Michael Pojarsky: Ричард Пайпс как «красная пилюля» от авторитаристской версии истории России

Умер американский историк, специалист по России Ричард Пайпс — в пантеоне ненавидимых «русофобов» он стоял примерно на одном уровне со Бжезинским, а уж отечественных придворных историков доводил до припадка. Именно поэтому его книга «Россия при старом порядке» — мастрид по российской истории. Есть ли там «русофобия»? Если подразумевать под ней иррациональную ненависть к русским — нет ни капли. Напротив, книга переполнена сочувствием к народу, в силу исторических обстоятельств, оказавшемуся в ловушке тирании. Но сейчас под «русофобией» у нас чаще понимают критику власти — этого там хоть отбавляй.

Вся суть российской истории по Пайпсу в сельском хозяйстве. В наших широтах оно малоэффективно. Поэтому здесь не сформировалось городов, подобных европейским (кроме нескольких на Севере), которые были бы центрами торговли, а соответственно и центрами правовой культуры. Крестьяне не были источником серьезной прибыли для власти, а потому власть не была заинтересована в установлении порядка, основанного на уважении к собственности, а посвящала себя погоне за ценными природными ресурсами. Со временем русские отвоевали себе Чернозем, однако традиция тирании и властного произвола к тому моменту уже была заложена.  Такой географический детерминизм — и плюс, и минус Пайпса. Он прост и понятен, но сводит всю социально-политическую сложность к климату и зерну.

Но даже если не соглашаться с его географическим детерминизмом, Пайпса в любом случае стоит читать — хотя бы в качестве «красной пилюли» от той версии истории, которая обычно у нас преподается — где государственные интересы всегда довлеют над общественными, где героями являются монархи и полководцы, а люди — пыль у них под ногами.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Галущак: Праці Ігора Ярославовича Райківського на сторінках наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Галичина» (до 50-ліття вченого)

Ігор Ярославович Райківський народився 24 червня 1967 року в м. Івано-Франківську. У 1984 році на «відмінно» закінчив Івано-Франківську СШ № 2, а в 1992 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені В. Стефаника. Отримав диплом з відзнакою. У 1992-1995 роках навчався в аспірантурі на кафедрі історії України Прикарпатського університету.
У 1996 році І. Райківський успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті Українознавства ім. І. Крип’якевича у Львові. А в 2014 році у тому ж інституті успішно захистив і докторську дисертацію.
З вересня 1996 року вчений працює на кафедрі історії України асистентом кафедри, старшим викладачем. В 2002 році І. Райківському присвоєне вчене звання – доцент кафедри.
Протягом 2003 – 2008 років І. Райківський працює вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Історія України», «Етнологія».
У березні 2007 року І. Я. Райківського обирають завідувачем кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин ПНУС, яку він очолює по сьогоднішній день, протягом 10 років.
Сфера наукового зацікавлення вченого – політична історія України, український національний рух ХІХ – першої половини ХХ століть, українсько-польські стосунки того ж періоду.
Ігор Ярославович є автором понад 130 публікацій, включаючи монографічні видання та статті в періодичних виданнях.
Ознайомившись коротко з біографією, науковим шляхом та сферою наукових інтересів вченого, переходимо безпосередньо до теми даного дослідження, а саме до публікацій І. Райківського в часописі «Галичина». Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Галущак: Слово про краєзнавця Тараса Маланюка

Роблячи підбірку матеріалу про краєзнавців Прикарпаття, з великою радістю дізнаюсь, що мій колега по попередній роботі Маланюк Т. З. написав і опублікував досить значну й актуальну на сьогоднішній день монографію по патріотичному вихованню (Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи: монографія. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2017. – 304 с.). В якій зібрано великий теоретичний матеріал з даного питання, багатий власний досвід автора, розкрито патріотично-виховний потенціал туристсько-краєзнавчої роботи. Радіючи за колегу, я дав собі слово, що напишу про нього статтю, як про цікаву й комунікабельну людину, трударя на педагогічній ниві, невтомного туриста, досвідченого краєзнавця. І ось, стаття написана, прошу, читайте й дізнавайтесь.

Маланюк Тарас Зіновійович народився 30 вересня 1962 року в селі Гошів Долинського району Івано-Франківської області. Шкільну освіту здобув у Гошівській восьмирічній школі та у Болехівській середній школі №2. Після закінчення школи навчався в Івано-Франківському технічному училищі №13. З 1981 по 1983 рік проходив строкову службу у збройних силах СРСР.

Свою трудову діяльність Т. Маланюк розпочав на виробництві. Працював слюсарем-складальником радіоапаратури на «Радіозаводі» (виробниче об’єднання «Карпати») в Івано-Франківську в мікрорайоні «Пасічна» (1983 – 1987 рр.). Відчувши в собі поклик до педагогічної роботи, краєзнавчої діяльності, історичних знань, здобуває вищу освіту на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1987 – 1992 рр.). Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Ярослав Галущак: «Студентські історичні зошити»: короткий бібліографічний огляд-дослідження

 Студентські історичні зошити«Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!» «Отже, веселимося, поки молоді!» Так починають співати свій гімн юні студенти, молоді дослідники, наступна нова генерація науковців нашої молодої держави – України.

До речі, студент (від лат.) – учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в Середньовічній Європі студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З організацією в ХІІ столітті університетів термін «студент» застосовували до тих, хто навчався і до тих, хто навчав (викладав) в університетах. А після введення в університетах вчених звань для викладачів (магістра, професора та ін.), студентами стали називати лише тих, хто в них навчається (студіює).

І ще, важливо, університет (від лат.)  — автономний вищий навчальний заклад (ВНЗ). В університеті об’єднується низка інститутів і факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих та гуманітарних наук. Крім освітньої функції університети («Vivat Academia!») є науковими установами, в яких викладачі («Vivant professores!») спільно зі студентами («Vivant membra quaelibet!») виконують наукові дослідження.

Провідні університети мають свої видавництва, де друкують навчальну та наукову літературу. Залученню студентів до науково-дослідної роботи сприяють студентські наукові товариства («Semper sint in flore!»). Частина з них мають свої періодичні видання, на шпальтах яких студенти публікують свої цікаві ідеї, результати власних досліджень, пропонують амбітні проекти. Це дає можливість молодим дослідникам «засвітитися» в науковому світі, себто викликати до себе інтерес і зацікавлення з боку наукових кіл, подекуди навіть керівників великих проектів (або фірм), можливість навіть отримати грант та надалі просувати свою ідею (дослідження). Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Елена Чудинова: Крестовые походы — это прекрасно. Это были оборонительные походы за Гроб Господень

Внимание! Текст публикуется на дискуссионной основе!

Интервью с Еленой Чудиновой, автором романа «Мечеть Парижской Богоматери»

— Ваши произведения вызывают немало протестов в мусульманской среде. Похоже, там Ваш основной читатель?

Елена Чудинова: Читают, конечно, обсуждают, но как, кроме ненависти, в этой среде могут относиться к человеку, который искренне полагает, что ислам изначально сложился как “субкультура бандформирования”? Я никого не оскорбляю, заметьте, я просто так думаю, а запретить мысль невозможно. На мой взгляд, также ислам представляет собой не религиозную, а политическую силу в современном мире.
Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Лев Регельсон: Жанна Д’Арк и её вера

С детства знакомо нам овеянное легендами имя девушки, вставшей во главе освободительного войска и закончившей жизнь на костре по обвинению в колдовстве и ереси.
Но что мы знаем о том, чем она привлекла сердца соотечественников, – о ее вере?
По существу первый серьезный труд на русском языке, посвященный этой теме, вышел в свет только в наши дни. Это книга С. С. Оболенского «Жанна – Божья Дева» (Париж, 1988).
То, что мы узнаем о Жанне из этой книги, представляется почти откровением. Как известно, в 1920 году ее канонизировали, но и для западных христиан образ Жанны остается нераскрытым. Знаменитый католический писатель Леон Блуа пишет: «Изумление, вызванное Жанной у всех ее современников, ничто по сравнению с тем изумлением, которое христианский мир, так ДОЛГО не желавший ее знать, переживет тогда, когда ему откроется, наконец, вся сверхъестественность этой невероятной судьбы».
Скрупулезно изучив все имеющиеся свидетельства о Жанне, С. С. Оболенский приходит к выводу, что ее религиозность, уникальная для Запада, глубоко созвучна тому типу духовности, который в XIV-ХV веках возобладал на православном Востоке, а в Новое время проявился наиболее ярко в жизни и духовном подвиге Серафима Саровского.
Богословским выражением этого духовного опыта стало учение архиепископа Григория Паламы (Византия, XIV в.). Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Граф Георгий Брасов: Chrysler и ОГПУ

** Георгий Брасов – это имя даже не забыто. Оно никогда не было широко известным. Только изощрённые ревнители истории Российской Империи, точнее — жизни Императорской Фамилии, – сразу способны вспомнить: кто это. Это имя лишь едва заметной стрелочкой обозначает нереализованную возможность большой политики, — то, чем историки обыкновенно пренебрегают.

Эта возможность была пресекло событие, к которому мир тогда ещё не совсем привык – автокатастрофа.

** В Гражданской войне монархисты очень слабо обозначались где-то на задворках Белого движения. По другую сторону баррикад, в лагере многообразных антибольшевистских сил — монархическая пропаганда была запрещена почти так же строго, как и коммунистическая.
Но к исходу войны ситуация стала меняться. В 1921-го барон Роман Унгерн фон Штернберг прорвался в Забайкалье со своей Азиатской дивизией, и объявил, что Империя – восстановлена. В 1922-ом во Владивостоке, — где выявился новый будущий диктатор, генерал-лейтенант Михаил Дитерихс, — собрался Земский Собор, и провозгласил восстановление Империи. И одновременно в эмиграции забурлили монархические настроения.

С 1921 года начал действовать в Германии – Высший Монархический Совет, вокруг которого неожиданно стали стягиваться значительные силы эмиграции. Был провозглашён Местоблюститель Престола – великий князь Николай Николаевич, генерал-фельдмаршал. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Иван Лишин, правнук Императора

Предисловие автора: Данная статья, написанная в 2002-2003-х годах, является плодом изысканий в Самарском архиве. Местные журналы её отвергли в своё время, — точнее, взяли, похвалили и погребли в своих недрах до лучших времён.

В нашей великой литературе, ее золотого — XIX-го — века, почти отсутствуют такие типажи, как генерал-майор Иван Лишин: не униженные, не лишние и не мятущиеся. Скорее он — герой жюль-верновский: неутомимый деятель, движимый наивной уверенностью в благой направленности прогресса и в практическом всемогуществе наук. Дополнительную интригу создает происхождение генерала — более высокое и более таинственное, чем у капитана-магараджи Немо. Действительность — не роман. Подвиги генерала Лишина на ниве общественного служения окончилась печально; имя его — забыто совершено. Даже Лишинский сквер, на протяжении полувека бывший гордостью Самары, исчез бесследно: на его месте громоздятся корпуса завода клапанов, что у Хлебной площади.

** Император Александр I сына так и не дождался, и титул наследника-цесаревича носил до 1825 года второй сын Павла I, — великий князь Константин Павлович.

В ту эпоху мужскую красоту определяла прежде всего благообразная правильность черт, Константин же смолоду был похож на хмурую гориллу. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Король Мюрат: сказка, эпос, криптограмма.

Отрывок из книги «Проект Наполеонида-Казакия»

МЛАДШИЙ СЫН КРЕСТЬЯНИНА, ЗЯТЬ ИМПЕРАТОРА И  КОРОЛЬ. ЛЮБОВЬ И ХРАБРОСТЬ

Если верить Тюляру – Мюрат был первым парнем в деревне, —  хулиган, добродушный, в общем, но злой и бесстрашный в драке, здоровенный, на голову всех выше, курчавый, с  наглыми синими глазами. У него уже полуподростком – была девушка; не так легко было такое устроить – в католической деревне, в восемнадцатом веке, (где все – на виду, 300 жителей; было принято – жениться), девушка, даже самая нищая – перечёркивала себе всю жизнь, — наверно, совсем потеряла голову.
Отец его начинал – из пустоты: сын батрака, — долго и трудно изворачивался, только в пожилые уже годы окреп, стал едва ли не самым богатым в деревне, — как раз когда  Жоашен Мюрат родился.   Из двенадцати детей Жоашен  – самый младший, он родился – когда матери было 42 года, по другим сведениям 45.
(Наверно – он был в детстве, в семье, любим и любовью избалован; его, в отличие от прочих детей, – родители усиленно проталкивали в семинарию, в священники – сытая,  безопасная, значит — хорошая жизнь (в понимании крестьянина).
Когда Мюрат надумал бежать в солдаты – родители взбудоражились, отец требовал у командира Арденнского полка – вернуть сына; значит – были встревожены, боялись, что не сносить головы.
Младший сын крестьянина; отважный гусар; жена — сестра Императора; в сорок лет — Король. Вполне — сказка. Зафиксированная  в школьных учебниках истории. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Кирилл Серебренитский: Армия Наполеона существует до сих пор!

Этнолог и историк Кирилл Серебренитский известен в России как неутомимый исследователь, писатель и путешественник. В течение десяти лет Кирилл возглавлял уникальную лабораторию по изучению религиозной мифологии в государственном НИИ в Самаре. Много лет провел в экспедициях – от Карпат до Красноярского края. Серебренитский – признанный специалист по истории рыцарства и европейских династий, член-корреспондент французской Академии Сэгонд Ампир и других научных обществ.
Этнолог и историк Кирилл Серебренитский известен в России как неутомимый исследователь, писатель и путешественник. В течение десяти лет Кирилл возглавлял уникальную лабораторию по изучению религиозной мифологии в государственном НИИ в Самаре. Много лет провел в экспедициях – от Карпат до Красноярского края. Серебренитский – признанный специалист по истории рыцарства и европейских династий, член-корреспондент французской Академии Сэгонд Ампир и других научных обществ. Одна из загадок истории, которая волнует Кирилла на сегодняшний день – куда делась Великая Армия Наполеона после 1812 года? Наполеон ввёл в Россию около 650 тысяч человек. Из России он вывел 50 тысяч. Количество пленных наполеонолог Владлен Сироткин определят 200-250 тысячами человек. За полгода в боях погибло около 150 тысяч. Но где остальные? Где эти 200 тысяч, которые не покинули пределов России? Внедрение в Россию столь большого числа европейцев — событие, которое никто еще толком не изучал.
О некоторых результатах своих исследований Кирилл Серебренитский рассказал в нашем интервью. Как выяснилось, тема Наполеона и судьбы его армии для Кирилла актуальна ещё и потому, что и самого исследователя можно причислить к родственникам Бонапартов. Continue reading / Читать далее

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)