaвоeвaтeлeй, yкрaинцы фактически были лишeны возможнoсти влияния нa фoрмировaние нaциoнaльногo сoзнaния и paзвитие своeй истopии, в peзультатe чeго иcтopия Укpaины напиcaна преимущeствeнно в yгoду этим зaвoeвaтелям. Оcoбенно не выясненным являeтcя вопрoc o прeтензии и пpитязaния Моcковии, a в дaльнейшем Роcсии, на иcтоpичecкoе наcлeдие Киевской Рycи.
В рoмaне-иcслeдoвании В. Билинcкoго (Стpана Мoкcель или Моcкoвия // Киев: Издатeльcтвo им. Елeны Телиги, 2008, 2009, в тpeх книгaх) сooбщaютcя факты, взятые из истоpичecких истoчников (пpеимуществeннo рoccийскиx), чтo свидетeльствyeт o кopенном искажeнии иcтopии Роcсийcкой импеpии, напрaвлeнным на cоздaние истopичecкой мифолoгии o том, что Мocкoвия и Киевская Рycь имeют общиe историчecкие коpни, что Мocковия имеeт «нacледствeнныe пpaва» нa Киeвскую Руcь. Обычное мoшeнничество московитoв, которые приcвoили сeбе прoшлое Вeликoго Киeвcкого княжества и его нaрoда, нaнecлo стpашный yдар пo yкpаинскому этнoсу.
Пoэтoму тeпeрь зaдaчa зaключaется в том , чтoбы, на oсновe пpaвдивыx фактoв, pаскрыть лживоcть и безнpавствeнность мoсковской мифолoгии. Раccмoтрим oсновныe вoпpоcы этой пpоблемы.
Мocковскиe, а позже русскиe цаpи пoнимали, чтo бeз большoгo пpoшлoгo невoзмoжно coздaть бoльшyю нaцию, вeликyю импeрию. Для этого нyжнo было yкрacить свoe иcтopичeскоe прошлoe и дажe пpиcвoить чyжоe. Пoэтому мoскoвские цapи, нaчиная c Ивана IV (Грoзного) (1533-1584), поставили ceбe задачу пpисвoить истоpию Киeвcкoй Руси, еe слaвное прoшлоe и coздать oфициальную мифoлoгию Росcийcкoй импeрии.
Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Подлинная территория независимой Украины (по Брестскому миру, октябрь 1918 г.)

Июль 11, 2012 By: admin Category: Восточная Украина, Евразия, Киевская Русь, Политика, Украина, Этнополитика

Фонд Львовского исторического музея пополнился оригинальной картой Украины 1918 года. Музею ее передало частное лицо. Уникальная карта была им случайно приобретена еще в советское время.
Ученые говорят, что это — открытие в украинской картографии. Ведь до этого времени была известна только карта украинских земель Ивана Величко 1896 года. На карту 1918-го, изданную в Австрии, впервые нанесли государственные границы Украины, которые были признаны Россией в ходе мирного договора с Украиной от 1918 года.

На карте написано — «Карта Украины 1918 года». На ней нанесены границы УНР по состоянию на октябрь 1918 года. Тогда украинскому государству принадлежала до сих пор оккупированная Россией Восточная Слобожанщина (современная Курская и Воронежская области — клин простирался на 250 километров) и, естественно, Крым.

«Без сомнения, в состав Украины тогда входил Крым. Эта карта предназначена для того, чтобы современники, на основании документа, а это есть карта-документ, которая издана в Вене известной фирмой, могли увидеть какой была Украина в 1918 году, как эти границы изменились», — рассказал председатель благотворительного фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец.

Историк Иван Сварник считает эту карту «сенсационным оригинальным документом», потому что это первая карта Украины как государства, на ней впервые были нанесены государственные границы.

Карты Украины 1918 года целенаправленно уничтожали в советское время и за ее хранение можно было получить до 10 лет заключения.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Антон Евстратов: Силат Мубаи — мусульманское боевое искусство

Июль 05, 2012 By: Антон Евстратов Category: Азия, Антон Евстратов, Ближний Восток, География, Ислам, США

Мусульмане вписали немало ярких страниц в мировую военную историю. Имена таких воинов, как Али ибн Абу Талиб, Хамза ибн Абдель Мутталиб, Малик аль-Аштар, Халид ибн аль-Валид и Салах ад-Дин Айуби известны не только среди приверженцев ислама. Даже их враги – как прошлого, так и современности — вынуждены были признать выдающиеся качества, умение и неординарность этих людей.

При этом, как ни странно, ни одно боевое искусство мусульманских народов не получило широкой известности. Но это вовсе не означает, что их нет. Например, Силат Мубаи – одна из самых эффективных в плане практического применения систем рукопашного боя, основанная мусульманином, в опоре на мусульманскую традицию и, прежде всего, для мусульман.

Силат Мубаи, называемая также Пенчак Силат Шараф, – новое боевое искусство, основанное устазом Хусейном Удомом, хорошо известным во всем мире тренером по различным техникам рукопашного боя.

Эта система вобрала в себя наиболее эффективные и применимые к реальным ситуациям приемы из четырех основных источников:
1. Мусара и Гюреш – виды османских боевых искусств;
2. Силата – боевые искусства Малайского архипелага и Индонезии;
3. «Мусульманские» техники ушу, популярные среди китайских последователей ислама;
4. Исследования, опыт и идеи самого устаза Удома. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Егор Попов: Операция «Хазария»

Июнь 06, 2012 By: Валентина Мазур Category: антисемитизм, Ближний Восток, Евразийство, Евразия, Евреи, Кавказ, СССР, Сталинизм, Тюрки

Атака на Хазарию со стороны СССР, превращение ее из «светлого метеора на мрачном горизонте Европы» в кочевую дикую орду, враждебную всему русскому, была откровенной атакой на русско-еврейский нарратив причастности и общей судьбы. В то же время это была и атака на все тюркские народы СССР, и из всех братских народов только армяне и грузины были удостоены автором «заметочки» чести стоять рядом со Старшим Братом на пьедестале истории. Низвержение Хазарии в ордынскую сухую степь, по которой мало ли кто когда прошел и исчез, означало низвержение евреев из нации родоначальников русской истории, давшей новой Советской России ее красных богов, в паразитический сброд безродных перекати-поле-космополитов. Подобный вызов мог бросить евреям СССР только тот, кто лучше всех на свете знал, как надо. Более того, «кочевые орды» были объявлены паразитическими хищническими бандами, лежащими вне марксистской схемы правильного исторического поступательного процесса. Надо отметить, что глубинная связь атаки на жидо-хазарских безродных паразитов с вычеркиванием из истории кочевников была понята многими представителями тюркской интеллигенции.

Объявление хазар «дикой кочевой ордой» явилось «марксистской» концептуализацией антисемитизма (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Камиль Алиев: Цари гуннов и их наследники

Апрель 10, 2012 By: Алексей Ильинов Category: Азия, Евразийство, Евразия, Культура, Тюрки, Этнология

«Чужой не может сидеть
на престоле наших предков…»

Хазарский царь Иосиф
X в.

История и родословия правящих династий у гуннов1) и их потомков должным  образом не изучены. Не существует и полных родословных росписей. Между  тем изучение генеалогий и династических историй может пролить  дополнительный свет и на многие вопросы этнополитической истории.
На всем протяжении средневековья у тюрков известны два древних и  могущественных рода — Дуло и Ашина: Дуло у гуннов (булгар) и Ашина у хазар. Из  этих двух кланов происходили и всегда соперничали друг с другом все  правящие династии тюркских империй, возникавших на протяжении веков на  просторах евразийских степей. Так, основатель первой Великой империи Хунну  Мете (другая форма его имени «Модэ»; по-китайски Маодунь) происходил из  рода хюен2). Потомки Мете-кагана, совершенно справедливо отождествляемого  учеными с Огуз Ханом3), правили у хуннов около 700 лет, т. е. с 220 г. до н. э. и  до 46 г. н. э.4. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Амангельды Бекбалаев: Енисейские кыргызы первыми начали… выплавлять сталь

Апрель 09, 2012 By: Алексей Ильинов Category: Азия, Археология, Евразийство, Наука, Сакральная география, Тюрки, Этнология

Археологические артефакты гуннского периода истории кыргызов свидетельствуют об их многовековом пути вперед, на Европу и о возврате назад в Азию, но уже на территорию современного Кыргызстана, где осели их основные, но немногочисленные племена, давшие начало народности алатооских, или тянь-шанских кыргызов. «Общегуннский тамгастанабаши» – это руководитель (баши) гуннской таможенной службы (тамгастана); данное ведомство занималось, кроме взимания пограничных таможенных пошлин, и внешнеполитическими делами Гуннской империи. Кыргызы и гунны – один и тот же народ: «Мы, западные гунны, пришли сюда с Алтая. Просто древние китайские летописцы перепутали самоназвание ‘кыргыз’ с его вероисповеданием. Наши предки были солнцепоклонниками, поэтому именовали себя гунн (кун), что переводится как ‘солнце’.
Из собственно гуннских женских археологических артефактов из захоронений знатных гуннок в означенных книгах представлены цветные фото и конкретные описания различных женских золотых и серебряных украшений с драгоценными и полудрагоценными каменьями: броши, серьги, браслеты, пояса, наконечники для волос, диадемы, кольца, ожерелья. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Валерий Скурлатов: Обновление социально-политической терминологии

Март 29, 2012 By: admin Category: Валерий Скурлатов, Демократия, Капитализм, Общество, Политика, Революция

Крах Советского Союза и постсоветские события — богатейший эмпирический материал, рай для обществоведа. Без каких-либо эмоций, как рационально-критический ученый пытаюсь понять самые общие «кирпичики» и «механизмы», объясняющие многообразие происходящего в истории. Прежняя терминология — это ветхие меха, а молодое вино нового знания следует вмещать в меха новые, то есть надо понимать человека, общество и историю через новые более ёмкие и адекватные понятия, точнее через систему понятий. Например, резко переосмысляются в свете нового опыта такие понятия, как «буржуа» и «рабочий» и соответственно «буржуазная» и «социалистическая» революции.

Буржуа — от корня «бург» (град), эквивалент русскому термину «гражданин». Подразумевается, что именно в городах возникли экономически-самодостаточные граждане. Однако обладание земельным наделом тоже иногда обеспечивало экономическую самодостаточность. Например, в Польше мельчайшая и мелкая шляхта была благодаря землевладению более-менее независимой от центральной власти, воплощенной в короле или олигархе. Отсюда — шляхетская вольница, некоторая модификация того, что в истории Англии известно как Великая хартия вольностей (1215) и в истории России как Указ Петра III от 18 февраля (1 марта) 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». В этом месяце, кстати, исполнилось 250 лет данному судьбоносному Указу, который предопределил расцвет дворянской России, но мало кто, по-моему, вспомнил о славной дате.

Но перейдём к собственно «буржуазной революции» (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Аркадий Пластов: Немытая Россия?

Март 19, 2012 By: Александр Непо Category: Евразийство, Европа, Киевская Русь, Культура, Наука, Общество, Рим, Россия, Славяне, Тюрки, Украина, Юрий Кофнер

ЕВРАЗИЙСТВО, МОЛОДАЯ ЕВРАЗИЯОдно из первейших упоминаниях о славянах, которые дают западные историки отмечает как ГЛАВНУЮ особенность именно славянских племен то, что они «льют воду», то есть моются в проточной воде, тогда как все остальные народы Европы мылись в кадушках, тазах, ваннах. Еще Геродот в V веке до н.э. говорит о жителях степей северо-востока, т.е. о скифах и праславян, что они льют воду на камни и парятся в хижинах. Мытье под струей нам кажется настолько естественным, что мы всерьез не подозреваем, что являемся, чуть ли не единственным (во всяком случае, одним из немногих) народом в мире, который поступает именно так.

(далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Елена Чудинова: Крестовые походы — это прекрасно. Это были оборонительные походы за Гроб Господень

Январь 29, 2012 By: admin Category: антисистемы, Ближний Восток, География, Ислам, Книги, Религия, Христианство, Этнополитика

Внимание! Текст публикуется на дискуссионной основе!

Интервью с Еленой Чудиновой, автором романа «Мечеть Парижской Богоматери»

— Ваши произведения вызывают немало протестов в мусульманской среде. Похоже, там Ваш основной читатель?

Елена Чудинова: Читают, конечно, обсуждают, но как, кроме ненависти, в этой среде могут относиться к человеку, который искренне полагает, что ислам изначально сложился как “субкультура бандформирования”? Я никого не оскорбляю, заметьте, я просто так думаю, а запретить мысль невозможно. На мой взгляд, также ислам представляет собой не религиозную, а политическую силу в современном мире.
(далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Тарас Журба.Что значит «Ура»? Сакральная геополитика Святой Руси.

Декабрь 18, 2011 By: Тарас Журба Category: Азия, География, Монголия, Тарас Журба

            Что значит «Ура»?
            Сакральная геополитика Святой Руси.

Боевой клич русской армии, а так же общее высшее выражение радости и торжества, полной победы многократно звучало в истории Святой Руси. Природа этого слова «Ура!» такова, что мы надеемся однажды прокричать его очень громко. Сила этого волшебного слова не позволяет его произносить всуе, его трудно заменить каким-либо другим, им трудно соврать, потому что произноситься оно в ключевых экзистенциальных ситуациях — в смертельной опасности или в состоянии высшего ликования. Оно способно трансформировать процесс бытия, или, вернее, вступать с источником этого бытия, который принято в православной традиции называть Словом, тем, «которое существует в начале», в контакт. Это одно из звучаний Первослова, его эхо в устах людей. Оно подводит единый смысловой знаменатель под наличие таких парных категорий, как жизнь и смерть, добро и зло, счастье и беда. Слово «Ура!» обладает особым метафизическим статусом, который скрепляет воедино грандиозные смысловые комплексы, индивидуальные и национальные, исторические и религиозные. Ежедневно мы сражаемся сами с собой, с обстоятельствами жизни, с неизбежностью ее финала. Для того, что бы однажды произнести это слово со всем возможным упоением, не помешает вспомнить, о том, как оно попало в русский язык, и при каких обстоятельствах произносилось.
Русское слово «Ура!» является произнесением монгольского слова «хурай!», буквально оно означает «собор». Оно унаследовано прежде всего из духовной традиции шаманизма. Во время камлания шаман призывает духов со всех Небес, совершая им возлияния святой водой аржаан, произносит это слово «хурай». Подразумевая благословение всех святых, это слово и общество людей, получающих это благословение, так же называют «собором» — «хурэ», так обозначаются буддистские храмы в Монголии. Кроме того, «хурай» — команда боевого сбора, готовых отдать за свою веру жизнь, собратьев. Собственно «хор», собрание поющих людей так же этого корня. Это одно из немногих слов, которое в монгольском языке связывает воедино несколько уровней бытия – мистический, религиозный, социо-культурный, политический. При этом подразумевается органическое единство этих уровней и сопричастность каждого участника Собора, будь он небожитель, или прихожанин храма, артист или воин, единому смысловому пространству, единому Божеству.
В русский язык слово «ура» изначально попало в своем воинственном значении, после того, как славянские княжества вошли состав Империи Чингизидов, и принимали участие в их военных компаниях наравне с другими народами. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Геннадий Тафаев: Болгаро-чуваши под Ордой

Декабрь 12, 2011 By: Алексей Ильинов Category: Азия, Евразийство, Общество, Татары, Тюрки, Этнология, Этнополитика

Монголо-татарская агрессия в корне изменила социально-экономическую, военно- политическую, этноязыковую, религиозную, территориальную и  антропологическую трансформацию болгаро-чувашской цивилизации. По мнению ряда исследователей, в частности Равиля Тахрутдинова,  наиболее распространенное название этого государства — Золотая Орда. Так оно проходит в русских летописях, татарских исторических  повествованиях и произведениях народного эпоса, в том числе и в «Идегее». Золотая Орда (Ллтын Урда) означала позолоченную ставку,  резиденцию правителя государства: для раннего периода это «золотой» шатер, а для развитой, городской эпохи — покрытый позолотой ханский  дворец.
Например, в эпосе «Идегей» и сочинении арабского путешественника Ибн-Баттуты. побывавшего в 1333 году в Золотой Орде и ее столице Сарае,  ханский дворец именуется «Алтын Таш» — Золотой Камень. Золотая Орда занимала громадную для тех времен территорию: от западных предгорий  Алтая и до берегов Дуная, от Болгара до Дербентского ущелья. Это огромное государство само еще делилось надвое: западная часть, то есть  собственно Золотая Орда, называлась Белой (Ак) Ордой, а восточная, куда входили западные территории современных Казахстана и Средней  Азии — Синей (Кок) Ордой.
В основе такого деления лежала прежняя этническая граница между кыпчакским и огузским союзами племен. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярославу Дашкевичу — 85!

Декабрь 10, 2011 By: Ферхад Туранлы Category: Азербайджан, Европа, Кавказ, Киевская Русь, Культура, Турция, Украина, Ферхад Туранлы

Мислителю епохи, українському історикові світової слави Ярославу Дашкевичу цього року виповнюється 85 літ з дня народження.

На світлині Я. Дашкевич (2009 р.).

Bu senene Devrin Düşünrü, Dünyaca Ünlü Ukrayna Tarihçisi Yaroslav Daşkeviç’in Doğum Gününün 85.Yıldönümü.

Ярослав Дашкевич і українське сходознавство

15 грудня 2011 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка розпочалась Всеукраїнська наукова конференція «Ярослав Дашкевич і українське сходознавство», присвячена 85-річному ювілею видатного професора. (далее…)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Olympic flame lit ceremony in Olympia, Ilia, Greece


«... Зажги свой огонь.
Ищи тех, кому нравится, как он горит»
(Джалалладин Руми)

«… Традиция - это передача Огня,
а не поклонение пеплу»
(Густав Малер)

«... Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
Это означает - жить и поступать,
исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
(Артур Мёллер ван ден Брук)

«... Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
когда Зевс передаёт факел тому,
кого нельзя увидеть и назвать,
и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
(Глеб Бутузов)


---------------------------------------------------------------------------------

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Наши рекламодатели