• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.

Презентація українських перекладів Езри Паунда в «Пломені»

Вчора в літклубі «Пломінь» відбулася унікальна подія, приурочена до 132-ї річниці з дня народженя поета 30 жовтня 1885 р., що в ідеалі мала би зібрати не одну тисячу гостей. Цитую уривки з передмови до видання Марка Роберта Стеха:

«У час її появи 1960 р. книжка «Вибраний Езра Павнд. Том 1: Поезія, есей, канто», видана в Мюнхені маленьким приватним видавництвом «На горі», являла собою найобширнішу добірку перекладених текстів видатного англоамериканського поета й мислителя на будь-яку мову світу. Отож, сам факт провідної ролі україномовного видання в засвоєнні і популяризації творчості однієї з ключових постатей світового модернізму надавав цій книжці статус не лише важливої, а й епохальної події в історії нашої видавничої справи… Дарма, що, в об’єктивних обставинах, її реальний вплив на літературне життя був мінімальним. […]

А попри те, потенційне значення цієї книжки для української культури залишається актуальним ще й сьогодні, понад півстоліття після її первісної появи. Уже сам факт «неуспішності» видання 1960 р. мав би спонукати сучасного читача до роздумів про деякі серйозні (на жаль, досі реальні) питання української культури та хронічні проблеми її розвитку; умови, в яких автентичні подвижницькі досягнення окремих творців культури є раз у раз непоміченими та проігнорованими суспільством їхніх земляків, а відтак і світовою спільнотою, унаслідок чого Україна залишається на провінційних маргінесах світової культури. Та що важливіше, це видання повинно й сьогодні викликати бажання осмислити деякі фундаментальні проблеми модерної культури в цілому, заторкнені як у творах самого Езри Павнда (а зокрема в циклі «Канто»), так і в передмовах та коментарях перекладача та видавця цієї книжки, одного з найвидатніших українських літераторів і інтелектуалів ХХ ст. Ігоря Костецького».

При всьому комплексі меншовартості як прокремлівських, так і прозахідних політиків, ось чому я негативно ставлюся до, певно ж, щирих прагнень патріотів весь час «піднімати бойовий дух» українському народу заявами про те, що він «найкращий» у всьому. Як на мене, ніщо так не підтверджує заяви про «failed state», як самозаспокоєння, неосвіченість і популізм, синонімом якого в Україні став патріотизм, і боюсь, також націоналізм. Тільки чесне визнання не просто своїх прорахунків, а відверто деструктивних тенденцій в новітньому українському історичному та ентокультурному самоосмисленні (а саме схильності до віктимізації і постколоніального синдрому, який НЕ компенсується марнославством) може і має відкрити нові горизонти нашому майбутньому.

Разом із професіоналами своєї справи на зразок Юрія Буряка, головного редактора і перекладача видання, що спільно з Андрієм Волошиним, молодим перекладачем і знавцем спадщини поета, та Ярославом Кузиком, очільником видавництва «ПЕНМЕН», презентували вчора цей дорогоцінний двотомник.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Наш дочерный проект!

На  сайте
Геополитика Свободы и Мира : Geopolitics of Freedom and Peace

http://geopolitics.mesoeurasia.org

представлены вашему вниманию
книги
Аналитического Центра «Эсхатон»

КАРФАГЕН И РИМ:
геополитическая рапсодия
священного и святого

ШИЗОПОЛИТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
тотальное освобождение от принуждения
для рождения господства нового тоталитаризма

ПРЕДТЕЧА АНТИХРИСТА:
лжепророк,
завоеватель пространства, времени и душ

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Новая книга Олега Гуцуляка!

Гуцуляк О.Б. Тайные короли Святой Руси : миф – история – интерпретация / О.Б. Гуцуляк. – Saarbrucken : YAM Young Authors’ Masterpieces Publishing / OmniScriptum Publishing Group, 2017. – 291 с. – ISBN 978-3-330-86009-4

Скачати: https://drive.google.com/file/d/0Bw6NpM_qkC1cY2dwS3VJcWdNSWc/view?usp=sharing

В своей новой монографии автор предлагает читателям темы из мифоистории древних славян, Киевской Руси, Галицко-Волынской державы и Казацкой Украины с позиций перепрочтения источников, критического переосмысления историографии и создания новых историософских концептов.

Содержание
Северорусская генеалогическая легенда
«Поход на остров» как сквозной мотив
генеалогических саг Севера
Грендель – предок чёрных Рюриковичей
«О Руская земле! Уже за Шеломянемъ еси!»
«Червона Русь», Белая Хорватия и «Галичская земля»
О Дюке Степановиче замолвим слово
Королевские династии Руси
Близкая Thule и династия Dealu-Basaraba
Milites Christi: казаки-черкасы
Генерал-капитанство Украина
Москали как несостоявшееся сословие

Приложение.
Русь как удел Пресвятой Богородицы

Купить:

https://www.yam-publishing.ru/catalog/details//store/ru/book/978-3-330-86009-4/Тайные-короли-Святой-Руси

https://www.morebooks.de/store/ru/book/Тайные-короли-Святой-Руси/isbn/978-3-330-86009-4

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Аляксей Дзермант: «Сівер» — это альманах наступающего века

Вышел первый выпуск белорусского философско-исторического альманаха «Сівер». «Сівер» — это альманах наступающего века. Созерцать архаику и переоценивать события прошлого уже недостаточно. Требование момента — повернуться лицом к открывающейся эпохе и принять её вызов. «Сівер» — философско-историческое по форме издание, по сути — место переработки разрозненных элементов прошлого в новую, безусловно необходимую и искомую многими цельность.

Единство будущего и прошлого на просторах Великого Севера требует нового понимания. Альманах совмещает тексты-опоры и тексты-стрелы: знание, от которого можно оттолкнуться, двигаясь в будущее, и знание, которое показывает направления этого движения.

Подробнее про содержание и концепцию альманаха можно узнать на сайте
http://siver.by

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Рахно Костянтин: Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів

Рахно Костянтин
Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів

[Текст] = The Perun’s Flame. The Mythology and Ceremonies of Slavic
Potters: монографія / Рахно К. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 434 с. –
(Українські керамологічні студії, вип.7 = Ukrainian Ceramological
Studies; iss.7).
ISBN 978-966-182-185-8

Монографія є першим комплексним дослідженням ролі й місця міфо-ритуальних аспектів гончарства у традиційній культурі слов’янських народів. Уперше в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних гончарських звичаїв та обрядів виготовлення посуду реконструйовано міфопоетичні уявлення слов’ян про процес гончарювання.
Виявлено й охарактеризовано зв’язок гончарного ремесла з основними образами слов’янської міфології, зокрема, з богом грому Перуном, у контексті базових структур міфологічної моделі світу.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, етнолінгвістів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором і традиційною культурою слов’ян.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Ущенко: Пошуки загублених предків (рецензія)

Довго я рискав у «Пошуках заповітного царства” від Олега Гуцуляка, перестрибуючи з міфу в реальність і навпаки. Фантастична книжка! Щоправда важка для читання — осилював не більше 3-5 сторінок за вечір.
Про архетипи та міфи народів старенької Європи. Ностальгія за загубленим царством праведників, яке зараз від людей приховане. Слов’яни називали його Біловоддя, на Сході — Шамбала, хрестоносці — Царством Пресвітера Йоанна. А ще — Агартха, Туле, Нікояабад, Нова Атлантида… Ден Браун відпочиває.
Якщо хочете дочитати до кінця, наберіться гіпер-терплячості, бо факти і припущення насуваються зливою з будь-якого абзацу і від них не має ради.
Цю книжку не можна просто пробігтися очима — її треба уважно читати. Хоча б для того, щоби не зійти з розуму від передозу інформації. Наркотично цікавої, бо непосвячена людина читає про все вперше.
І, звісно, про “теорію змов” (криптополітику) – масони, Більдерберський клуб, яким керують правителі-ієрофанти з Шамбали. Темі Грааля і Меровінгів присвячена значна увага, адже сином рідного брата Персеваля є пресвітер Іоанн — володар могутнього християнського царства на Сході, на допомогу якого так сподівалися хрестоносці.  Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Arcana Europa Magazine: Стиль Тайной Европы

Испанский традиционалистский журнал “ARCANA EUROPA” можно по праву назвать «стильным», поскольку это издание демонстрирует не только великолепное, хорошо продуманное содержание, но и отменный художественный вкус его создателей. Журнал издаёт культурологическая организация “Los Cantos de Maldoror”, базирующаяся в Мадриде, которая также является спонсором уникального фестиваля «Тайная Европа» (Arcana Europa music festival), где участвовало немало знаковых исполнителей, представляющих «независимую» европейскую сцену. В частности, в 2000 году на фестивале с большим триумфом прошло выступление британского культового dark-folk акта Sol Invictus, приглашённого в качестве хедлайнера.
На страницах “ARCANA EUROPA” должное внимание уделяется истории, культуре и родовым корням традиционных этносов и наций Европы. Отсюда и такая «цветущая сложность» тем и суждений, собранных под одной обложкой. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Воронин: Готовиться к выходу новый «Альманах о тайнах древних цивилизаций: КРОНОС»

РУССКОЕ   ОБЩЕСТВО  ПО ИЗУЧЕНИЮ  ПРОБЛЕМ  АТЛАНТИДЫ  (РОИПА)  И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ДОМ  «ВЕЧЕ»   

 ПРИСТУПАЕТ  К  ИЗДАНИЮ 

НОВОГО  «АЛЬМАНАХА  О ТАЙНАХ   ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:  КРОНОС»

В настоящее время РОИПА совместно с издательским домом «Вече» приступает к выпуску нового иллюстративного «Альманаха о тайнах древних цивилизаций: Кронос», который будет рассказывать о новейших исследованиях и открытиях в области альтернативной истории возникновения и развития человеческой культуры. Новое издание призвано показать актуальность подобных исследований, их проблематики и методологии, в контексте других наук – истории, археологии, геологии, филологии и многих других. В последнее время в ходе исследовательских и экспедиционных проектов были получены новые важные свидетельства существования или присутствия на нашей планете много тысячелетий назад высоко развитой техногенной цивилизации, которая по целому ряду параметров превосходила уровень развития современного человечества. Эта працивилизация, представителей которой наши далекие предки называли «богами», оставила после себя многочисленные свидетельства реальности своего существования в виде мегалитических построек, статуй, предметов обихода и прочих артефактов, на которых сохранились следы высокотехнологичной обработки, – в том числе и на объектах из самых твердых природных  материалов. В ходе геофизических исследований, выяснилось, что древние мегалитические сооружения проявляют свойства, выходящие за рамки современного понимания физических законов, и  возможно заключают в себе знания основных свойств пространства-времени, превосходящие современные научные представления. Эти новые данные должны свидетельствовать – термин «працивилизация» (т. е. «доисторическая», «допотопная») имеет право на существование, Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Книги: О.Б. Гуцуляк. Пошуки заповітного царства: Міф-текст-реальність, 2007

О.Б. Гуцуляк. Пошуки заповітного царства: Міф-текст-реальність. — Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. – 540 с. — (Серія «Золотий грифон»). — ISBN 966-95321-6-6.

Книга присвячена аналізові загадкових та інтригуючи міфологічних тем премордіальної сакральної традиції (Шамбала, Біловоддя, Крааль, царство пресвітера Іоанна, імперія Ахеменідів, релігії Тібету, Гіперборея, Аслан, Ультіма Туле, Аратта, Олімп, Агартха, Велика Сарматія, Хельгі Аватара, „загублені королі”, „приховані імами”, рицарські ордени, конспіративні організації та ін.).

Це одне з перших наукових видань українською мовою, в котрому не тільки висвітлені міфо-історичні пласти світогляду, але й подані оригінальні концепції, гіпотези й інтерпретації.

Розрахована на філософів, етнологів, істориків, філологів і всіх, хто цікавиться історією цивілізації та культури.

Скачати книгу Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)